Projektai

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO KULTŪROS PROJEKTAI 2019 metais


1. ROKIŠKIS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ‘2019. KULTŪROS VINGIAI: NUO NEMUNĖLIO IKI NEMUNO

Skirtas finansavimas:

Lietuvos respublikos kultūros ministerija – 57924,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybė – 58000,00 Eur

*Projektas vykdomas 2019 m. sausio – lapkričio mėn.


2. XXXV-ASIS LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS   

Skirtas finansavimas – 12 250,00 Eur

*Festivalis vykdomas 2019 m. kovo 5 d. – kovo 24 d.


3. ROKIŠKIO LIAUDIES TEATRO 60-MEČIO ir VYTAUTO VAJEGOS 100-MEČIO MINĖJIMAS ŠVENTĖ „VISKUO KALTAS TEATRAS“

Skirtas finansavimas – 8 714,00 Eur

*Šventė vyks 2019 m. birželio 1 d.


4. XX-ASIS TARPTAUTINIS VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS, SKIRTAS ČEKŲ MUZIKUI, PEDAGOGUI, VARGONININKUI RUDOLFUI LYMANUI

Skirtas finansavimas – 22 600,00 Eur

*Festivalis vykdomas 2019 m. rugpjūčio 15 d. – spalio 6 d.


5. XXV-ASIS TARPTAUTINIS MĖGĖJŲ TEATRŲ FESTIVALIS INTERRAMPA

Skirtas finansavimas – 7 271,00 Eur

*Festivalis vykdomas 2018 m. spalio 17-20 d.


6. VASAROS KULTŪROS IR MENO FESTIVALIS JAUNIMUI „VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS“

Skirtas finansavimas – 15 929,00 Eur

*Festivalis vykdomas 2019 m. birželio 28-30 d.


7. MĖGĖJŲ MENO KŪRYBOS FESTIVALIS „VASARONĖS“

Skirtas finansavimas – 10 342,00 Eur

*Festivalis vykdomas 2019 m. birželio 6 d. – rugpjūčio 29 d.


8. RESPUBLIKINIS FOTOGRAFIJOS KONKURSAS-PARODA „VINGIS“ IR FOTO PLENERAS „MIESTO METRAŠTININKAS“ MENININKO GINTO DAINIO ATMINIMUI

Skirtas finansavimas – 7 420,00 Eur

*Projektas vykdomas 2019 m. liepos 21 d. – rugpjūčio 17 d. 


9. TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINIO MENO FESTIVALISSTARTAS“

Skirtas finansavimas – 9 800,00 Eur

*Finansavimo skyrimo rezultatai iki 2019 m. birželio 10 d.

*Festivalis vykdomas 2019 m. rugsėjo 2-8 dienomis


10. CHORŲ ŠVENTĖ „TOKIA ESU“

Skirtas finansavimas – 7 060,00 Eur

*Finansavimo skyrimo rezultatai iki 2019 m. birželio 10 d.

*Festivalis vykdomas 2019 m. spalio 25-27 dienomis

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO KŪRYBINĖS PROGRAMOS 2019 metais


 1.EDUKACINĖ PROGRAMA „TEATRO VAIDUOKLIO PASLAPTIS“

*Programa vykdoma 2019 m. vasario-lapkričio mėn.

 

2.VAIKŲ VASAROS DIENOS STOVYKLA „KŪRYBIŠKA VASARA“

Skirtas finansavimas:

Rokiškio rajono savivaldybė – 600,00 Eur

*Programa vykdoma 2019 m. birželio – rugpjūčio mėn.

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO INVESTICINIS PROJEKTAS 2019 metais


Projekto viesinimas1. Rokiškio miesto kultūros paslaugų infrastruktūros gerinimas


 

Projekto tikslas – sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą Rokiškio mieste, siekiant didinti kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip skatinant papildomus lankytojų srautus.


 

Projekto rezultatai Rokiškio kultūros centre bus sukurta šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kokybiška ir prieinama kultūros infrastruktūra, skatinanti papildomus lankytojų srautus, formuojanti paklausą vietos verslams, didinanti patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui.  

 

 


Skirtas finansavimas:

ES struktūrinės paramos lėšos – 117104,31 Eur (76,69 proc. intensyvumas);
Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai) – 35600,00 Eur (23,31 proc. intensyvumas).

 

 

*Projekto vykdymo laikotarpis – 2019–2020 m.

 

 

 


  

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO VYKDOMI PROJEKTAI 2018 metais

 

XXIV-ASIS LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS   

Skirtas finansavimas:

     Lietuvos kultūros taryba – 5000,00 Eur

     Rokiškio rajono savivaldybė – 3000,00 Eur

 * Festivalis vykdomas 2018 m. vasario 16 d. – kovo 11 d.

 

2. ŠIUOLAIKINIO MENO FESTIVALIS STARTAS

Skirtas finansavimas:

     Lietuvos kultūros taryba – 6000,00 Eur

     Rokiškio rajono savivaldybė – 1500,00 Eur

* Festivalis vykdomas 2018 m. rugsėjo 3-9 dienomis

 

3. XIX-ASIS TARPTAUTINIS VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS, SKIRTAS ČEKŲ MUZIKUI, PEDAGOGUI, VARGONININKUI RUDOLFUI LYMANUI

Skirtas finansavimas:

    Lietuvos kultūros taryba – 4000,00 Eur

    Rokiškio rajono savivaldybė – 800,00 Eur

* Festivalis vykdomas 2018 m. rugpjūčio 15 d. – rugsėjo 16 d.

 

4. XXIV-ASIS TARPTAUTINIS MĖGĖJŲ TEATRŲ FESTIVALIS INTERRAMPA

Finansuojamas iš Rokiškio kultūros centro specialiųjų lėšų – 1200,00 Eur

* Festivalis vykdomas 2018 m. spalio 13-14 d.


ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO VYKDOMOS KŪRYBINĖS PROGRAMOS 2018 metais

1. VASARONĖS

Finansuojamas iš Rokiškio kultūros centro specialiųjų lėšų – 500,00 Eur

* Programa vykdoma 2018 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 30 d.

 

2. VAIKŲ VASAROS DIENOS STOVYKLA „KŪRYBIŠKA VASARA“

    Skirtas finansavimas:

    Rokiškio rajono savivaldybė – 800,00 Eur

    Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

* Programa vykdoma 2018 m. birželio – rugpjūčio mėn.


 


 

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO PROJEKTAI 2017 metais


Rokiškio kultūros centras Lietuvos kultūros tarybos skelbiamam pirmajam

2017 m. finansavimo etapui pateikė (LKT) 9 projektų paraiškas.

Finansavimas skirtas – 4 projektams.

 

 1. 1.33-asis Lietuvos profesionalių teatrų festivalisVAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Skirtas finansavimas:

                      Lietuvos kultūros taryba –  5000,00 Eur

                      Rokiškio rajono savivaldybė –  3000,00 Eur

 1. 2.Tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA

Skirtas finansavimas:

                      Lietuvos kultūros taryba –  7000,00 Eur

                      Rokiškio rajono savivaldybė –  1750,00 Eur

 1. 3.Šiuolaikinio meno festivalisSTARTAS

Skirtas finansavimas:

                      Lietuvos kultūros taryba –  6000,00 Eur

                      Rokiškio rajono savivaldybė –  1500,00 Eur

 1. 4.Kūrybinis festivalis LITERATŪRINĖS LABORATORIJOS

Skirtas finansavimas:

                      Lietuvos kultūros taryba –  2500,00 Eur

                      Rokiškio rajono savivaldybė –  625,00 Eur                      Iš viso skirtas finansavimas: 27375,00 Eur


 

Antrajam 2017 m. finansavimo etapui pateiktos 2 projektų paraiškos.

Antrojo finansavimo konkurso rezultatus planuojama paskelbti 2017 m. birželio pradžioje.


 

INFORMACIJA APIE PROJEKTUS

 

I  TARPTAUTINIS MĖGĖJŲ TEATRO FESTIVALIS INTERRAMPA-2017

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžia, pabaiga) ir vieta

2017.03.01-2017.11.30, Rokiškis, Lietuva

Bendras projekto biudžetas – 8750,00 Eur

Projekto aktualumas, sprendžiamos problemos, tikslai, uždaviniai, pagrindinės veiklos, rezultatai, sukuriama liekamoji vertė

Festivalio organizatoriai bendraudami su Lietuvos kolektyvais, nori atkreipti dėmesį į mėgėjų teatrų festivalių trūkumą Lietuvoje bei mėgėjų teatro skatinimo sistemos spragas. Tradicinis Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalis ATSPINDŽIAI bei vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ŠIMTAKOJIS organizuojami pakaitomis kas 2 metus. Todėl mėgėjų teatrų kolektyvai nebeturi didesnių festivalių savo kūrybos įvertinimui ir teatrų paskatinimui. Diskusijose mėgėjų teatrų vadovai yra išreiškę norą kuriame nors Lietuvos mėgėjų teatrų festivalyje pradėti demonstruoti geriausius metų Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklius su konkursine programa.

Todėl Rokiškio kultūros centras imasi iniciatyvos įgyvendinti Lietuvos mėgėjų teatrų geriausių spektaklių konkursą kas 2 metus, kuomet nevyksta teatrų festivalis ATSPINDŽIAI. Kultūros centras tokį konkursą numato rengti festivalio INTERRAMPA-2017 metu. Panašių pavyzdžių, kuomet vyksta nacionalinių spektaklių programa/konkursas ir tarptautinė spektaklių programa, yra Danijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse. Remdamasis šia tarptautine patirtimi, Kultūros centras numato festivalio INTERRAMPA-2017 formatą ir programą, kurioje bus nacionalinių teatrų programa/konkursas ir tarptautinių trupių pasirodymai.

Pagrindiniai tikslai:

 1. 1.Mėgėjų teatro meno populiarinimas ir plėtojimas.
 2. 2.Tarptautinis bendradarbiavimas ir patirties sklaida.
 3. 3.Mėgėjų meno kūrėjų įvertinimas ir paskatinimas.

Uždaviniai:

 1. 1.Įgyvendinti nacionalinę mėgėjų teatrų programą/konkursą.
 2. 2.Įgyvendinti užsienio mėgėjų teatrų programą.
 3. 3.Įgyvendinti festivalio viešinimo ir populiarinimo priemones, panaudojant internetinį festivalio tinklapį, paskyras ir kt.

Tarptautinio mėgėjų teatrų festivalio INTERRAMPA-2017veiklos:

 1. 1.Septynių užsienio mėgėjų teatrų pasirodymai vaikams, jaunimui ir suaugusiems.
 2. 2.Devynių Lietuvos mėgėjų teatrų pasirodymai vaikams, jaunimui ir suaugusiems nacionalinėje programoje.

Festivalio rezultatai:

 1. 1.Į nacionalinę programą kolektyvus atrinks vertinimo komisija, gavusi kolektyvų paraiškas dalyvauti festivalyje su spektaklių vaizdo įrašais. Atrinkti kolektyvai bus pakviesti dalyvauti festivalio INTERRAMPA-2017 nacionalinėje programoje, kurios metu festivalio ekspertai atrinks geriausius spektaklius, režisierius, dailininkus, aktorius ir kitus kūrėjus. Nominantai gaus festivalio prizus ir premijas.
 2. 2.Po kiekvieno pasirodymo vyks spektaklių aptarimai ir diskusijos su festivalio ekspertais, dalyviais ir žiūrovais.
 3. 3.Festivalio metu (be nacionalinio konkurso) bus paskelbtas geriausias viso festivalio spektaklis, geriausias režisierius, dailininkas, aktorius.

Festivalio sukuriama liekamoji vertė:

 1. 1.Tradicijos organizuoti mėgėjų teatrų festivalį INTERRAMPA tęstinumas;
 2. 2.Sukurti galimybę mėgėjų teatrų kolektyvams pristatyti savo spektaklius bei būti įvertintiems ir paskatintiems;
 3. 3.Sudaryti sąlygas mėgėjų teatrų dalyviams, režisieriams ir aktoriams, dalintis gerąją patirtimi, diskutuoti apie mėgėjų teatro aktualijas su šios srities specialistais ir ekspertais;
 4. 4.Galimybė pamatyti užsienio mėgėjų teatrų trupių darbus.


II ŠIUOLAIKINIO MENO FESTIVALIS STARTAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžia, pabaiga) ir vieta

2017.04.01-2017.09.30, Rokiškis, Lietuva

Bendras projekto biudžetas – 7500,00 Eur

Projekto aktualumas, sprendžiamos problemos, tikslai, uždaviniai, pagrindinės veiklos, rezultatai, sukuriama liekamoji vertė

Regionuose labai nedidelė kultūros vartotojų dalis gali susipažinti su šiuolaikinio meno formomis, kryptimis ir vystymosi procesu ar nuvykti į didžiuosius miestus ir dalyvauti šiuolaikinio meno renginiuose, parodose ir pan. Regionuose retai vyksta šiuolaikinio meno parodos (viena paroda per dvejus ar ketverius metus) bei fragmentiškai naudojami šiuolaikinio meno elementai (šokio, performanso ir pan.) įvairių renginių metu. Ugdymo ir kultūros įstaigos neturi specialistų, kurie galėtų ugdyti šiuolaikinio meno supratimą bei tinkamai supažindintų su šiuolaikinio meno kryptimis.

Rokiškio kultūros centras siekia pradėti nuoseklią šiuolaikinio meno sklaidą regione. Todėl ketina organizuoti šiuolaikinio meno festivalį STARTAS, kuris pristatytų šiuolaikinio meno kūrėjus ir jų darbus, kūrybines laboratorijas ne tik profesionaliems menininkams, bet ir jaunimui (moksleiviams ir studentams), kitoms visuomenės grupėms.

Festivalio tikslai:

1. Šiuolaikinio profesionaliojo meno sklaida regione.

2. Šiuolaikinio meno kultūrinių ir socialinių kompetencijų ugdymas.

3. Lietuvos ir užsienio menininkų bendradarbiavimo skatinimas.

Festivalio uždaviniai:

1. Pristatyti įvairius Lietuvos ir užsienio menininkų darbus miesto viešosiose erdvėse.

2. Organizuoti šiuolaikinio meno renginius (meno akcijas, pasirodymus, seminarus, edukacinės programas, diskusijas ir kt.), skirtus įvairioms šiuolaikinio vartotojų grupėms.

3. Šiuolaikinio meno viešinimo renginiai, reklamos marketingas.

Pagrindinės festivalio veiklos:

 1. 1.Šiuolaikinio meno festivalio STARTAS metu bus organizuojami įvairūs šiuolaikinio šokio, performanso, garso ir vaizdo instaliacijų, tarpdisciplininių menų pasirodymai, įvairių meno formų instaliacijos ir parodos netradicinėse miesto erdvėse (apleistuose pastatuose, skveruose, parkuose, gamyklose, ir pan.).
 2. 2.Festivalyje dalyvaus įvairių sričių Lietuvos ir užsienio menininkai (šokio, performanso, dailės, fotografijos, kino ir kt.). Bus sudarytos galimybės menininkams kurti ir pristatyti savo darbus visuomenei, dirbti grupėse su profesionaliais menininkais ir visuomene. Kai kurie menininkai dirbtų rezidencijų principu 5-10 dienų kūrybinėse laboratorijose, o kiti pristatytų jau esamus darbus. Vyktų paskaitos ir diskusijos apie šiuolaikinį meną, kuriose galėtų dalyvauti profesionalūs menininkai ir visuomenė.

Numatomi festivalio dalyviai:

Ine Dubois (NL) - šokis;

Maciej Piort Beczek (PL) - šokis;

Francesco Dalmasso (IT) - šokis;

Anna Karen Gonzalez Huesca (MEX) - šokis;

Ula Liagaitytė (LT)- šokis;

Lia Haraki (CY) - šokis, performansas;

Victor Villasana (MEX) - šokis, performansas;

Hygin Delimat (PL) - šokis, performansas;

Benas Šarka (LT) - performansas;

Židrija Janušaitė (LT) - performansas;

Paulius Prievelis (LT) - performansas;

Monika Neverauskaitė (LT) - šiuolaikinis cirkas, performansas;

Svetlana Batura (LT) - fotografija;

Kars Tuinder (NL) - fotografija;

Vaida Virbickaitė (LT) - meno instaliacija, fotografija;

Armantas Gečiauskas (LT) - garso ir performanso menininkas;

Dara Milovanovic (CY) - paskaita apie šokio tendencijas;

EIRA (organizacija) (PT) - performansas;

Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku (PL) - dailė;

Festivalio rezultatai:

 1. 1.Šiuolaikinio meno krypčių pristatymai įvairaus amžiaus grupėms;
 2. 2.Šiuolaikinio meno atstovų pasirodymai;
 3. 3.Visuomenės dalyvavimas kūrybinėse laboratorijose;
 4. 4.Profesionalių šiuolaikinio meno atstovų susitikimai, diskusijos, gerosios patirties sklaidos renginiai.

Festivalio sukuriama liekamoji vertė:

 1. 1.Visuomenės požiūrio į šiuolaikinio meno tendencijas formavimas;
 2. 2.Galimybė atsiskleisti šiuolaikinio meno atstovams, pristatant savo kūrinius;
 3. 3.Kultūrinių renginių įvairovės sukūrimas;
 4. 4.Viešųjų erdvių panaudojimas meninių išraiškų pristatymui.


III KŪRYBINIS FESTIVALIS LITERATŪRINĖS LABORATORIJOS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžia, pabaiga) ir vieta

2017.03.01-2017.12.15, Rokiškis, Lietuva

Bendras projekto biudžetas – 3125,00 Eur

Projekto aktualumas, sprendžiamos problemos, tikslai, uždaviniai, pagrindinės veiklos, rezultatai, sukuriama liekamoji vertė

Šia iniciatyva siekiama skatinti moksleivius ir jaunuolius skaityti knygas, susipažinti su nuolat besikeičiančiu fantastinės literatūros žanru, populiarėjančiomis šio žanro knygomis, inovatyviais, netradiciniais siužetais, iliustracijomis ir kt. Susidomėjimas fantastine literatūra vaikų ir jaunimo tarpe nuolat auga. Projekto veiklomis būtų siekiama įvairių žaidimų formomis įtraukti vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius į projekto veiklas.

Projekto tikslai:

 1. 1.Skatinti vaikų, jaunimo ir kitų visuomenės grupių skaitymo tradicijas, įtraukiant vaikus, jaunimą ir kitas visuomenės grupes į netradicines skaitymo skatinimo veiklas.
 2. 2.Populiarinti fantastinės literatūros kūrinius.
 3. 3.Formuoti literatūros kūrimo ir literatūrinių renginių vartojimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

 1. 1.Surengti nuo 5 iki 10 kūrybinių laboratorijų.
 2. 2.Surengti 10 įvairių literatūrinių renginių su įvairių menų sintezėmis.
 3. 3.Surengti nuo 5 iki 10 proto mūšių ir debatų renginių, konkursų ir pan. su atrenkamaisiais turais.
 4. 4.Įgyvendinti kitas projekto veiklas.
 5. 5.Įgyvendinti projekto viešinimo ir reklamos renginius, akcijas ir priemones.

Numatomos projekto veiklos:

 1. 1.Literatūrinės kūrybinės laboratorijos, kurių metu jauni rašytojai mokys vaikus ir jaunimą kurti žaismingus fantastinius tekstus (eilėraščius, noveles ir kt.), o teatro profesionalai juos skaityti viešai su įvairiais teatro elementais, priemonėmis, panaudojant vaidybą, žaidimą, scenografiją, muziką ir kt. Užsiėmimų metu laboratorijų dalyviai bus skatinami analizuoti literatūrinius tekstus, juos interpretuoti, lyginti ir kt. Užsiėmimus ves jauni menininkai, studentai.
 2. 2.Literatūriniai žaidimai, kurių metu bus organizuojami proto mūšiai ir debatai, konkursai ir pan. Žaidimų veiklos bus įgyvendinamos porose, komandose ir kt. Užsiėmimus ves jauni menininkai, studentai.
 3. 3.Teatro, kino ir fotografijos laboratorijos, kurių metu dalyviai bus mokomi perteikti savo sukurtus ir kitų autorių fantastinius literatūrinius tekstus nedidelės apimties vaidinimuose, kino novelėse, fotografiniuose pasakojimuose. Sukurti vaidinimai, kino novelės, fotografiniai pasakojimai bus demonstruojami miesto erdvėse, įvairiose įstaigose. Tai bus specialūs renginiai, instaliacijos, parodos. Užsiėmimus ves jauni menininkai, studentai.
 4. 4.Fantastinės literatūros iliustracijų laboratorijos, kurių metu dalyviai bus mokomi iliustruoti fantastinius tekstus komiksuose, kompiuterinėje grafikoje, dailės formose. Užsiėmimus ves jauni menininkai, studentai.
 5. 5.Literatūrinių instaliacijų laboratorijos, kurių metu dalyviai bus mokomi kurti literatūrines instaliacijas, panaudojant literatūrinius tekstus, įvairiose miesto erdvėse, parkuose, skveruose, pastatuose ir kt. Užsiėmimus ves jauni menininkai, studentai.
 6. 6.Literatūriniai renginiai, kurių metu bus pristatomi visuomenei projekto metu kuriami produktai, rezultatai. Renginiuose bus kviečiami dalyvauti žinomi jauni ir patyrę literatūros ir įvairių sričių meno kūrėjai, apjungiant renginių metu įvairius literatūros, muzikos ir kitų menų žanrus, formas, kitas išraiškos priemones. Renginiai bus organizuojami įvairiu metu dieną, vakare ir net naktį. Renginius ves Kultūros centro specialistai, jauni menininkai ir kt.
 7. 7.Projektas yra skiriamas vaikams, jaunimui, šeimoms ir kitoms visuomenės grupėms. Užsiėmimai bus įgyvendinami ir įvairių Rokiškio miesto švenčių metu, siekiant įtraukti ir švenčių dalyvius. Projekto įgyvendinimo metu bus kuriami fantastinės literatūros gerbėjų klubai. Vėliau bus stengiamasi plėtoti literatūrinių klubų veiklą, apimant įvairias literatūrines sritis.

Numatomi projekto dalyviai:

„Tolkien Lietuva“, VFK „Dorado“, „Fantastinių Knygų Klubas“, kiti literatūriniai klubai ir organizacijos.

Jauni literatūros kūrėjai, įvairių sričių menininkai, meno studentai ir kt.

Projekto rezultatai:

 1. 1.Naujas ir inovatyvus kultūrinis renginys;
 2. 2.Veiklose dalyvauja įvairaus amžiaus grupės;
 3. 3.Projekto veiklas veda profesionalūs rašytojai, teatro atstovai ir kt. specialistai.
 4. 4.Projektų veiklų tarpdiscipliniškumas (literatūra, fotografija, teatras ir kt.)

Projekto sukuriama liekamoji vertė:

Sukurta nauja vaikų ir jaunimo užimtumo forma, kurios pagrindinis tikslas ugdyti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką.


 


 

 

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO PROJEKTAI 2014 metams,

PATEIKTI RESPUBLIKINIAMS LIETUVOS FONDAMS

 

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS fondui:

 

30-asis jubiliejinis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis

 

VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS -2014, skirtas Teatrų metams                     Gauta -25 000,-Lt

 

„10-asis jubiliejinis LANGINIŲ TAPYMO PLENERAS"                           Gauta -  5 000,-Lt

 

„20-asis jubiliejinis tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA-2014,

skirtas Teatrų metams"                                                                                Gauta - 20 000,-Lt

 

„Kino pamokos Rokiškyje 2014"                                                                Gauta  -  7 000,-Lt

 

„Tarptautinis Jaunimo muzikos festivalis "Tėvo gitara"                            Gauta - 20 000,-Lt

 

„ TEATRO SAVAITĖ, skirta Rokiškio liaudies teatro 55-mečiui"               Gauta -  6 000,-Lt

 


 

                                                                                         Iš viso gauta:                  83 000,-Lt


 

 

NACIONALINEI MOKĖJIMŲ AGENTŪRAI prie Žemės ūkio ministerijos:

 

30-asis jubiliejinis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis

VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS -2014                                                         Gauta -  7000,-Lt

 

                                                                                    Iš viso projektams gauta:  90 000,-Lt

 

 

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO PROJEKTAI 2013 metams

 


Finansuoti Iš Kultūros rėmimo fondo:

 

XXIX Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS -2013,

skirtas 1-mojo lietuviško slapto vaidinimo 120-tosioms metinėms paminėti    Gauta - 15 000,-Lt


„9-sis LANGINIŲ TAPYMO PLENERAS"                                                       Gauta – 10 000,-Lt

 

KINO MENO POPULIARINIMO PROGRAMA

"KINO PAMOKOS ROKIŠKYJE 2013"                                                            Gauta -   5 000,-Lt


XIX tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA-2013, skirtas 1-mojo

lietuviško slapto vaidinimo 120-tosioms metinėms paminėti                           Gauta -  15 000,-Lt


15-toji folkloro šventė AUŠTA AUŠRELA-2013, skirta Tarmių metams         Gauta  -    8 000,-Lt

 

Tarptautinis gyvos muzikos festivalis TĖVO GITARA,

skirtas Tarmių metams                                                                                     Gauta  -   5 000,-Lt

 


 

                                                                                                                      IŠ VISO -  58 000,-Lt


Iš NACIONALINĖS MOKĖJIMŲ AGENTŪROS prie Žemės ūkio ministerijos:

XXIX LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS

"VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS-2013"                                                             Gauta - 10 000,-Lt

 


 

                                                                                                                      IŠ VISO - 68 000,-Lt

 

 

 

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO PROJEKTAI 2012 metams

 

Iš Kultūros rėmimo fondo:


XXVIII LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS

„VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS – 2012"                                                         Gauta - 15 000,-Lt


„7-sis LANGINIŲ TAPYMO PLENERAS"                                                      Gauta – 6 000,- Lt


KINO MENO POPULIARINIMO PROGRAMA

"KINO PAMOKOS ROKIŠKYJE 2012"                                                          Gauta -    5000,-Lt


XVIII TARPTAUTINIS TEATRŲ FESTIVALIS „INTERRAMPA-2012"         Gauta - 10 000,- LtIš NACIONALINĖS MOKĖJIMŲ AGENTŪROS prie Žemės ūkio ministerijos:


XXVIII LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS

„VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS – 2012"                                                         Gauta - 10 000,-Lt

 

                                                                                                             Iš viso gauta  - 46 000,-Lt