Asociacija „Rokiškio teatras“

Asociacija įregistruota 2015-03-13, buveinės adresas Respublikos g. 96,
Rokiškis, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra
asociacija.

Asociacijos pavadinimas – „Rokiškio teatras“
Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais
teisės aktais ir šiais įstatais.

„Rokiškio teatras“ veikla:

1. Asociacijos „Rokiškio teatras“ spektaklis „Nutildytos mūzos“ , režisierė Neringa
Danienė.
Premjera įvyko 2016 metų lapkričio viduryje, ir jau spėjo susižerti visus įmanomus
įvertinimus Lietuvos mėgėjų teatrų žanre. „Mūzos“ pateko į geriausių praėjusių metų
Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklių dešimtuką, buvo pakviestas į baigiamąjį apžiūros-
šventės „Atspindžiai“ renginį, tapo geriausiu Šiauliuose vykusio festivalio „Pulsas“
spektakliu. Ką tik paaiškėjo, kad mėgėjų teatro sąjunga nominavo „Nutildytų mūzų“
kūrėjus net penkiose „Tegyvuoja teatras“ nominacijose: moksleivė Viktorija
Krivickaitė nominuota kaip ryškiausia aktorė, spektaklis nominuotas kaip ryškiausia
nacionalinės dramaturgijos interpretacija, Neringa Danienė – kaip ryškiausia
režisierė, taip pat įvertinti scenografija ir muzikinis apipavidalinimas. Gauta
„Tegyvuoja teatras“ statulėlė – už scenografiją.

2. 2018 m. Asociacija „Rokiškio teatras“ gavo finansavimą darbo poilsio stovyklai,
kurios metu buvo pastatytas edukacinis spektaklis „Nepadėjus nėr ko kasti“.
Spektaklis vaidintas Panemunėlyje, Rokiškyje.

3. 2018 m. Pakviestas režisierius J. Krisiūnas pastatė spektaklį „Kapinių klubas“ kuris
su pasisekimu visus metus rodomas Rokiškio scenoje, gastroliavo Dusetose, ruošiasi
gastrolėms į Vokietiją.
Asociacijos "Rokiškio teatras" spektaklyje „Kapinių klubas“ trys vidutinio amžiaus
vyrai tikrai neleis nuobodžiauti. Gedulo akivaizdoje gyvenimas nesustoja, gimsta
kalbos apie aistrą gyventi. Trijų vienišų vyrų gyvenimas yra kupinas vienatvės,
juoko, ašarų, pykčio, susitaikymo bei neblėstančios meilės. Vyrai kas mėnesį eina į
kapines aplankyti savo žmonų kapų. Tačiau vieną dieną, visai netikėtai, tose pačiose
kapinėse jie sutinka našlę, atėjusią aplankyti savo vyro kapo. Natūralu, jog vienam iš
našlių jau gerokai pabodęs gedulo etapas, tad žavi dama krenta į akį. Netrukus
pažintis perauga į gražų romaną, tačiau kaip į tai reaguos draugai?

Buveinės adresas – Respublikos g. 96, 42136 Rokiškis.  el. p. askardzius@gmail.com tel. 861144536 , Gavėjo kredito įstaiga – Luminor bankas

Sąskaitos Nr. – LT26 4010 0510 0338 2512

Gavėjo fizinio / juridinio asmens kodas – 303888406