Viešieji pirkimai


Rokiškio Kultūros centras 2018 m. rugsėjo mėn. vykdo supaprastintus mažos vertės pirkimus:

Projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ komunikacijos strategijos parengimo ir konsultavimo paslaugas.

Konkursų salygas rasite čia:

https://drive.google.com/drive/folders/1fPLn-mZ79iiCF-PGH8lfUaIa2jwKO_VK?ogsrc=32


Projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ komunikacijos produktų rinkinio sukūrimas ir gamyba, atspindint Rokiškio krašto kultūros sritis: teatras, šokis, muziejininkystė, dailė, etnokultūra, vizualieji menai, dvarų kultūra, muzika, literatūra.

Konkurso sąlygas rasite čia: 

https://drive.google.com/open?id=1Z10HvYuBEtUyIqB97bOER5owok_Ll2zZ


Darbo su žiniasklaida paslaugas, viešinant „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019 projektą 2018-10-11 – 2018-12-31 laikotarpiu.

Konkurso sąlygas rasite čia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IWOkWWxEkiz87mTVQHCTj791Ao_AHG5M?ogsrc=32


Taip pat kitus prekių ir paslaugų mažos vertės pirkimus pagal patvirtintą planą.

Dėl kanceliarinių ir buities prekių pasiūlymų kreiptis į ūkvedį Robertą Dirsę.


                                                                                                  

 


                                                          


                                                      PATVIRTINTA

                                                      Rokiškio kultūros centro

                                                      direktoriaus

                                                      2019-04-23 įsakymu Nr. 20 V

                                                                                                                       

2019 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO PAPILDYTAS NUMATOMŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS

              

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas

Pirkimo vertė be PVM

Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis)

Numatomas pirkimo būdas

Sutarties trukmė 

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (pastabos)

 PREKĖS

1

31500000-1

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

18000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

31500000-1

Garso ir vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatai

78000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:

96000,00 Eur

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

96000,00 Eur

 

 

 

 

 


 

          

                                                                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                                                                               Rokiškio kultūros centro

                                                                                                                                                               direktoriaus 2019-01-10

                                                                                                                                                               įsakymu  Nr. 2 V


2019 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUMATOMŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas

Pirkimo vertė be PVM

Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis)

Numatomas pirkimo būdas

Sutarties trukmė 

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (pastabos)

 PREKĖS

1

03121210-0

Gėlių kompozicijos ir puokštės

1000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

03450000-9

Medelyno produktai

1000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

3

09100000-0

Kuras

2860,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

4

31210000-1

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti 

700,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

5

15800000-6

Įvairūs maisto produktai

3000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

6

19200000-8

Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai

8000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

7

22000000-0

Spaudiniai ir susiję produktai

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

8

30192000-1

Biuro reikmenys

4500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

9

30200000-1

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

10

33700000-7

Valymo ir higienos priemonės

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

11

39000000-2

Baldai, dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai ir valikliai

2500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

12

39715000-7

Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai

1500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

13

44100000-1

Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

15000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

14

 31300000-9

Izoliuoti laidai ir kabeliai

500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

15

37800000 - 6

Amatų ir meno reikmenys

5000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

16

39225700 - 2

Žvakės

300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

17

37000000 - 8

Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai

1300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

18

33600000 - 6

Farmacijos produktai

200,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

19

18100000 - 0

Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai

500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

20

31531000-7

El. lemputės

400,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

21

31532910-6

Linijinės liuminestencinės lempos

600,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

22

31500000-1

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

60000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

23

32333300 - 9

Vaizdo atkūrimo aparatai

60000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:

 

179360,00 Eur

 

 

 

 

 

 PASLAUGOS

23

50342000-4

Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

2100,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

24

55100000-1

Viešbučių paslaugos

5000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

25

55500000-5

Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

7000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

26

64110000-0

Pašto paslaugos

300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

27

65000000-3

Komunalinės paslaugos

2500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

28

66510000-8

Draudimo paslaugos

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

29

79341000-6

Reklamos paslaugos

10000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

30

79952000-2

Su renginiais susijusios paslaugos

849400,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

31

79970000-4

Leidybos paslaugos

3000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

32

60171000-7

Transporto nuoma

8000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

33

80522000-9

Mokomieji seminarai

1000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

34

64210000-1

Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

1500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

35

92312000-1

Meninės paslaugos

44700,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

36

72000000-5

IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

37

50610000-4

Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

800,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

38

50750000-7

Liftų priežiūros paslaugos

500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

39

50700000 - 2

Remonto ir priežiūros paslaugos susijusios su pastatais

2800,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

40

98390000-3

Kitos paslaugos

6000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

41

98100000 - 4

Narystės organizacijų paslaugos

2000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:

 

188640,00 Eur

 

 

 

 

 

IŠ VISO:                                                                368000,00 Eur

 

 

         

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                             Rokiškio kultūros centro

                                                                                                                                                             direktoriaus 2018-08-31

                                                                                                                                                             įsakymu Nr. 49 V

                                                                                                                           

2018 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO PAPILDYTAS NUMATOMŲ

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas

Pirkimo vertė be PVM

Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis)

Numatomas pirkimo būdas

Sutarties trukmė

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (pastabos)

 PASLAUGOS

1

79340000 - 9

Reklamos ir rinkodaros paslaugos

20000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

79952000 - 2

Su renginiais susijusios paslaugos

20000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:

40000,00 Eur

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

40000,00 Eur

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                   Rokiškio kultūros centro

                                                                                                                                                                                   direktoriaus 2018-04-23

                                                                                                                                                                                   įsakymu Nr. 30 V

                                                                                                                                                                                      

2018 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO PAPILDYTAS NUMATOMŲ SUPAPRASTINTŲ

PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas

Pirkimo vertė be PVM

Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis)

Numatomas pirkimo būdas

Sutarties trukmė

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (pastabos)

 PREKĖS

1

15800000-6

Įvairūs maisto produktai

200,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

18000000-9

Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai

1300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

3

19200000-8

Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai

3600,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

4

22000000-0

Spaudiniai ir susiję produktai

400,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

5

30192000-1

Biuro reikmenys

150,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

6

44100000-1

Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

3545,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

7

37800000 - 6

Amatų ir meno reikmenys

10400,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:

19595,00 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

PASLAUGOS

8

45000000-7

Statybos darbai

1900,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

9

55100000-1

Viešbučių paslaugos

600,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

10

55500000-5

Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

1300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

11

79341000-6

Reklamos paslaugos

500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

12

79952000-2

Su renginiais susijusios paslaugos

17900,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

13

60171000-7

Transporto nuoma

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

14

72000000-5

IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

150,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

15

98390000-3

Kitos paslaugos

3350,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:

28200,00 Eur

 

 

 


IŠ VISO:

 


 

47795,00 Eur

 

 

 PATVIRTINTA

                                                                                                                                  Rokiškio kultūros centro

                                                                                                                                  direktoriaus

                                                                                                                                  2018-03-14 įsakymu  Nr. 20 V


    2018  M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUMATOMŲ SUPAPRASTINTŲ

   PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas
Pirkimo vertė be PVM

EUR


Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis)


Numatomas pirkimo būdas


Sutarties trukmėNumatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (pastabos)PREKĖS

1

03121210-0

Gėlių kompozicijos ir puokštės


1000,00 Eur


 

Mažos vertės pirkimų apklausa 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

03450000-9

Medelyno produktai

2000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

3

09100000-0


Kuras


2860,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

4

31210000-1

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti

700,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

5

15800000-6


Įvairūs maisto produktai


2000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

6

19200000-8


Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

7

22000000-0


Spaudiniai ir susiję produktai

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

8

30192000-1

Biuro reikmenys

3600,00 EuR


 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

9

30200000-1

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

3000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

10

33700000-7

Valymo ir higienos priemonės

2000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

11

39000000-2Baldai, dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai ir valikliai

2500,00 Eur 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

12

39715000-7


Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai

1500,00 Eur


 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

13

44100000-1Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

10000,00 Eur


 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

14

 31300000-9


Izoliuoti laidai ir kabeliai

500,00 Eur


 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

15

37800000 - 6


Amatų ir meno reikmenys

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

16


39225700 - 2


Žvakės


100,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

17


37000000 - 8


Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai

1300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

18


33600000 - 6


Farmacijos produktai

200,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

1918100000 - 0Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai

500,00 Eur


 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje


20


31531000-7


El. lemputės


400,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2131532910-6Linijinės liuminestencinės lempos

600,00 Eur


 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2231500000-1Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

1000,00 Eur


 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

23


32333300 - 9


Vaizdo atkūrimo aparatai

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:


48760,00 Eur

 

 

 

 

 

PASLAUGOS

 

 

23


50342000-4


Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

2100,00 Eur


 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

24


55100000-1


Viešbučių paslaugos


4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

25


55500000-5


Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

5000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

26


64110000-0


Pašto paslaugos


300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

27


65000000-3


Komunalinės paslaugos

2500,00 Eur


 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

28


66510000-8


Draudimo paslaugos

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

29


79341000-6


Reklamos paslaugos

5000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

30


79952000-2


Su renginiais susijusios paslaugos

20000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

31


79970000-4


Leidybos paslaugos

2700,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

32


60171000-7


Transporto nuoma


7000,00 Eur /

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

33


80522000-9


Mokomieji seminarai

1000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

34


64210000-1


Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

1500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

35


92312000-1


Meninės paslaugos


10740,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

36
72000000-5
IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

2800,00 Eur 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

37


50610000-4


Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

800,00 Eur


 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa


 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

38


50750000-7


Liftų priežiūros paslaugos

500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

3950700000 - 2Remonto ir priežiūros paslaugos susijusios su pastatais

2800,00 Eur


 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

40

98390000-3

Kitos paslaugos

3000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

41


98100000 - 4


Narystės organizacijų paslaugos

2000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

             VISO:


76240,00 Eur


 

 

 

 

 

 


 

 PATVIRTINTA

                                                                                                                                  Rokiškio kultūros centro

                                                                                                                                  direktoriaus

                                                                                                                                  2017-10-12  įsakymu  Nr. 79 V


ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rokiškio kultūros centro (toliau – Kultūros centro) viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Kultūros centro viešųjų pirkimų sistemą ir Kultūros centro viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarką.

2. Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų pagrindinių principų laikymąsi Kultūros centre ir sudaryti sąlygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti Rokiškio kultūros centrui skirtus asignavimus ir kitas lėšas.

3. Viešuosius pirkimus Kultūros centre reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, kiti su viešaisiais pirkimais susiję teisės aktai ir šis Tvarkos aprašas.

4. Organizuojant ir kontroliuojant pirkimus Kultūros centre laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

   5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Mažos vertės pirkimo pažyma – Kultūros centro mažos vertės pirkimo atvejais pirkimo organizatoriaus pildomas nustatytos formos dokumentas pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Perkančiosios organizacijos vadovas gali nustatyti, kad mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma, jei atliekama apklausa žodžiu ir apklausiamas tik vienas tiekėjas.

Pirkimų iniciatorius – Kultūros centro darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir kuris koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.

Pirkimų organizatorius – Kultūros centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija.

Pirkimų planas – Kultūros centro parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.

Pirkimų suvestinė – Kultūros centro parengta informacija apie visus biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus, įskaitant mažos vertės pirkimus ir tuos, kurie numatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje (toliau – vidaus sandoriai). Ši informacija kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų planą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pirkimų žurnalas – Kultūros centro nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti Kultūros centro atliktus pirkimus.

Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus (įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje įstaigas ir įmones), jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti. Įsigyjamam pirkimo objektui nustatytų reikalavimų visumą atitinka bent trijų skirtingų gamintojų / tiekėjų siūlomos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai

Rokiškio kultūros centro administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – Kultūros centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, turintis teisę CVP IS tvarkyti duomenis apie Kultūros centro ir jo darbuotojus (pirkimų specialistus, ekspertus ir kt.).

Už pirkimų organizavimą ir priežiūrą atsakingas asmuo – Kultūros centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirkimų organizavimo tvarkos nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo, vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais parengimo, derinimo ir paskelbimo, taip pat kitų Kultūros centro  dokumentų, privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą.

Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – Kultūros centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti Rokiškio kultūros centro reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano sudarymą ir jo paskelbimą.

Už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu atsakingas asmuo – Kultūros centro direktoriaus paskirtas darbuotojas(-ai), kuriam(-iems) viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atliekanti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.lt™ (toliau – CPO elektroninis katalogas).

6. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

7. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, taikomos aktualios tų teisės aktų ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.

 

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VIDAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

 

8. Už Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi atsako Kultūros centro direktorius ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys Kultūros centro darbuotojai.

9. Kad būtų laikomasi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, Kultūros centras įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudotų tam skirtas lėšas, pirkimų planavimo, organizavimo ir metodinės pagalbos, CVP IS administravimo, pirkimų vykdymo naudojantis CPO elektroniniu katalogu, nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimo registro tvarkymo funkcijas atlieka Kultūros centro viešųjų pirkimų organizatorius arba Viešojo pirkimo komisija. Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimo formos rengiamos pagal šio Tvarkos aprašo 1 priede pateiktas formas.

10. Kultūros centro pirkimų procese ir vidaus kontrolės sistemoje dalyvaujantys asmenys:

10.1. asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą;

10.2. asmuo, atsakingas už pirkimų organizavimą ir jų priežiūrą;

10.3. pirkimų iniciatorius ir (arba) organizatorius;

10.4. CVP IS administratorius;

10.5. asmuo, atsakingas už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

10.6. asmuo, atsakingas už pirkimo dokumentų ir pirkimo sutarčių registrų tvarkymą.

11. Kultūros centro atliktų pirkimų dokumentų registravimas ir saugojimas: Viešojo pirkimo komisijos protokolai, pirkimo dokumentai, pirkimų atliktų naudojantis CPO elektroniniu katalogu, paraiškos ir rinkos tyrimų duomenys, pirkimo procedūrų ataskaitos, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitos, visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje bei mažos vertės pirkimų ataskaitos, konfidencialumo pasižadėjimai, nešališkumo deklaracijos, registruojami (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje) ir saugojami Kultūros centre.

12. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Mokėjimų dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kvitų, autorinių sutarčių ir kt.) originalai saugomi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos apskaitos skyriuje.

 

III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS

 

13. Planuojant Kultūros centro viešuosius pirkimus sudaromas planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais Kultūros centro viešųjų pirkimų planas (toliau – Pirkimų planas).

14. Pirkimų planą pagal šio Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą rengia Kultūros centro direktoriaus paskirtas už pirkimų planavimą atsakingas asmuo. Pirkimų planas tvirtinamas Kultūros centro direktoriaus įsakymu.

15. Pirkimų planas rengiamas atsižvelgiant į Kultūros centro biudžetiniams metams sudarytas finansines sąmatas.

16. Pirkimų planas turi būti parengtas ir patvirtintas iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 10 dienos. Taip pat kiekvienais metais  asmuo, vadovo paskirtas atsakingu už viešųjų pirkimų planavimą, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų metų Pirkimų planą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikslinimo, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų (išskyrus supaprastintus mažos vertės pirkimus) suvestinę, kurioje nurodo pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę. Viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

17. Pirkimai Kultūros centre gali būti atliekami ir iki Pirkimų plano patvirtinimo, juos suderinus Rokiškio kultūros centro direktoriumi.

18. Pirkimų plano patikslinimą organizuoja Kultūros centro direktoriaus paskirtas asmuo atsakingas už viešųjų pirkimų planavimą. Pirkimų planas gali būti tikslinamas vieną kartą per mėnesį, išskyrus atvejį, kai konkretaus pirkimo, kuris Pirkimų plane nebuvo numatytas, numatoma vertė viršija 3 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

19. Viešųjų pirkimų organizatorius koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros centro atliekamus viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų planavimą ir patvirtinto Pirkimų plano vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja už pirkimų organizavimą ir priežiūrą atsakingas asmuo bei Kultūros centro direktorius.

 

IV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

20. Kultūros centro viešiesiems pirkimams organizuoti ir atlikti Kultūros centro direktoriaus įsakymu  sudaroma Kultūros centro viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija) organizuoti ir atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus ir supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus (kai konkrečių prekių ar paslaugų numatomo pirkimo vertė yra nuo 30 000 Eur be PVM iki mažiau kaip 58 000 Eur be PVM, o konkrečių darbų numatomo pirkimo vertė yra nuo 30 000 Eur be PVM iki mažiau kaip 145 000 Eur be PVM).

21. Kultūros centro direktorius gali pavesti pirkimą atlikti Komisijai, neatsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 20 punkte numatytas vertes, ir aplinkybes.

22. Komisija viešuosius pirkimus atlieka tiesiogiai taikydama Viešųjų pirkimų įstatymo ir susijusių teisės aktų nuostatas.

23. Pirkimų organizatorius supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus (kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė yra iki 30 000 Eur be PVM) atlieka vadovaujantis Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97, nustatyta tvarka:

23.1. neskelbiamos apklausos būdu, apklausiant vieną ar daugiau tiekėjų, siūlančių reikiamas prekes, paslaugas ar darbus pagal Kultūros centro keliamus reikalavimus:

23.1.1. žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip) arba;

23.1.2 raštu (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis).

23.2. Pirkimų organizatorius ar Komisija vykdydami Mažos vertės pirkimus gali kreiptis į vieną tiekėją jei numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM) ir kitais Mažos  vertės pirkimų tvarkos apraše numatytais atvejais, išskyrus 21.2.4. punktą. Jei atliekama apklausa žodžiu ir apklausiamas tik vienas tiekėjas, mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma.

23.3. Kiekviena Pirkimų organizatoriaus pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais:

23.3.1. jei atliekama apklausa žodžiu, viešąjį pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai;

23.3.2. jei atliekama apklausa raštu, viešąjį pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo informacija, sudaryta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai.

24. Viešuosius pirkimus inicijuoja Kultūros centro Pirkimų plane nurodytas Kultūros centro specialistas (toliau – Pirkimo iniciatorius).

25. Viešajam pirkimui inicijuoti Pirkimo iniciatorius rengia paraišką viešajam pirkimui atlikti (toliau – Paraiška). Pirkimams, kurių numatoma vertė yra mažesnė nei 3 000 Eur be PVM, paraiška nerengiama. Paraiškos forma pateikiama Tvarkos aprašo 3 priede.

26. Pirkimo iniciatorius, rengdamas Paraišką:

26.1. turi pagal galimybes taikyti aplinkos apsaugos kriterijus, įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus;

26.2. privalo nurodyti, ar prekės, paslaugos ar darbai įsigyjami naudojantis viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™, jei šiame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Rokiškio kultūros centro poreikius ir pirkimo negalima atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Pirkimo iniciatoriaus pasirašytas sprendimas nevykdyti siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo naudojantis elektroniniu katalogu privalo būti motyvuotas ir pateikiamas kartu su Paraiška.

Sprendimą pagrindžiantis dokumentas privalo būti saugomas kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

26.3. nurodo, kad prekės, paslaugos ar darbai bus įsigyjami iš Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodytų įmonių (jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis).

27. Kai Pirkimo iniciatorius ir Pirkimų organizatorius yra skirtingi asmenys, rengdamas Paraišką Pirkimo iniciatorius konsultuojasi su planuojamo Pirkimo organizatoriumi, prireikus gali pasitelkti specialistus – dalyko žinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių.

28. Pirkimo iniciatorius ir Pirkimų organizatorius pasirašo Paraišką. Paraiška derinama su Kultūros centro direktoriaus įsakymu paskirtu pirkimų verčių apskaitą tvarkančiu asmeniu. Jo viza reiškia suderintą pirkimo vertę ir suderintą galimą pirkimo būdą;

29. Suderintą Paraišką tvirtina:

29.1 Kultūros centro direktorius, kai atliekami tarptautiniai ir supaprastinti viešieji pirkimai, išskyrus pirkimus, vykdomus naudojantis viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™, supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus bei Kultūros centro darbuotojų mokymo paslaugų viešuosius pirkimus;

29.2 Kultūros centro direktoriaus įgaliotas asmuo, kai atliekami tarptautiniai ir supaprastinti viešieji pirkimai, vykdomi naudojantis viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™, supaprastinti mažos vertės viešieji pirkimai ir Kultūros centro darbuotojų mokymo paslaugų viešieji pirkimai.

30. Pirkimų organizatorius viešojo pirkimo procedūras pradeda po to, kai Kultūros centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo patvirtina Paraišką ir ji užregistruojama pas viešųjų pirkimų organizatorių ir saugoma su visais pirkimo dokumentais. Atliekant pirkimą, kurio numatoma vertė yra mažesnė nei 3 000 Eur be PVM, paraiška nepildoma ir pirkimo procedūra pradedama gavus rašytinį Kultūros centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens įpareigojimą.

31. Komisija arba Pirkimų organizatorius, gavę Paraišką, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia (atliekant supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus gali skelbti) pirkimų techninių specifikacijų projektus. Techninių specifikacijų projektai, jų pakeitimai, patikslinimai ir papildymai skelbiami ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki numatomo pirkimo pradžios. Paskelbtuose techninių specifikacijų projektuose gali būti taisomos techninės ar gramatinės klaidos, neatsižvelgiant į pirkimo pradžios momentą, jeigu šie taisymai neturės esminės įtakos pirkimo objektui ar tiekėjų suinteresuotumui.

Techninių specifikacijų projektai skelbiami ir dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų gautos pastabos ir pasiūlymai nagrinėjami ir įvertinami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

32. Komisija arba Pirkimų organizatorius (jei Pirkimų organizatorius atlieka apklausą raštu) parengia pirkimo sąlygas:

32.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų (prireikus šį terminą Komisijos pirmininkas gali pratęsti) nuo techninės specifikacijos projekto paskelbimo dienos;

32.2. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Paraiškos užregistravimo perkančiojoje organizacijoje dienos, jeigu techninės specifikacijos projektas nebuvo skelbtas.

33. Jeigu Paraiškoje nurodyta neišsami informacija apie pirkimo objektą, pirkimo vykdytojas (Pirkimų organizatorius, Komisija) turi teisę pareikalauti Pirkimo iniciatoriaus ją patikslinti raštu. Informacija turi būti patikslinta raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo patikslinti informaciją gavimo dienos.

 

V. PIRKIMO VYKDYMAS

 

34. Kultūros centro direktoriui priėmus sprendimą pavesti pirkimo procedūras atlikti Viešojo pirkimo komisijai:

34.1. Viešojo pirkimo komisija:

34.1.1. parenka pirkimo būdą:

34.1.2. visais atvejais informaciją apie pirkimą (išskyrus Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 numatytais atvejais)  nedelsdama skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo internetinėje svetainėje specialiai tam skirtoje skiltyje;

34.1.3. parengia pirkimo dokumentus;

34.1.4. Komisija ar pirkimo organizatorius, atlikę pirkimo procedūras, jeigu nebuvo parengtas sutarties projektas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, parengia pirkimo sutarties projektą ir organizuoja sutarties pasirašymą. Jei pirkimo sutarties projektas teikiamas kaip pirkimo dokumentų dalis, tai pirkimo sutarties projektas suderinamas nustatyta tvarka iki pirkimo dokumentų patvirtinimo.

34.2. Viešųjų pirkimų tarnybai informavus apie tai, kad skelbimas neatitinka Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92, nustatytų reikalavimų, Viešojo pirkimo komisijos sekretorė ar kitas paskirtas Viešojo pirkimo komisijos narys taiso Viešųjų pirkimų tarnybos nurodytus netikslumus ir, jei reikia, pirkimo dokumentus;

35. Pirkimo procedūrų vykdymo metu atsiradus aplinkybėms, kurių negalima buvo numatyti, Viešojo pirkimo komisija gali inicijuoti pirkimo procedūrų nutraukimą.

36. Kultūros centro direktoriui priėmus sprendimą pavesti mažos vertės pirkimo procedūras atlikti pirkimo organizatoriui:

36.1. pirkimo organizatorius:

36.1.1. atlieka mažos vertės pirkimo procedūras;

36.1.2. pildo mažos vertės pirkimo dokumentus (Mažos vertės viešojo pirkimo pažymą pagal Tvarkos aprašo 4 priede pateiktą formą. Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma nepildoma, jei apklausa atliekama žodžiu ir numatoma pirkimo vertė yra mažesnė nei 300 Eur be PVM);

36.2. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Viešojo pirkimo komisija. Jos darbe dalyvauja pirkimo organizatorius.

37. Kiekvieną atliktą pirkimą, kurį būtina registruoti, pirkimų organizatorius registruoja pirkimų žurnale, pagal Tvarkos aprašo 5 priede pateiktą formą. Jame nurodomi rekvizitai: pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ, pirkimo sutarties arba sąskaitos faktūros numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties trukmė (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), tiekėjo pavadinimas, sudarytos sutarties kaina, atsižvelgus į sutartyje numatytus pratęsimus ar numatoma sutarties vertė eurais, Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas, informacija, ar pirkimas atliktas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio reikalavimus ir, jei reikia, kita su pirkimu susijusi informacija.

 

VI. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

38. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, Viešojo pirkimo komisijos sekretorė arba kitas paskirtas Viešojo pirkimo komisijos narys nedelsdamas informaciją skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo internetinėje svetainėje specialiai tam skirtoje skiltyje (mažos vertės pirkimo atveju – tik savo tinklapyje) nurodant:

38.1. apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina subrangovus, subtiekėju ar suteikėjus;

38.2. apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina subrangovus, subtiekėju ar suteikėjus;

39. Galutinį pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas parengia Viešojo pirkimo komisija arba mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu – pirkimo organizatorius.

40. Viešojo pirkimo komisija ar mažos vertės pirkimų atveju – pirkimų organizatorius du pirkimo sutarties egzempliorius, pateikia Kultūros centro direktoriui.

 

VII. PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMAS

 

41. Kultūros centro ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atlieka pirkimų organizatorius arba Pirkimų iniciatorius.

42. Pirkimų organizatorius, pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo trūkumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms gali kreiptis į Kultūros centro direktorių, siūlydamas taikyti kontrahentui pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais.

43. Pirkimų organizatorius seka pirkimo sutarties pabaigos datą.

44. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas Kultūros centro funkcijoms atlikti, pirkimų organizatorius privalo numatyti jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais.

45. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, pirkimų organizatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą.

46. Nustatęs, kad Kultūros centrui nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų organizatorius einamųjų biudžetinių metų pabaigoje naująjį pirkimą įtraukia į pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams.

47. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų organizatorius parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą ir suderina jį Kultūros centro direktoriumi.

48. Du susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo egzemplioriai teikiami pasirašyti Kultūros centro direktoriui.

49. Kultūros centro direktorius, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, pasirašo susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo.

50. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo − perdavimo aktą pasirašo Kultūros centro direktorius arba pirkimo organizatorius, kuris privalo įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių užtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai.

 Jei Kultūros centro direktorius arba pirkimo organizatorius nustato, kad pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų, priėmimo − perdavimo akto nepasirašo ir raštu reikalauja iš tiekėjo tinkamo prievolių įvykdymo.

51. Tiekėjui neįvykdžius pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, pirkimo organizatorius arba teikia siūlymą Kultūros centro direktoriui dėl pirkimo sutarties nutraukimo ar joje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui.

 

VIII. ATASKAITŲ APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, SKELBIMŲ APIE PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMĄ TEIKIMAS, LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ IR PIRKIMO SUTARČIŲ BEI JŲ PAKEITIMŲ VIEŠINIMAS

 

52. Kultūros centro direktoriaus įgaliotas asmuo (organizatorius) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Kultūros centro vardu rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia:

52.1.viešųjų pirkimų skelbimus;

52.2.viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas;

52.3. kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitas;

52.4. skelbimus apie sudarytas ar nesudarytas pirkimo sutartis, kai buvo vykdomas tarptautinis pirkimas;

52.5. skelbimą apie sudarytą pirkimo ar preliminariąją sutartį dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba.

53. Kultūros centro vadovo įgaliotas asmuo (organizatorius) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Kultūros centro vardu  rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitą.

54. Kultūros centro vadovo įgaliotas asmuo (organizatorius) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje:

54.1. viešina laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis bei preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartys ar jų sąlygų pakeitimai yra sudaromi žodžiu);

54.2. skelbia pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų sąrašus ir nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja tiekėją.

 

____________________

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                Rokiškio kultūros centro

                                                                                                                                                                direktoriaus 2017 m. spalio 12 d.

                                                                                                                                                                įsakymu Nr. 77 V


ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rokiškio kultūros centro (toliau – PO) viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ (bei kitais viešuosius pirkimus (toliau – Pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Taisyklių paskirtis – užtikrinti PO vykdomų pirkimų teisėtumą, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

3. Taisyklės nustato pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką, kuri apima poreikių formavimą, pirkimų planavimą, inicijavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą ir jos rezultatų įvertinimą.

4. Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis ir nustatydama pirkimų kontrolės priemones, PO vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais įstatymais.

5. Organizuojant ir kontroliuojant pirkimus PO laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

  Mažos vertės pirkimo pažyma – perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, perkančiosios organizacijos vadovo nustatytais mažos vertės pirkimo atvejais pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. PO mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma, kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir yra apklausiamas tik vienas tiekėjas.

Pirkimų organizatoriusPO direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris pateikia pirkimo poreikį tiesioginei savo ar darbo grupės veiklai vykdyti. Pirkimo poreikis išdėstomas raštu sąmatoje, pateikiant direktoriui. Pirkimų organizatorius organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija.

Pirkimų organizavimasPO direktoriaus veiksmai, kuriant sistemą, apimančią atsakingų asmenų paskyrimą, jų funkcijų, teisių, pareigų ir atsakomybės nustatymą, kuria siekiama tinkamo pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir žmogiškuosius išteklius.

Pirkimų planasPO parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.

Pirkimų suvestinėPO parengta informacija apie visus biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus, įskaitant mažos vertės pirkimus ir tuos, kurie numatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje (toliau – vidaus sandoriai). Ši informacija kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų planą – nedelsiant, skelbiama CVP IS ir gali būti skelbiama PO interneto tinklalapyje.

Pirkimų žurnalasPO nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti PO atliktus pirkimus.

Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.

PO administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – PO direktoriaus paskirtas darbuotojas, turintis teisę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkyti duomenis apie PO ir jos darbuotojus (pirkimų specialistus, ekspertus ir kt.).

Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuoPO direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirkimų organizavimo tvarkos nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo nustatymą PO, PO vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, įskaitant PO supaprastintų pirkimų taisyklių, parengimą, derinimą ir, PO supaprastintų pirkimų taisyklių atveju, paskelbimą, taip pat kitų PO dokumentų, privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą.

Už pirkimų planavimą atsakingas asmuoPO direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti PO reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano sudarymą ir jo paskelbimą.

Už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu atsakingas asmuoPO direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuriam viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atliekanti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.lt™ (toliau – CPO elektroninis katalogas).

7. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

8. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, taikomos aktualios tų teisės aktų ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.

 

II.  PO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR VIDAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS IR JUOSE DALYVAUJANTYS ASMENYS

 

9. Už Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi atsako PO direktorius.

10. Kad būtų laikomasi šių teisės aktų, PO įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudotų tam skirtas lėšas, pirkimų planavimo, organizavimo ir metodinės pagalbos, CVP IS administravimo, pirkimų vykdymo naudojantis CPO elektroniniu katalogu, nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimo registro tvarkymo PO vadovas skiria asmenis dalyvaujančius PO pirkimų procese ir vidaus kontrolės sistemoje ir apibrėžia jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę:

10.1. asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą;

10.2. asmuo, atsakingas už pirkimų organizavimą ir jo priežiūrą;

10.3. pirkimų iniciatorius ir (arba) organizatorius;

10.4. CVP IS administratorius;

10.5. asmuo, atsakingas už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

10.6. asmuo, atsakingas už pirkimo dokumentų ir pirkimo sutarčių registrų tvarkymą;

10.7. Viešojo pirkimo komisija.

11. Viešuosius pirkimus PO nustatyta tvarka vykdo pirkimų organizatorius ir (ar) Viešojo pirkimo komisija, patvirtinta direktoriaus įsakymu.

12. PO atliktų pirkimų dokumentų registravimas ir saugojimas:

12.1. Viešojo pirkimo komisijos protokolai, pirkimo dokumentai, pirkimų atliktų naudojantis CPO elektroniniu katalogu, paraiškos ir rinkos tyrimų duomenys, pirkimo procedūrų ataskaitos, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitos, visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje, bei mažos vertės pirkimų ataskaitos, konfidencialumo pasižadėjimai, nešališkumo deklaracijos, registruojami (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje) ir saugojami PO.

13. Pirkimo sutartys registruojamos ir saugomos PO.

 

III. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪRAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

14. Už pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:

14.1. rengia PO einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir jo pakeitimus;

14.2. pagal PO direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia PO pirkimų suvestinę ir ją ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d., o patikslinus pirkimų planą (išskyrus mažos vertės pirkimus) – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio nustatyta tvarka CVP IS. Papildomai pirkimų suvestinė gali būti skelbiama PO interneto tinklalapyje;

14.3. registruoja visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus.

14.4. CVP IS pildo Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio nurodytą visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų ataskaitą,

15. Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:

15.1. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;

15.2. rengia PO Viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašą;

15.3. rengia su pirkimais susijusius vidaus dokumentus;

15.4. tikrina PO vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais atitiktį galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus, juos derina ir teikia tvirtinti PO direktoriui.

15.5. vykdo kitų PO dokumentų (pirkimų suvestinė, pirkimų ataskaitos ir kt.), privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą;

16. Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė:

16.1. esant būtinybei atlieka rinkos tyrimą, vykdo mažos vertės pirkimų procedūras Mažos vertės pirkimų apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, numatytais atvejais ir vadovaudamasis PO Viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu;

16.2. rengia pirkimo dokumentus;

16.3. teikia siūlymus rengiant ar keičiant PO Viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašą;

16.4. pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus rengia ir jai teikia Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnyje nurodytą informaciją. Informacija gali būti skelbiama ir PO internetiniame tinklapyje.

16.5. atsako už kiekvieno Viešojo pirkimo komisijos atlikto pirkimo registraciją pirkimų žurnale (3 priedas);

16.6. atsako už vykdomų pirkimų dokumentų, Viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolų ir mažos vertės pirkimų protokolų registraciją;

16.7. registruoja Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas pirkimo procedūrų ataskaitas.

17. Viešojo pirkimo komisija vykdo jai pavestas užduotis, numatytas viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente.

18. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė:

18.1. atsako už duomenų apie PO aktualumą ir teisingumą, administruoja PO darbuotojams suteiktas teises;

18.2. vykdydamas PO direktoriaus nurodymus, sukuria ir registruoja organizacijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas;

18.3. vykdydamas PO direktoriaus nurodymus, CVP IS pašalina esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS.

19. Už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:

19.1. prekių, paslaugų ar darbų poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimų iniciatoriui ir (arba) organizatoriui, derina galimybę prekes, paslaugas ar darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

19.2. PO direktoriaus pavedimu tiesiogiai vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;

19.3. teikia informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais naudojantis CPO elektroniniu katalogu perkančiosios organizacijos įvykdytus pirkimus už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui arba kitam asmeniui, perkančiosios organizacijos vadovo įgaliotam pildyti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje, bei mažos vertės pirkimų ataskaitą.

20. Už pirkimo dokumentų ir sutarčių registrų tvarkymą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:

20.1. ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri šių registrų duomenis ir patikrina, ar visi Viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų organizatorius, už pirkimų planavimą atsakingas asmuo ir prevencinę kontrolę atliekantys asmenys yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą;

20.2. PO direktoriui paskyrus naują pirkimo organizatorių ar patvirtinus naujos Viešojo pirkimo komisijos sudėtį, užtikrina, kad pirkimo organizatorius, visi naujai sudarytos Viešojo pirkimo komisijos nariai ir ekspertai, prieš pradėdami darbą, pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (1 ir 2 priedai).

 

IV. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS PAGAL ETAPUS

 

21. Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistema skirstoma į šiuos etapus:

21.1. pirkimų planavimas;

21.2. pirkimo vykdymas;

21.3. pirkimo sutarties sudarymas;

21.4. pirkimo sutarties vykdymas.

 

PIRKIMŲ PLANAVIMO ETAPAS

 

22. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo rengia PO pirkimų planą:

22.1. darbams, prekėms ir paslaugoms priskiria Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne, patvirtintame Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CVP) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas (OL 2008 L 74, p. 1) (toliau – BVPŽ), nurodytus kodus, o paslaugoms papildomai priskiria Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje nurodytas paslaugų kategorijas;

22.2. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsniu ir Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94, nuostatomis apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes;

23. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, parengęs pirkimų planą, suderina jį su PO direktoriumi ir teikia jį tvirtinti PO direktoriui.

24. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs PO direktoriaus patvirtintą planą ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio nustatyta tvarka paskelbia CVP IS. Planas gali būti paskelbtas PO interneto tinklalapyje. Pirkimų planai rengiami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsniu ir Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S- 91 (toliau – Informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus skelbimo CVP IS tvarkos aprašas).

25. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti pirkimų planą, už pirkimų planavimą atsakingas asmuo patikslintą pirkimų sąrašą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį paskelbia CVP IS. Patikslintas planas gali būti paskelbtas ir PO interneto tinklapyje

26. Pirkimų planas gali būti nekeičiamas, jeigu dėl PO nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane nenurodytą pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta pirkimų plane.

PIRKIMO VYKDYMO ETAPAS

 

27. PO direktoriui priėmus sprendimą pavesti mažos vertės pirkimo procedūras atlikti pirkimo organizatoriui, kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė iki 30 000 Eur be PVM, Viešojo pirkimo komisijai, kai konkrečių prekių ar paslaugų numatomo pirkimo vertė yra nuo 30 000 Eur be PVM iki mažiau kaip 58 000 Eur be PVM, o konkrečių darbų numatomo pirkimo vertė yra nuo 30 000 Eur be PVM iki mažiau kaip 145 000 Eur be PVM:

27.1. Viešojo pirkimo komisija:

27.1.1. parenka pirkimo būdą;

27.1.2. vykdo visas kitas pirkimo procedūras Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pagal Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente suteiktus įgaliojimus.

27.2. Pirkimo organizatorius:

27.2.1. parenka pirkimo būdą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

27.2.2.vykdo mažos vertės pirkimo procedūras Mažos vertės pirkimų aprašo nustatyta tvarka ir parengia mažos vertės pirkimo pažymą (4 priedas)

27.3. Komisija ar pirkimo organizatorius, atlikę pirkimo procedūras, jeigu nebuvo parengtas sutarties projektas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, parengia pirkimo sutarties projektą ir organizuoja sutarties pasirašymą. Jei pirkimo sutarties projektas teikiamas kaip pirkimo dokumentų dalis, tai pirkimo sutarties projektas suderinamas nustatyta tvarka iki pirkimo dokumentų patvirtinimo.

27.4. Viešųjų pirkimų tarnybai informavus apie tai, kad skelbimas neatitinka Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai apraše, patvirtintame 2017 m. birželio 21 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-92, nustatytų reikalavimų, Viešojo pirkimo komisijos sekretorė ar kitas paskirtas Viešojo pirkimo komisijos narys taiso Viešųjų pirkimų tarnybos nurodytus netikslumus ir, jei reikia, pirkimo dokumentus;

28. Pirkimo procedūrų vykdymo metu atsiradus aplinkybėms, kurių negalima buvo numatyti, Viešojo pirkimo komisija gali inicijuoti pirkimo procedūrų nutraukimą.

29. PO direktoriui priėmus sprendimą pavesti mažos vertės pirkimo procedūras atlikti pirkimo organizatoriui:

29.1. pirkimo organizatorius atlieka mažos vertės pirkimo procedūras Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintame Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše (toliau Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas) numatytais būdais ir tvarka;

29.2. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Viešojo pirkimo komisija. Jos darbe dalyvauja pirkimo organizatorius.

29.3. Kiekvieną atliktą pirkimą, kurį būtina registruoti, pirkimų organizatorius registruoja pirkimų žurnale. Jame nurodomi rekvizitai: pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ, pirkimo sutarties arba sąskaitos faktūros numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties trukmė (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), tiekėjo pavadinimas, sudarytos sutarties kaina, atsižvelgus į sutartyje numatytus pratęsimus ar numatoma sutarties vertė eurais, Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas ir (ar) Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas, informacija ar pirkimas atliktas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio reikalavimus ir, jei reikia, kita su pirkimu susijusi informacija.

 

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO ETAPAS

 

30. PO laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, ir esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalimis.

31. Galutinį pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas parengia Viešojo pirkimo komisija arba mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, – pirkimo organizatorius.

PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS

 

32. PO ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atlieka pirkimų organizatorius.

33. Pirkimų organizatorius, pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo trūkumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms gali kreiptis į PO direktorių, siūlydamas taikyti kontrahentui pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais.

34. Pirkimų organizatorius seka pirkimo sutarties pabaigos datą.

35. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas PO funkcijoms atlikti, pirkimų organizatorius privalo Viešųjų įstatyme arba Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatyta tvarka numatyti jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais.

36. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, pirkimų organizatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą.

37. Nustatęs, kad PO nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų organizatorius einamųjų biudžetinių metų pabaigoje naująjį pirkimą įtraukia į pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams.

38. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų organizatorius parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą ir suderina jį PO direktoriumi.

39. Du susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo egzemplioriai teikiami pasirašyti PO direktoriui.

40. PO direktorius, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, pasirašo susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo.

41. Rekomenduojama pirkimo sutartyje (išskyrus sutartis, sudarytas žodžiu) numatyti, kad paslaugų, turinčių materialią išraiškos formą, suteikimo, prekių pristatymo ar darbų atlikimo faktas ir turinys yra grindžiamas priėmimo − perdavimo aktu ar kitais teisės aktuose numatytais dokumentais.

42. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo − perdavimo aktą pasirašo PO direktorius arba pirkimo organizatorius.

43. Jei pirkimo sutartyje numatyta pasirašyti priėmimo − perdavimo aktą, pirkimo organizatorius privalo įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių užtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai.

44. Jei pirkimo organizatorius neturi pretenzijų dėl jam pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų, pasirašo ar teikia pasirašyti PO direktoriui priėmimo − perdavimo aktą.

45. Jei pirkimo organizatorius nustato, kad pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų, priėmimo − perdavimo akto nepasirašo ir raštu reikalauja iš tiekėjo tinkamo prievolių įvykdymo.

46. Tiekėjui neįvykdžius pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, pirkimo organizatorius teikia siūlymą PO direktoriui dėl pirkimo sutarties nutraukimo ar joje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.


 


 

 


PATVIRTINTA

Rokiškio kultūros centro

direktoriaus 2017-02-20

įsakymu Nr. 10a V


   2017 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas

Pirkimo vertė be PVM

Numatomas pirkimo būdas

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (pastabos)

 

PREKĖS

 

 

 

 

1

03121210-0

Gėlių kompozicijos ir puokštės

1000,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

09100000-0

Kuras

2860,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

3

31210000-1

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti

700,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

4

15800000-6

Įvairūs maisto produktai

2000,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

5

19200000-8

Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai

 

1500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

6

22000000-0

Spaudiniai ir susiję produktai

 

2500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

7

30192000-1

Biuro reikmenys

 

2600,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

8

30200000-1

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

 

2600,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

9

33700000-7

Valymo ir higienos priemonės

 

2000,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

10

34300000-0

Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

 

800,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

11

39000000-2

Baldai, dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai ir valikliai

 

2500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

12

39715000-7

Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai

 

1500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

13

44100000-1

Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

 

2500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

14

31300000-9

Izoliuoti laidai ir kabeliai

 

700,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

15

37800000 - 6

Amatų ir meno reikmenys

 

500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

16

39225700 - 2

Žvakės

 

100,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

17

37000000 - 8

 

Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai

 

700,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

18

33600000 – 6

 

Farmacijos produktai

 

200,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

19

18100000 - 0

Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai

 

300,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

20

31531000-7

El. lemputės

 

400,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

21

31532910-6

Linijinės liuminestencinės lempos

 

500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

22

31500000-1

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

 

1000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

 

UŽ PREKES IŠ VISO:

29460,00 Eur

 

 

 

PASLAUGOS

 

 

 

 

23

50100000-6

Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos

 

500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

24

50342000-4

Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

 

2100,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

25

55100000-1

Viešbučių paslaugos

 

2500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

26

55500000-5

Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

 

2800,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

27

60100000-9

Kelių transporto paslaugos

 

1000,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

28

64110000-0

Pašto paslaugos

 

300,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

29

65000000-3

Komunalinės paslaugos

1500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

30

66510000-8

Draudimo paslaugos

 

2500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

31

79341000-6

Reklamos paslaugos

 

7500,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

32

79952000-2

Su renginiais susijusios paslaugos

2800,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

33

79970000-4

Leidybos paslaugos

 

2700,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

34

60171000-7

Transporto nuoma

 

2700,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

35

80522000-9

Mokomieji seminarai

 

1000,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

36

64210000-1

Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

 

1500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

37

92312000-1

Meninės paslaugos

 

2800,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

38

72000000-5

IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir

aptarnavimo paslaugos

 

5800,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

39

50610000-4

Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

 

800,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

40

50750000-7

Liftų priežiūros paslaugos

 

500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

41

98390000-3

Kitos paslaugos

2800,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

42

98100000 - 4

Narystės organizacijų paslaugos

800,00 Eur

Mažos vertės pirkimų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

UŽ PASLAUGAS IŠ VISO:

 

45900,00 Eur

IŠ VISO:

      74640,00 Eur

 

 

 

                                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                                                  Rokiškio kultūros centro direktoriaus

                                                                                                                                                  2014-12-29 įsakymu Nr. 130 V

                                                                                                                           

                 2015 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUMATOMŲ VYKDYTI

                     PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas

Numatomas pirkimų kiekis vnt. arba Eur. (su PVM) metų laikotarpyje

Numatomas pirkimo būdas

Planuojama pirkimo data

 

PREKĖS

1

03121210-0

Gėlių kompozicijos ir puokštės

1200,00 Eur /

4143,36 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

09100000-0

Kuras

8000,00 Eur /

27622,40 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

3

09310000-5

Elektra

8000,00 Eur /

27622,40 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

4

15800000-6

Įvairūs maisto produktai

2000,00 Eur /

6905,60 Lt

Tiekėjų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

5

19200000-8

Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai

2000,00 Eur /

6905,60 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

6

22000000-0

Spaudiniai ir susiję produktai

5000,00 Eur /

17264,00 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

7

30192000-1

Biuro reikmenys

5000,00 Eur /

17264,00 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

8

30200000-1

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

5000,00 Eur /

17264,00 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

9

33700000-7

Valymo ir higienos priemonės

2000,00 Eur /

6905,60 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

10

34300000-0

Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

600,00 Eur /

2071,68 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

11

39000000-2

Baldai, dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai ir valikliai

2000,00 Eur /

6905,60 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

12

39715000-7

Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai

14000,00 Eur /

48339,20 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

13

44100000-1

Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

4000,00 Eur /

13811,20 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

14

 

VISO:

46200,00 Eur /

159519,36 Lt

 

 

 

PASLAUGOS

15

50100000-6

Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos

500,00 Eur /

1726,40 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

16

50342000-4

Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

3000,00 Eur /

10358,40

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

17

55100000-1

Viešbučių paslaugos

4500,00 Eur /

15537,60 Lt

Tiekėjų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

18

55500000-5

Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

7000,00 Eur /

24169,60 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

19

60100000-9

Kelių transporto paslaugos

8000,00 Eur /

2762,24

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

20

64110000-0

Pašto paslaugos

100,00 Eur /

345,28 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

21

65000000-3

Komunalinės paslaugos

1500,00 Eur /

5179,20 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

22

66510000-8

Draudimo paslaugos

1000,00 Eur /

3452,80 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

23

79341000-6

Reklamos paslaugos

500,00 Eur /

1726,40 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

24

79952000-2

Su renginiais susijusios paslaugos

15000,00 Eur /

51792,00 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

25

79970000-4

Leidybos paslaugos

3000,00 Eur /

10358,40 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

26

80522000-9

Mokomieji seminarai

700,00 Eur /

2416,96 Lt

 

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

27

92312000-1

Meninės paslaugos

15000,00 Eur /

51792,00 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

28

98390000-3

Kitos paslaugos

6000,00 Eur /

20716,80 Lt

Tiekėjų apklausa

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

29

 

 

 

 

VISO:

 

65800 Eur /

227194,24 Lt

 

 

 

IŠ VISO:

   112000 Eur /

  386713,60 Lt

 

 

 

2019 M. ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUMATOMŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ir darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ir darbų pavadinimas

Pirkimo vertė be PVM

Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis)

Numatomas pirkimo būdas

Sutarties trukmė

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (pastabos)

 PREKĖS

1

03121210-0

Gėlių kompozicijos ir puokštės

1000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

2

03450000-9

Medelyno produktai

1000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

3

09100000-0

Kuras

2860,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

4

31210000-1

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti

700,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

5

15800000-6

Įvairūs maisto produktai

3000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

6

19200000-8

Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai

8000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

7

22000000-0

Spaudiniai ir susiję produktai

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

8

30192000-1

Biuro reikmenys

4500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

9

30200000-1

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

10

33700000-7

Valymo ir higienos priemonės

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

11

39000000-2

Baldai, dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai ir valikliai

2500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

12

39715000-7

Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai

1500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

13

44100000-1

Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

15000,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

14

 31300000-9

Izoliuoti laidai ir kabeliai

500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

15

37800000 - 6

Amatų ir meno reikmenys

5000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

16

39225700 - 2

Žvakės

300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

17

37000000 - 8

Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai

1300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

18

33600000 - 6

Farmacijos produktai

200,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

19

18100000 - 0

Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai

500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

20

31531000-7

El. lemputės

400,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

21

31532910-6

Linijinės liuminestencinės lempos

600,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

22

31500000-1

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

60000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

23

32333300 - 9

Vaizdo atkūrimo aparatai

60000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

 

 

VISO:

 

179360,00 Eur

 

 

 

 

 

 PASLAUGOS

23

50342000-4

Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

2100,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

24

55100000-1

Viešbučių paslaugos

5000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

25

55500000-5

Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

7000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

26

64110000-0

Pašto paslaugos

300,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

27

65000000-3

Komunalinės paslaugos

2500,00 Eur

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

28

66510000-8

Draudimo paslaugos

2500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

29

79341000-6

Reklamos paslaugos

10000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

30

79952000-2

Su renginiais susijusios paslaugos

849400,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

31

79970000-4

Leidybos paslaugos

3000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

32

60171000-7

Transporto nuoma

8000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

33

80522000-9

Mokomieji seminarai

1000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

34

64210000-1

Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

1500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

35

92312000-1

Meninės paslaugos

44700,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

36

72000000-5

IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

4000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

37

50610000-4

Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

800,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

38

50750000-7

Liftų priežiūros paslaugos

500,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

39

50700000 - 2

Remonto ir priežiūros paslaugos susijusios su pastatais

2800,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje

40

98390000-3

Kitos paslaugos

6000,00 Eur

 

 

Mažos vertės pirkimų apklausa

 

Prekės bus perkamos pagal poreikį finansinių metų laikotarpyje