LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIO"VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS" NOMINANTAI

 

LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIO

"VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS"

PRIZŲ LAIMĖTOJAI  (1985-2018 m.)

 

PAGRINDINIS PRIZAS

 

I     - 1985       KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                        J. Montvilos DIDYSIS GEISMAS. Režisierė Neris Karpuškaitė

II   - 1986        KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį N. Merežkos

                        PROLETARINIS LAIMĖS MALŪNAS. Režisierius Povilas Gaidys

III - 1987        KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                        M. Koreso SENELIŲ NAMAI. Režisierius Jonas Vaitkus

IV - 1988        VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį

                       S. Šaltenio DUOKIŠKIS. Režisierius Algirdas Latėnas

V - 1989         LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS

                       už spektaklį V. Kukulo, R. Tumino ČIA NEBUS MIRTIES.

                       Režisierius Rimas Tuminas

VI - 1990        PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį R. Samulevičiaus

                       pagal Vaižgantą NEBYLYS. Režisierius Algimantas Pociūnas

VII - 1991      LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS

                       už spektaklį B. Šou PIGMALIONAS. Režisierė Irena Bučienė

VIII - 1992     VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS už spektaklį

                       A. Čechovo VYŠNIŲ SODAS. Režisierius Rimas Tuminas

IX - 1993        LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS

                       už spektaklį Y. Misima MARKIZĖ DE SAD.

                       Režisierius Jonas Vaitkus

X - 1994         PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį S. J. Vitkevičiaus

                       MAŽAME DVARELYJE. Režisierius Saulius Varnas

XI - 1995        LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS

                       už spektaklį D. Charmso ir A. Vedenskio SENĖ.

                       Režisierius Oskaras Koršunovas

XII - 1996      VAIDILOS TEATRAS už spektaklį A. Čechovo IVANOVAS.

                       Režisierius Algirdas Latėnas

XIII - 1997     VAIDILOS TEATRAS už spektaklį J. Marcinkevičiaus

                       MAŽVYDAS. Režisierius Algirdas Latėnas

XIV - 1998     KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį A. Giniočio LIŪDNOJO

                       VAIZDO RITERIS. Režisierius Aidas Giniotis

XV - 1999      KAUNO VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS

                       už spektaklį N. Gogolio VEDYBOS. Režisierius Valius Tertelis

XVI - 2000     ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį S. Gedos

                       INTELIGENTIŠKAS BEPROTNAMIS.

                       Režisierius Algimantas Pociūnas

XVII - 2001    KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį C. Gozzi

                       KARALIUS ELNIAS. Režisierius Aidas Giniotis

XVIII- 2002   ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį J. Hašeko romano

                       motyvais JUOZAPAS ŠVEIKAS. Režisierius Sigitas Račkys

XIX - 2003     OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS už spektaklį Marius von

                       Mayenburg UGNIES VEIDAS. Režisierius Oskaras Koršunovas

XX - 2004       TEATRAS MENO FORTAS už spektaklį V. Šekspyro

                       HAMLETAS. Režisierius Eimuntas Nekrošius

XXI - 2005     OSKARO KORŠUNOVO VILNIAUS MIESTO TEATRAS už

                       spektaklį V. Šekspyro ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO

                       IR DŽULJETOS ISTORIJA. Režisierius Oskaras Koršunovas

XXII - 2006    KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį M. Gavrano

                       VISKAS APIE MOTERIS. Režisierė Dalia Tamulevičiūtė

XXIII- 2007   ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį C. Gozzi

                       PRINCESĖ TURANDOT. Režisierius Aidas Giniotis

XXIV- 2008   VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį

                       P. Vaičiūno PATRIOTAI. Režisierius Jonas Vaitkus

XXV - 2009    OSKARO KORŠUNOVO VILNIAUS MIESTO TEATRAS

                       už spektaklį V. Šekspyro HAMLETAS.

                       Režisierius Oskaras Koršunovas

XXVI - 2010  ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRAS už šokio spektaklį

                       VYRAI IR MOTERYS. Choreografė Anželika Cholina

XXVII- 2011  VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS už spektaklį

                       M. Ivaškevičiaus MISTRAS. Režisierius Rimas Tuminas

XXVIII-2012  OSKARO KORŠUNOVO VILNIAUS MIESTO TEATRAS už

                       spektaklį – inscenizaciją pagal V. Šekspyro AUDRA ir kitus jo

                       kūrinius MIRANDA. Režisierius Oskaras Koršunovas

XXIX - 2013   LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                       A. Jablonskajos STABMELDŽIAI. Režisierius Jonas Vaitkus

XXX - 2014    NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                       Sofi Oksanon APSIVALYMAS. Režisierius Jonas Jurašas

XXXI - 2015   LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Šekspyro

                       KARALIUS LYRAS. Režisierius Jonas Vaitkus

XXXII - 2016 KAUNO ŠOKIO TEATAS „AURA“ už šokio spektaklį GODOS

                       (choreografės Birutė Letukaitė (Lietuva), Anne Ekenes, Pia Holden (Norvegija)

XXXIII - 2017 KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį roko fantasmagorija

                         EDIS AGREGATAS, ARBA NEMIRŠTANČIO OPTIMISTO GYVENIMAS IR MIRTIS

                         (muzikos ir libreto autorius, režisierius Aidas Giniotis)

XXXIV - 2018 KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį „Kalės vaikai“. Režisierius Eimuntas Nekrošius.

 

 

ŽIŪROVŲ PRIZAS


III - 1987         KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį L. Razumovskajos

                        SESERYS. Režisierius Povilas Gaidys

IV - 1988         KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį M. Roščino

                        TIK VILTIS. Režisierė Nijolė Adomėnaitė

V - 1989          PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Vienuolio

                        PRIEBLANDA. Režisierius Juozas Miltinis

VI - 1990         PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį R. Samulevičiaus

                        pagal Vaižgantą NEBYLYS. Režisierius Algimantas Pociūnas

VII - 1991       ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Gibsono

                        STEBUKLADARĖ. Režisierius Ugis Brikmanis

VIII - 1992      LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Nikolaji

                        RUDENS ISTORIJA. Režisierius Aivars Helde

IX - 1993         LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Ostrovskio

                        VĖLYVA MEILĖ. Režisierius Antonas Griškevičius

X - 1994          KAUNO VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS

                        už spektaklį V. Šekspyro DVYLIKTOJI NAKTIS.

                        Režisierė Karen Džonson

XI - 1995         VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį E. Eikborno

                        NORMANŲ PERGALĖS. Režisierius Kostas Smoriginas

XII - 1996       PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

                        už spektaklį E. Tomsono PRIE AUKSINIO EŽERO.

                        Režisierius Raimundas Banionis

XIII - 1997      LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Asovskio

                        ir L. M. Zaikausko DANGAUS KRANTAS.

                        Režisierius Linas Marius Zaikauskas

XIV - 1998      VAIDILOS TEATRAS už spektaklį E. de Fillipo FILUMENA

                        MARTURANO. Režisierius Henrikas Vancevičius

XV - 1999       LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Čechovo

                        DĖDĖ VANIA. Režisierius Linas Marius Zaikauskas

XVI - 2000      LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį G. Gorino

                        KINAS IV. Režisierius Jurijus Popovas

XVII - 2001    KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį C. Gozzi KARALIUS

                        ELNIAS. Režisierius Aidas Giniotis

XVIII-2002     PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS už

                        spektaklį A. Cagarelio CHANUMA. Režisierius Rimantas Teresas

XIX - 2003      KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį PASKUTINIAI BREMENO

                        MUZIKANTAI. Režisierius Aidas Giniotis

XX - 2004       ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRAS už šokio spektaklį

                        CARMEN. Choreografė Anželika Cholina

XXI - 2005      OSKARO KORŠUNOVO VILNIAUS MIESTO TEATRAS už

                        spektaklį V. Šekspyro ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO

                        IR DŽULJETOS ISTORIJA. Režisierius Oskaras Koršunovas

XXI - 2006      LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                        R. Cooney MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ.

                        Režisierius Adolfas Večerskis

XXIII-2007     TEATRAS ATVIRAS RATAS už spektaklį ATVIRAS RATAS.

                        Režisierius Aidas Giniotis

XXIV- 2008    VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS spektaklį P. Vaičiūno

                        PATRIOTAI. Režisierius Jonas Vaitkus

XXV - 2009     KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį E. E. Schmitt

                        OSKARAS IR PONIA ROŽĖ. Režisierius Povilas Gaidys

XXVI - 2010    PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

                        už spektaklį Ž. Puare BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS.

                        Režisierius Albinas Keleris

XXVII- 2011   LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                        M. Macevičiaus PRAKEIKTA MEILĖ.

                        Režisierius Agnius Jankevičius

XXVIII-2012   VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį

                        D. Vasermano SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO.

                        Režisierius Valerijus Griško

XXIX - 2013    LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                        A. Jablonskajos STABMELDŽIAI. Režisierius Jonas Vaitkus

XXX - 2014     VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį

                        Žemaitės TRYS MYLIMOS. Režisierius Algirdas Latėnas

XXXI - 2015    NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS už spektaklį

                        pagal Ievos Simonaitytės romaną AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS.

                        Režisierius Agnius Jankevičius

XXXII - 2016 KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį VARNAS 

                        autorius Carlo Gozzi. Režisierius Aidas Giniotis

XXXIII - 2017 KAUNO ŠOKIO TEATRAS "AURA" už spektaklį

                         NORIU MAITINANČIOS DIENOS IŠ TAVO RANKŲ.

                         Chor. Birutė Letukaitė

XXXIV - 2018 LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį PIGMALIONAS. Režisierė Linda Urbona.

 

 

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ MOTERS VAIDMENĮ


I - 1985           MONIKAI MIRONAITEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje H. Miulerio „Tyli naktis"

                        (rež. R. Tuminas)

II - 1986          REGINAI VARNAITEI už vaidmenį Kauno valstybino dramos

                        teatro spektaklyje E. Mikulėnaitės „Visada tas pats"

                        (rež. G. Padegimas)

III - 1987         NIJOLEI MIRONČIKAITEI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro

                        spektaklyje Ž. Kokto „Baisūs tėvai" (rež. R. Steponavičiūtė)

IV - 1988         VALENTINAI LEONAVIČIŪTEI už vaidmenį Klaipėdos

                        dramos teatro spektaklyje M. Roščino „Tik viltis"

                        (rež. N. Adomėnaitė)

V - 1989          TATJANAI MAJOROVAI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                        teatro spektaklyje T. Viljamso „Ištatuiruotoji rožė"

                        (rež. I. Petrovas)

VI - 1990         JANINAI MATEKONYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo

                        teatro spektaklyje V. Jelisejevos „Kvadratas" (rež. E. Nekrošius)

VII - 1991       DOLORESAI KAZRAGYTEI už vaidmenį Kauno valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje pagal R. Granauską

                        „Gyvenimas po klevu" (rež. J. Dautartas)

VIII - 1992      EGLEI GABRĖNAITEI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo

                        teatro spektaklyje A. Čechovo „Vyšnių sodas" ( rež. R.Tuminas)

IX - 1993         EGLEI MIKULIONYTEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje Y. Misima „Markizė

                        de Sad" (rež. J. Vaitkus)

X - 1994          RENATAI VAGNERYTEI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                        teatro spektaklyje A. Galino pjesėje „Sorry" (rež. I. Machovskis)

XI - 1995         RASAI LAZAUSKAITEI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo

                        teatro spektaklyje R. Bredberio „Aš gyvas" (rež. E. Gabrėnaitė ir

                        A. Dapšys)

XII - 1996       VALENTINAI LUKJANENKO už vaidmenį Lietuvos rusų

                        dramos teatro spektaklyje Euripido „Medėja"(rež. L.M. Zaikauskas)

XIII - 1997     RENATAI VAGNERYTEI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                        teatro spektaklyje V. Aisovskio ir L. M. Zaikausko „Dangaus

                        krantas" (rež. L. M. Zaikauskas)

XIV - 1998      VIRGINIJAI KOCHANSKYTEI už vaidmenį Kauno valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje A. Fugardo „Sveikas ir

                        sudie" (rež. A. Lebeliūnas)

XV - 1999       LARISAI POPOVAI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro

                        spektaklyje A. Čechovo „Dėdė Vania" (rež. L. M. Zaikauskas)

XVI - 2000      NIJOLEI GELŽINYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                        spektaklyje J. Murelio „Memuarai" (rež. D. Tamulevičiūtė)

XVII - 2001     NIJOLEI NARMONTAITEI už vaidmenį teatro Džiugena

                        spektaklyje T. Makneilio „Meistriškumo pamokos"

                        (rež. G. Padegimas)

XVIII - 2002   EGLEI MIKULIONYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                        spektaklyje A. Strindbergo „Freken Julija" (rež. J. Lingys)

XIX - 2003      LIGITAI KONDROTAITEI už vaidmenį Panevėžio Juozo

                        Miltinio dramos teatro spektaklyje T. Viljamso „Geismų

                        tramvajus" (rež. R. Vikšraitis)

XX - 2004        GIEDREI ZAŠČIŽINSKAITEI už vaidmenį Anželikos Cholinos

                        šokio teatro spektaklyje „Carmen" (choreografė A. Cholina)

XXI - 2005      GINTAREI LATVĖNAITEI už Salės vaidmenį Valstybinio

                        Vilniaus mažojo teatro spektaklyje M. Ivaškevičiaus

                        „Madagaskaras" (rež. R. Tuminas)

XXII - 2006     ALDONAI BENDORIŪTEI už Sulamidės vaidmenį teatro

                        Meno Fortas spektaklyje pagal Senojo Testamento poemą

                        „Giesmių giesmė" (rež. E. Nekrošius)

XXIII - 2007   RASAI RAPALYTEI už Editos Piaf vaidmenį Lietuvos

                        nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Dienos ir dainos"

                        (rež. R. Morkūnas)

XXIV - 2008   JŪRATEI BUDRIŪNAITEI už Noros vaidmenį Šiaulių dramos

                        teatro spektaklyje H. Ibseno „Nora" (rež. S. Račkys)

XXV - 2009     EGLEI GABRĖNAITEI už Dorisės, ELVYRAI PIŠKINAITEI už

                        Idos ir NIJOLEI NARMONTAITEI už Liucilės vaidmenis

                        Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje I. Menchellio ,,Kapinių

                        klubas" (rež. A. Latėnas)

XXVI - 2010    EGLEI GABRĖNAITEI už Violetos Veston vaidmenį

                        Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje T. Letts

                        „Vestonai" (rež. V. Malinauskas)

XXVII - 2011  INGAI MAŠKARINAI už senelės Ninos Antonovnos vaidmenį

                        Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje M. Macevičiaus

                        „Prakeikta meilė" (rež. A. Jankevičius) XXVIII -2012 INESAI PALIULYTEI už Liudos Hananos vaidmenį Panevėžio

                        Miltinio dramos teatro spektaklyje pagal G. Grekovą „Hanana,

                        kelkis ir eik" (rež. Rolandas Augustinas A.)

XXIX - 2013    ALDONAI BENDORIŪTEI už Tamaros vaidmenį Valstybinio

                        jaunimo teatro spektaklyje V. Sigarevo „Gupelė"

                        (rež. A. Lebeliūnas)

XXX  -  2014   NELEI SAVIČENKO už  Irinos Arkadinos vaidmenį Oskaro

                    Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje A. Čechovo

                        „Žuvėdra“ (rež. O. Koršunovas) 

XXXI - 2015   MONIKAI VAIČIULYTEI už mokytojos Erikos Rot vaidmenį

                       Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje Mariaus fon

                       Majenburgo „Kankinys“ (rež. O. Koršunovas)

XXXII - 2016 VIKTORIJAI KUODYTEI už Bado meistro vaidmenį

                        MENO FORTO spektaklyje BADO MEISTRAS

                        autorius Francas Kafka (rež. Eimuntas Nekrošius).

XXXIII- 2017 ALDONAI BENDRIŪTEI už ROTMISTRO ŽMONOS LAUROS vaidmenį

                       Klaipėdos dramos teatro spektaklyje "TĖVAS",

                      autorius August Strindberg (rež. Mara Kimele)

XXXIV - 2018 BEATAI MOLYTEI už Nastasjos Filipovnos vaidmenį

                        Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklyje „Idiotas“. Režisierė Anželika Cholina.

                                      

 

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ VYRO VAIDMENĮ


I - 1985           VYTAUTUI PAUKŠTEI už vaidmenį Klaipėdos dramos teatro

                        spektaklyje V. Merežkos „Nakties žaidimas" (rež. P. Gaidys)

II - 1986          LEONIDUI VLADIMIROVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                         teatro spektaklyje V. Rozovo „Keturi lašai" (rež. I. Petrovas)

III - 1987         VLADUI BAGDONUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                         spektaklyje Just. Marcinkevičiaus „Daukantas" (rež. D. Tamulevičiūtė)

IV - 1988         GEDIMINUI KARKAI už vaidmenį Panevėžio dramos teatro

                        spektaklyje J. Glinskio „Grasos namai" (rež. A. Pociūnas)

V - 1989          VIKTORUI VALAŠINUI už vaidmenį Kauno valstybinio dramos

                        teatro spektaklyje B. Sruogos „Baisioji naktis" (rež. V. Balsys)

VI - 1990         KOSTUI SMORIGINUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                        spektaklyje V. Jelisejevos „Kvadratas" (rež. E. Nekrošius)

VII - 1991       ANTANUI ŠURNAI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                        spektaklyje D. Fo „Anarchisto mirtis" (rež. R. Vilkaitis)

VIII - 1992      ARTIOMUI INOZEMCEVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                        teatro spektaklyje A. Nikolaji „Rudens istorija" (rež. A. Helde)

IX - 1993         GERARDUI ŽALĖNUI ir ROMUI RAMANAUSKUI už vaidmenis

                        Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje B. Sleido „Kitais metais tuo

                        pačiu laiku" (rež. V. Bagdonas)

X - 1994          SIGITUI RAČKIUI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo

                        teatro spektaklyje B. Brechto „Galilėjus" (rež. R.Tuminas)

XI - 1995         ALBINUI KELERIUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio

                        dramos teatro spektaklyje N. Simono „Vienas iš paskutiniųjų aistros

                        kamuojamų meilužių" (rež. G. Gabrėnas)

XII - 1996       DONATUI BANIONIUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio

                        dramos teatro spektaklyje E. Tompsono „Prie auksinio ežero"

                        (rež. R. Banionis) ir ALGIMANTUI MASIULIUI už vaidmenį

                        Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje

                        D. Kilčio „Mielasis apgavikas" (rež. G. Padegimas)

XIII - 1997      SAULIUI BAREIKIUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                        spektaklyje E. Rostano „Sirano" (rež. I. Jonynas)

XIV - 1998      SIGITUI RAČKIUI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo

                        teatro spektaklyje Gr. Kanovičiaus „Nusišypsok mums, Viešpatie"

                        (rež. R. Tuminas)

XV - 1999        VYTAUTUI GRIGOLIUI už vaidmenį Kauno valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje N. Gogolio „Vedybos"

                        (rež. V. Tertelis)

XVI - 2000      ROLANDUI KAZLUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo dramos

                        teatro spektaklyje J. Murelio „Memuarai" (rež. D. Tamulevičiūtė)

XVII - 2001    VYTAUTUI RUMŠUI už vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos

                        teatro spektaklyje Ž. B. Moljero „Šykštuolis" (rež. I. Bučienė)

XVIII- 2002    SIGITUI JAKUBAUSKUI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro

                        spektaklyje J. Hašeko romano motyvais „Juozapas Šveikas"

                       (rež. S. Račkys)

XIX - 2003     VLADIMIRUI JEFREMOVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                       teatro spektaklyje A. Ostrausko „Savi žmonės – atsiskaitysime"

                       (rež. V. Tertelis)

XX - 2004      DARIUI MEŠKAUSKUI už Svajūno Kirmio vaidmenį Klaipėdos

                       dramos teatro spektaklyje „Tautkrūša" (rež. A. Giniotis)

XXI - 2005     ANTANUI VENSKUI už Ezopo vaidmenį Šiaulių dramos teatro

                       spektaklyje H. Fiheiredo „Lapė ir vynuogės" (rež. R. Steponavičiūtė)

XXII - 2006    REGIMANTUI ADOMAIČIUI už Tėvo vaidmenį Valstybinio

                       Vilniaus mažojo teatro spektaklyje F. Bordono „Paskutiniai

                       mėnesiai" (rež. - statytojas R.Tuminas, rež. A. Dapšys)

XXIII - 2007  ANDRIUI KANIAVAI už Bobo vaidmenį Keistuolių teatro

                        spektaklyje „Penktas veiksmas" (rež. A. Kaniava)

XXIV - 2008   ROLANDUI KAZLUI už Napoleono Šereikos vaidmenį

                       Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje P. Vaičiūno „Patriotai"

                       (rež. J. Vaitkus)

XX - 2009       DARIUI MEŠKAUSKUI už Hamleto vaidmenį Oskaro Koršunovo

                       Vilniaus miesto teatro spektaklyje V. Šekspyro „Hamletas"

                        (rež. Oskaras Koršunovas)

XXVI - 2010   VALENTINUI MASALSKIUI už Pasaulio gerintojo vaidmenį

                        Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje T. Bernhardo

                        ,,Pasaulio gerintojas" (rež. V. Masalskis )

XXVII - 2011  SIGITUI JAKUBAUSKUI už Puntilos vaidmenį Šiaulių dramos

                        teatro spektaklyje B. Brechto „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis"

                       (rež. A. Pociūnas) XXVIII-2012 POVILUI BUDRIUI už Prospero                                  

                       vaidmenį Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje-                                    

                       inscenizacijoje pagal V.Šekspyro kūrinius „Miranda (rež. O. Koršunovas)

XXIX - 2013  VYTAUTUI  RUMŠUI už Alfredo Ilio vaidmenį Valstybinio

                       Vilniaus mažojo teatro spektaklyje F. Diurenmato „Damos vizitas"

                       (rež. E. Jaras) 

XXX  -  2014  ROLANDUI KAZLUI už  Kristijono Donelaičio vaidmenį 

                       Vilniaus teatro Lėlė  spektaklyje  „Ne pagal šio pasaulio madą“

                       (inscenizacijos aut. ir  rež.  R. Kazlas) 

XXXI - 2015   VYTAUTUI ANUŽIUI už Karaliaus Lyro vaidmenį Lietuvos rusų

                        dramos teatro spektaklyje V. Šekspyro „Karalius Lyras“ (rež. J. Vaitkus)

XXXII - 2016 AIDUI MATUČIUI už Fiodoro vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje KAŠTONĖ,

                        autorė Daivos Čepauskaitės pagal Anton Čechov (rež. Arvydas Lebeliūnas)

                        ir Bifo vaidmenį spektaklyje KOMIVOJAŽIERIAUS MIRTIS, 

                        autorius Arturas Mileris (rež. Arvydas Lebeliūnas)

XXXIII - 2017 DONATUI ŽELVIUI už kontrabosisto vaidmenį Klaipėdos jaunimo teatro

                         spektaklyje "KONTRABOSAS", autorius Patrick Süskind (rež. Valentinas Masalskis)

XXXIV - 2018 REMIGIJUI VILKAIČIUI už už Jobo vaidmenį spektaklyje „Jobo knyga“. Režisierius Eimuntas Nekrošius.

 


PRIZAS UŽ EPIZODINĮ VAIDMENĮ


XIV - 1998      ANDRIUI ŽEBRAUSKUI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus

                        mažojo teatro spektaklyje Gr. Kanovičiaus „Nusišypsok mums,

                        Viešpatie" (rež. R. Tuminas)

XV - 1999       IRENAI KRIAUZAITEI už vaidmenį Vilniaus Senamiesčio teatro

                        spektaklyje A. Bausio „Veršio sapnas" (rež. V. Pranulis)

XVI - 2000      VILHELMUI VAIČEKAUSKUI už vaidmenį Kauno valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje D. Juronytės „Randor Kvit

                        Arba kas gudresnis" (rež. D. Juronytė)

XVII - 2001    GYČIUI PADEGIMUI už vaidmenį Džiugenos teatro spektaklyje

                       T. Makneilio „Meistriškumo pamokos" (rež. G. Padegimas)

XVIII- 2002   JELENAI MAIVINAI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro

                       spektaklyje A. Ostrovskio „Be kaltės kalti" (rež. A. Inozemcevas ir

                       D. Tamulevičiūtė)

XIX - 2003     BALIUI BARAUSKUI už vaidmenį Klaipėdos dramos teatro

                       spektaklyje Č. Dikenso „Pikviko klubo užrašai" (rež. S. Račkys)

XX - 2004      ANTANUI VENCKUI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro

                       spektaklyje „Daktaras ir Mangaryta" (rež. V. V. Landsbergis)

XXI - 2005     JEVGENIJUI BOČIAROVUI už Kambarinės vaidmenį Lietuvos

                       rusų dramos teatro spektaklyje R. Cooney „Nr. 13 (out of order)"

                       (rež. E. Murašovas)


PRIZAS UŽ ANTRAPLANĮ VAIDMENĮ


XXII - 2006     RYČIUI SALADŽIUI už Seržanto Sievos vaidmenį Oskaro

                         Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje Brolių Presniakovų

                         „Vaidinant auką" (rež. O. Koršunovas)

XXIII- 2007     MILEI ŠABLAUSKAITEI už Babos Olgos vaidmenį Kauno

                         valstybinio dramos teatro spektaklyje M. Macevičiaus

                         „Antoškos Kartoškos" (rež. R. Kudzmanaitė)

XVIV - 2008    VALENTINUI MASALSKIUI už Žoržo vaidmenį Lietuvos

                         nacionalinio dramos teatro spektaklyje M. F. Marsot „Laukim

                         skambučio" (rež. V. Masalskis)

XXV - 2009      JUOZUI ŽIBŪDAI už Grafo de Gišo vaidmenį Šiaulių dramos

                         teatro spektaklyje E. Rostando ,,Sirano de Beržerakas"

                         (rež. A. Pociūnas)

XXVI - 2010    SIGITUI JAKUBAUSKUI už Kaimyno vaidmenį Šiaulių dramos

                         teatro spektaklyje M. Lado „Labai paprasta istorija"

                         (rež. G. Padegimas )

XXVII -2011    VYTAUTUI ANUŽIUI už piršlio, generalinio ir gydytojo

                         vaidmenis Klaipėdos dramos teatro spektaklyje G. Grajausko

                        „Mergaitė, kurios bijojo Dievas" (rež. J. Vaitkus)

XXVIII-2012   ALGIRDUI PAULAVIČIUI už Juozo Hananos vaidmenį

                        Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje pagal

                        G. Grekovą „Hanana, kelkis ir eik" (rež. Rolandas Augustinas A.)

XXIX - 2013    GEDIMINUI SEDEREVIČIUI už Benamio vaidmenį Lietuvos

                         rusų dramos teatro spektaklyje A. Jablonskajos „Stabmeldžiai"

                         (rež. J. Vaitkus)


 

PRIZAS UŽ  GERIAUSIĄ NEPAGRINDINĮ VAIDMENĮ

 

 

XXX  -  2014  POVILUI  BUDRIUI už klasės Auklėtojo Tijūno vaidmenį 

                       Lietuvos nacionalinio dramos teatro  spektaklyje K. Binkio

                       „Atžalynas“ (rež. J.Vaitkus)

XXXI - 2015  JŪRATEI ONAITYTEI už Ilžės vaidmenį Nacionalinio Kauno

                       dramos teatro spektaklyje „GENTIS“ pagal I. Simonaitytės romaną

                       „Aukštųjų Šimonių likimas“  (rež. A. Jankevičius)

XXXII - 2016 DALIAI STORYK už Motinos vaidmenį Lietuvos Nacionalinio dramos teatro

                       spektaklyje INTYMŪS POKALBIAI, autorius Ingmar Bergman

                       (inscenizacijos autorius ir režisierius Vytautas Rumšas)

XXXII - 2016 VALENTINUI KIREJEVUI už Ametistovo vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                       teatro spektaklyje ZOIKOS BUTAS,

                      autorius Michailas Bulgakovas (režisierius  Rolandas Atkočiūnas).

XXXIII - 2017 NIJOLEI SABULYTEI už uklės vaidmenį

                        Klaipėdos dramos teatro spektaklyje "TĖVAS"

                         autorius August Strindberg (rež. Mara Kimele)

XXXIV - 2018 DONATUI ŠVIRĖNUI už Elgetos, buvusio teisėjo ir ponaičio Maro vaidmenį

                        Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Kalės vaikai“. Režisierius Eimuntas Nekrošius.

 

                                      

PRIZAS SIMPATIŠKIAUSIAM (-IAI) AKTORIUI (-EI)


II - 1986          EGLEI GABRĖNAITEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio

                         akademinio dramos teatro spektaklyje A. Gelmano „Akis į akį

                         su visais" (rež. I. Bučienė)

III - 1987         MINDAUGUI CAPUI už vaidmenį Lietuvos valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje N. Makiavelio

                        „Mandragora" (rež. H. Vancevičius)

IV - 1988         GEDIMINUI STORPIRŠČIUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo

                         teatro spektaklyje S.Šaltenio „Duokiškis" (rež. A. Latėnas)

V - 1989           INGEBORGAI DAPKŪNAITEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio

                         akademinio dramos teatro spektaklyje L. Razumovskajos „Brangioji

                         mokytoja" (rež. V. Balsys)

VI - 1990         ANDRIUI KANIAVAI už vaidmenį Marijampolės valstybiniame

                        dramos teatro spektaklyje Daltono „Arkliai-pacientai"

                        (rež. V. Balsys)

VII - 1991       VIRGINIJAI KELMELYTEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje „Pigmalionas"

                        (rež. I. Bučienė)

VIII - 1992      ILONAI BALSYTEI už vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje

                        D. Bisseto pasakų motyvais „Aukštyn kojom" (rež. R. Vikšraitis)

IX - 1993         EDITAI ŠAKALYTEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio

                        akademinio dramos teatro spektaklyje Y. Misima „Markizė De

                        Sad" (rež. J. Vaitkus)

X - 1994          ROLANDUI KAZLUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                        spektaklyje R. Blaumanio „Siuvėjų dienos Silmačiuose" (rež.

                        Gaidys) ir RIMANTAI VAIČEKONYTEI už vaidmenį Šiaulių

                        dramos teatro spektaklyje R. Toma „Aštuonios mylinčios moterys"

                        (rež. N. Mirončikaitė)

XI - 1995        VIKTORUI MITIAJEVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos

                        teatro spektaklyje pagal T. Kantorą „Pasaulio pakrašty"

                        (rež. L. M. Zaikauskas)

XII - 1996       EGLEI AUKŠTAKALNYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo

                        teatro spektaklyje Ch. Ballance „Mergaitė ir drakonas"

                        (rež. V. J. Tūras)

XIII - 1997      LINAI ŠIMKUTEI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro

                        spektaklyje P. Šeferio „Juodoji komedija" (rež. P. Gaidys)

XIV - 1998      VAIVAI MAINELYTEI už vaidmenį Vaidilos teatro spektaklyje

                        E. de Fillipo „Filumena Marturano" (rež. H. Vancevičius)

XV - 1999        RASAI KULYTEI už vaidmenį Vilniaus Senamiesčio teatro

                        spektaklyje A. Bausio „Veršio sapnas" (rež. V. Pranulis)

XVI - 2000      ROMUALDUI URVINIUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio

                        dramos teatro spektaklyje Ž. B. Moljero „Tariamas ligonis"

                        (rež. R. Teresas)

XVII - 2001     RIMANTEI VALIUKAITEI už vaidmenį Lietuvos nacionalinio

                        dramos teatro spektaklyje Ž. B. Moljero „Šykštuolis" (rež. I. Bučienė)

XVIII - 2002    RIMANTUI JOVUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos

                        teatro spektaklyje A. Cagarelio „Chanuma" (rež. R. Teresas)

XIX - 2003      VALDAI BIČKUTEI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo

                        teatro spektaklyje C. Goldonio „Triufaldino, arba dviejų ponų

                        tarnas" (rež. R. Tuminas)

XX - 2004       RAMŪNUI RUDOKUI už vaidmenį teatro Meno fortas

                        spektaklyje V. Šekspyro „Hamletas" (rež. E. Nekrošius)

XXI - 2005      EGLEI ŠPOKAITEI už Dezdemonos vaidmenį spektaklyje

                        V.Šekspyro „Otelas" (rež. E. Nekrošius)

XXII - 2006     ŽIVILEI BAIKŠTYTEI už Sulamitos vaidmenį Choreografinių

                        projektų teatro Vilniaus baletas spektaklyje „Sulamita"

                        (rež. ir choreografas J. Smoriginas)

XXII - 2007     VLADIMIRUI SEROVUI už taksisto Bilo vaidmenį Lietuvos rusų

                        dramos teatro spektaklyje R. Cooney „Juokingi pinigai"

                        (rež. A. Girba)

XXIV - 2008    ALEKSANDRAI METALNIKOVAI už Loros vaidmenį Lietuvos

                        Rusų dramos teatro spektaklyje E. E. Schmitt „Dviejų pasaulių

                        viešbutis" (rež. S. Račkys)

XXV - 2009     AGNEI KAKTAITEI už Kaliausės vaidmenį Keistuolių teatro

                        spektaklyje „Geltonų plytų kelias" (rež. A. Giniotis)

XXVI - 2010    SAULIUI ČIUČELIUI už Žvaigždžių vaiko vaidmenį Kauno

                         valstybinio dramos teatro spektaklyje L. Razumovskajos ir

                        A. Obrazcovo „Žvaigždžių vaikas" (rež. A. Lebeliūnas)

XXVII- 2011   RASAI SAMUOLYTEI už Olgos vaidmenį Keistuolių teatro

                        spektaklyje pagal M. Gorkį „Vasarotojai" (rež. A. Giniotis)

XXVIII-2012   AINIUI STORPIRŠČIUI už vaidmenį VŠĮ Laimingi žmonės

                        mono spektaklyje „Atėjau, pamačiau, negalėjau" (autorius ir

                        rež. V. V. Landsbergis)

XXIX - 2013    INGAI JARKOVAI už Anės Šerli vaidmenį Panevėžio Juozo

                        Miltinio dramos teatro spektaklyje L. M. Montgomery „Anė iš

                        Žaliastogių" (rež. A. Gluskinas)

XXX  -  2014  AGNEI  ŠATAITEI už Severiutės vaidmenį Valstybinio Vilniaus

                       mažojo teatro spektaklyje Juozo Tumo-Vaižganto „Dėdės ir

                       Dėdienės“ (rež. Gabrielė Tuminaitė)

XXXI - 2015  Prizas įteiktas simpatiškiausiai festivalio trupei KLAIPĖDOS

                       JAUNIMO TEATRUI už anti-operą PAMOKA pagal E. Jonesko

                       pjesę. Libreto autorius - Giedrius Kuprevičius. Dirigentė - Evelina

                       Lozdovskaja

XXXII- 2016 ELŽBIETAI LATĖNAITEI už Labdarės vaidmenį 

                      Valstybinio Vilniaus Mažojo teatro spektaklyje BEDALIS IR LABDARYS

                      autorė Paulina Puknytė (režisierė Gabrielė Tuminaitė)

XXXIII - 2017 GRETAI PETROVSKYTEI už nuotakos sesers vaidmenį

                        Oskaro Koršunovo spektaklyje "VESTUVĖS"

                        pagal Bertoldo Brechto pjesę "Miesčioniškos vestuvės" (rež. Oskaras Koršunovas)

XXXIV - 2018 SIMPATIŠKIAUSIAI FESTIVALIO TRUPEI  – Lietuvos nacionalinio dramos teatro neprofesionalams

                        už spektaklį „Žalia pievelė“. Režisierius Jonas Tertelis, Kristina Werner.PRIZAS PERSPEKTYVIAUSIAM (-IAI)AKTORIUI (-EI)


XIX - 2003      VYTAUTUI RUMŠUI už Florindo Aretuzi vaidmenį Valstybinio

                        Vilniaus mažojo teatro spektaklyje C. Goldonio „Triufaldino, arba

                        dviejų ponų tarnas" (rež. R. Tuminas)

XX - 2004       ILONAI KVIETKUTEI už vaidmenį Valstybino Vilniaus

                        Mažojo teatro spektaklyje V. Srbljanovič „Šeimyninės istorijos"

                        (rež. R. Tuminas)

XXI - 2005      RAMŪNUI CICĖNUI už Kazimiero Pokšto vaidmenį Valstybinio

                        Vilniaus mažojo teatro spektaklyje M. Ivaškevičiaus

                        „Madagaskaras" (rež. R. Tuminas)

XXII - 2006     IEVAI STUNDŽYTEI už Džiuljetos vaidmenį Keistuolių teatro,

                        K. Antanėlio ir S. Gedos roko operoje „Meilė ir mirtis Veronoje"

                        (rež. A. Giniotis)

XXIII - 2007   MARIJAI KORENKAITEI už princesės Turandot vaidmenį

                        Šiaulių dramos teatro spektaklyje C. Gozzi „Princesė Turandot"

                        (rež. A. Giniotis)

XXIV - 2008    ILONAI KVIETKUTEI už Brigitos vaidmenį Oskaro Koršunovo

                        Vilniaus miesto teatro spektaklyje „Kartu", pagal D.Čepauskaitės

                        pjesę „Pupos" (rež. D. Gavenonis ir J. Paulėkaitė)

XXV - 2009     PAULIUI PINIGIUI už Aleno Strengo vaidmenį Panevėžio teatro

                        Menas spektaklyje P. Šeferio ,,Equus" (rež. R. Morkūnas)

XXVI - 2010    AINIUI STORPIRŠČIUI už Martyno vaidmenį teatro Atviras

                        ratas spektaklyje J. Tertelio ,,Sudie, idiotai !" (rež. A.Giniotis)

                        ir Aukselio, Modesto bei aktoriaus Andriaus vaidmenis Utopijos

                        teatro spektaklyje „Dekalogas" (rež. G. Varnas)

XXVII- 2011   MONIKAI VAIČIULYTEI už Marijos vaidmenį Klaipėdos

                        dramos teatro spektaklyje G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo

                        Dievas" (rež. J. Vaitkus)

XXVIII-2012   KAROLIUI ALGIMANTUI BUTVIDUI, ŠARŪNUI DATENIUI,

                        IMANTUI PRECUI, EDITAI ZĖČIŪTEI ir DAINIUI

                        TARUČIUI už vaidmenis Vilniaus teatro Lėlė spektaklyje

                        „Jūratė ir Kastautas" (rež. V. Mazūras)

XXIX - 2013   KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRO AKTORIAMS už vaidmenis

                        spektaklyje M. Nastaravičiaus „Paukštyno bendrabutis"

                        (rež. V. Masalskis) ir spektaklyje vaikams pagal Just. Marcinkevičių

                        „Grybų karas" (rež. V. Masalskis)

XXX  -  2014   MARTYNUI NEDZINSKUI už  Trepliovo vaidmenį Oskaro

                        Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje A. Čechovo „Žuvėdra“

                        (rež. O. Koršunovas)

XXXI - 2015    KĘSTUČIUI CICĖNUI už mokinio Benjamino Ziūdelio vaidmenį

                         Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje M. fon Majenburgo

                         „Kankinys“ (rež. O. Koršunovas)

XXXII - 2016 ROLANDUI NORMANUI už Jonuko (Jono Vyniauto) vaidmenį

                       Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ,

                       autorius Romualdas Granauskas (režisierius  Raimundas Banionis)

XXXIII - 2017 KĘSTUČIUI CICĖNUI už jaunikio vaidmenį Oskaro Koršunovo

                          teatro spektaklyje "VESTUVĖS",

                          pagal Bertoldo Brechto pjesę "Miesčioniškos vestuvės" (rež. Oskaras Koršunovas)

                                   

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ LĖLIŲ SPEKTAKLĮ


II - 1986          KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį V. Matulo

                        VILKAS IR OŽIUKAI. Režisierius Virginijus Matula

III - 1987        VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį R. Baltrušaičio

                        SPRIGTAS. Režisierius Vitalijus Mazūras

IV - 1988         VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį G. Mareckaitės

                        SAVITRI – SAULĖS DUKRA. Režisierė Laima Lankauskaitė

V - 1989          KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį

                        M. Vainilaičio BRUKNELĖ. Režisierė Milda Brėdikytė

VI - 1990         KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį

                        L. Dvorskio ŠOKČIOJANTI PRINCESĖ.

                        Režisierius Algimantas Stankevičius

VII - 1991       VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį J. Grušo BARBORA

                        RADVILAITĖ. Režisierius Vitalijus Mazūras

VIII - 1992      VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį S. Gedos PELENĖ.

                        Režisierius Vitalijus Mazūras

 

 

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ SPEKTAKLĮ VAIKAMS


VIII - 1992       KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį D. Bisseto pasakų

                         motyvais AUKŠTYN KOJOM. Režisierius Romualdas Vikšraitis

IX - 1993          PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Kupšio

                         IŠGELBĖTI KENGŪRIUKĄ. Režisierius Vytautas Kupšys

X - 1994           VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį KAIP

                         KARALAITIS AMATO MOKĖSI. Režisierė Aurelija Čeredėjevaitė

XI - 1995          VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį V. V. Landsbergio

                         KELIONĖ Į PASAULIO GALĄ.

                         Režisierius Vytautas V. Landsbergis

XII - 1996        KEISTUOLIŲ TEATRAS A. Giniočio už spektaklį pagal liaudies

                         pasakas JONAS KAREIVIS. Režisierius Aidas Giniotis

XIII - 1997       PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį J. Dautarto

                         KIEMO ISTORIJOS. Režisierius Julius Dautartas

XIV - 1998       VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį

                         A. Lindgren PEPĖ ILGAKOJINĖ. Režisierius Rolandas Boravskis

XV - 1999        PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį J. Dautarto

                        KIEMO ISTORIJOS –2, ARBA VISI UŽ VIENĄ.

                        Režisierius Julius Dautartas

XVI - 2000      VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį S. Siudiko

                        TRYS PARŠIUKAI. Režisierius Algirdas Mikutis

XVII - 2001     PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį-inscenizaciją

                        lietuvių liaudies pasakų motyvais SAULĖS VADUOTOJAS.

                        Režisierius Valerijus Jevsejevas

XVII - 2002     PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį-inscenizaciją

                        Haufo ir Rytų pasakų motyvais STEBUKLINGI MAŽOJO MUKO

                        IR KALIFO-GANDRO NUOTYKIAI.

                        Režisierius Rimantas Teresas

XIX - 2003      KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį

                        H. K. Anderseno pasakų motyvais PASAKŲ KARALIAUS

                        TEATRAS. Režisierius Olegas Žiugžda

XX - 2004        KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį

                        DIDYSIS LĖLIŲ ŠOU. Režisierius Andrius Žiurauskas

XXI - 2005      KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį pagal A. Nanetti apysaką

                        MANO SENELIS BUVO VYŠNIA. Režisierius Antanas Gluskinas

XXII - 2006     KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį V. V. Landsbergio

                        PELYTĖ ZITA. Režisierius Vytautas V. Landsbergis

XXIII - 2007   VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį J. Kunčino

                        RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Režisierius Algirdas Mikutis

XXIV - 2008    VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį A. Griciaus

                        DAKTARAS DOLITLIS. Režisierius Rimas Driežis

XXV - 2009     KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį

                        D. Čepauskaitės ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS.

                        Režisierius Arvydas Lebeliūnas

XXVI - 2010    KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį

                        L. de Bomon pasakos motyvais UŽBURTOS PILIES

                        PASLAPTIS. Režisierius Olegas Žiugžda

XXVII- 2011  VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį Just. Marcinkevičiaus

                        GRYBŲ KARAS. Režisierius Algirdas Mikutis

XXVIII-2012  KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį MYKOLAS ŽVEJAS.

                        Režisierius Aidas Giniotis

XXIX - 2013   LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS ir

                        KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį pagal

                        J.Marcinkevičių GRYBŲ KARAS. Režisierius Valentinas Masalskis

XXX  -  2014  KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį vaikams

                        pagal Brolių Grimų pasaką  SNIEGUOLĖ IR  SEPTYNI

                        NYKŠTUKAI. Autorius ir režisierius Olegas Žiugžda

XXXI - 2015   KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį ŽIOGAS

                       ZIGMAS ŽALGIRIO MŪŠYJE pagal Liudviko Jakimavičiaus pasaką.

                       Autorė ir režisierė Agnė Sunklodaitė

XXXII - 2016 ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį KAŠTONĖ,

                        autorė Daiva Čepauskaitė pagal Antono Čechovo

                        režisierius  Arvydas Lebeliūnas

XXXIII- 2017 VILNIAUS TEATRUI "LĖLĖ" už spektaklį

                        "DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS"

                        pagal Sigitą Gedą (inscenizacijos autorius ir režisierius Algirdas Mikutis)

XXXIV - 2018 KAUNO VALSTYBINIAM LĖLIŲ TEATRUI už spektaklį „Molinis sapnas“.

                        Režisierius Andrius Žiurauskas.

         

 MAŽŲJŲ ŽIŪROVŲ PRIZAS


VIII - 1992      KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį

                        A. Gudelio PASĖJO SENELIS AVIŽAS MĖNESIENOJE.

                        Režisierius Rimas Driežis

XI - 1995         PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį pagal Š. Pero

                        pasaką RAUDONKEPURAITĖ. Režisierius Julius Dautartas


PRIZAS GERIAUSIAM LĖLĖS AKTORIUI (-EI)


I - 1985            ONUTEI PUČKORIŪTEI už vaidmenį Vilniaus teatro Lėlė

                         spektaklyje J. Mačiukevičiaus „Bitė Maja" (rež. V. Mazūras)

IV - 1988          ELENAI ŽEKIENEI už vaidmenį Kauno valstybinio lėlių teatro

                         spektaklyje D. Griuelio „Skudurinė Onutė" (rež. M. Brėdikytė)

V - 1989           JUOZUI MARCINKEVIČIUI už vaidmenį Vilniaus teatro Lėlė

                         spektaklyje F. G. Lorca „Dono Kristobalio Balaganėlis. Dono

                         Perlimplino meilė" (rež. V. Mazūras)

VI - 1990         VALDŽIUI ALEKSAIČIUI už vaidmenį Kauno valstybinio lėlių

                         teatro spektaklyje L. Drovskio „Skrajojanti princesė"

                         (rež. A. Stankevičius)

IX - 1993         MARYTEI MASLAUSKAITEI už vaidmenį Panevėžio dramos

                         teatro spektaklyje  V. Kupšio „Išgelbėti kengūriuką" (rež. V. Kupšys)


SPECIALUS ŽIURI PRIZASXXIII - 2007     GYČIO IVANAUSKO TEATRUI už šokio spektaklį PRABA

                          Choreografas Gytis Ivanauskas

XXIV - 2008     PANEVĖŽIO TEATRUI MENAS už spektaklį J. Vaitkaus

                          LITERATŪROS PAMOKOS. Režisierius Vytautas Kaniušonis

XXIV - 2008     VLADIMIRUI JEFREMOVUI už Mago Radžapuro vaidmenį

                          Lietuvos Rusų dramos teatro spektaklyje E. E. Schmitt „Dviejų

                          pasaulių viešbutis" (rež. S. Račkys)

XXXI - 2015     ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį NEBYLYS pagal

                         Juozą Tumą - Vaižgantą. Režisierius - statytojas, inscenizacijos

                         autorius - Jonas Vaitkus. Režisierius Tomas Jašinskas

XXXII - 2016    MENO FORTO TEATRUI už aukštą teatrinę kultūrą ir profesinį 

                         meistriškumą spektaklyje BADO MEISTRAS

                         autorius Francas Kafka (režisierius Eimuntas Nekrošius).

XXXIII - 2017 ŠIAULŲ DRAMOS TEATRUI

                         už originaliosios lietuvių dramaturgijos puoselėjimą

                         spektaklyje "VARDAN TOS..."

                         pagal Petro Viačiūno pjesę "Patriotai" (rež. Aidas Giniotis)


PERSPEKTYVIAUSIAM FESTIVALIO REŽISIERIUI


XXXIII - 2017 GILDUI ALEKSAI už KEISTUOLIŲ TEATRO spektaklį "HERAKLIS"

                         pagal senovės graikų mitų motyvus.

XXXIV - 2018 PAULIUI IGNATAVIČIUI už Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklį „Skulptūra“.

 

 

SPECIALŪS PRIZAI


VI - 1990           Specialus Rokiškio liaudies teatro prizas

                           EDMUNDUI MIKULSKIUI už vaidmenį Lietuvos rusų

                           dramos teatro spektaklyje M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita"

                           (rež. J. Maivina)

IX - 1993            Specialus įdomiausios scenografijos prizas

                           dailininkui ARTŪRUI ALIUKUI už Valstybinio Vilniaus mažojo

                           teatro spektaklio F. G. Lorca „Jei praeitų penkeri metai"

                           scenografiją (rež. G.Varnas)

XIII - 1997        Specialus Aukštaičių akademijos prizas

                           ŠIAULIŲ DRAMOSTEATRUI už spektaklį P. Šegerio JUODOJI

                           KOMEDIJA. Režisierius Povilas Gaidys

XIV - 1998         Specialus Lietuviškų prekių parduotuvės prizas

                           DALIUI SKAMARAKUI už vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje

                           „Liūdnojo vaizdo riteris" (rež. A. Giniotis)

XVII - 2001       Specialus medžio drožėjo Venecijaus Jočio prizas

                           VILNIAUS SENAMIESČIO TEATRUI už spektaklį E. Ionesko

                           PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Režisierius Valdas Pranulis

                           Specialus laikraščio „Gimtasis Rokiškis" prizas

                           KEISTUOLIŲ TEATRUI už spektaklį C. Gozzi KARALIUS

                           ELNIAS. Režisierius Aidas Giniotis

XIX - 2003         Specialus „Valstiečių laikraščio" prizas

                           KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRUI už spektaklį Č. Dikenso

                           PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI. Režisierius Sigitas Račkys

                           Specialus S. Jasiulevičiaus IĮ „Sauliaus vaistinė" prizas

                           „Geriausiam komikui"

                           LEONARDUI POBEDONOSCEVUI už vaidmenį Valstybinio

                           Vilniaus mažojo teatro spektaklyje K. Goldonio „Triufaldino,

                           arba dviejų ponų tarnas" (rež. R. Tuminas)

                           Specialus UAB „Lašų duona" prizas

                           ASTAI BAUKUTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro

                           inscenizacijoje pagal F. M. Dostojevskį „Dėdulės sapnas"

                           (rež. C. Graužinis)

XX - 2004           Specialus Rokiškio dailininkų klubo „Roda", UAB                                                                          

                            „Valstiečių laikraščio" ir UAB „Lašų duona" prizas

                            ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį DAKTARAS IR

                            MANGARYTA J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais.

                            Autorius ir rež. Vytautas V. Landsbergis)