Teikiamos paslaugos

Teikiamos paslaugos_2019-11-29_1_mazas 

 Teikiamos paslaugos_2019-11-29_2_mazas

 Teikiamos paslaugos_2019-11-29_3_mazas

Teikiamos paslaugos_2019-11-29_4_mazas

 

 

Trumpalaikės patalpų nuomos paslauga teikiama nemokamai

rajono savivaldybės organizuojamiems renginiams,

biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

 

 

Užsakovas ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki renginio dienos teikia prašymą

Rokiškio kultūros centro direktoriui nurodydamas renginio datą,

laiką ir trukmę, tikslinę (-es) grupę (-es), techninio ir ūkinio aptarnavimo poreikį.

Prie prašymo pridedamas laisvos formos scenarijaus planas/aprašymas. 

* * *

Prašymas tenkinamas atsižvelgiant į Rokiškio kultūros centro turimas

technines ir organizacines galimybes aptarnauti renginį,  renginio reikšmingumą rajono bendruomenei ir/

arba renginio meninę ir kultūrinę vertę. 

 

  DIDŽIOJI SALĖ 

          (462 vietos)            

            

D scena suma 1


SCENOS planas matmenys suma


D sal


                         

DIDŽIOSIOS SALĖS PLANAS


SALS PLANAS  2013 suma


       


MAŽOJI SALĖ

      (90 vietų)


MAOSIOS sals FOTO2MAOSIOS sals FOTO 3