Liaudies teatro kolektyvas

Repertuaras     Spektakliai     Renginiai     Kolektyvas     Naujienų galerija


 

 

                   

 

MŪSŲ ŽMONĖS:


daugnora   Eligijus Daugnora, režisierius

 

Gimė 1966 m. Lukštų (Rokiškio raj.) kaime. 1982–1984 vaidino Jono Korenkos vadovaujamoje Rokiškio liaudies teatro jaunimo studijoje. Baigė Valstybinės Konservatorijos Klaipėdos Teatro meno fakultetą 1988 m. statė spektaklius ir vaidino  Rokiškio, Jurbarko, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos Jūrų muziejaus Žvejo sodybos teatruose, Vilniaus teatro mokykloje „Aš esu“.


Rokiškio Liaudies teatre pastatyti spektakliai:

R. Granausko „ROŽĖS PRAŽYDĖJIMAS TAMSOJ“ (1988 m.)

St. Žemaičio „MIRTA ČINČIBERAITĖ, ARBA 15000 LITŲ“ (1994 m.)

P. Tarasonio „MEILĖS ELIKSYRAS“ (1995 m.)

St. Žemaičio „RICKUS, DIDYSIS LIETUVOS PLĖŠIKAS“ (1996 m.)

V. Lapinos „LENGVO LAIPSNIO KŪNO SUŽALOJIMAS SU SUNKIOMIS MORALINĖMIS PASEKMĖMIS“ (2010 m.)

Just. Marcinkevičiaus „IKARAS“ (2011 m.)

Vaižganto „NEPADĖJUS NĖR KO KASTI“ (2011 m. su N. Daniene)

Vaižganto „NEBYLYS“ (2012 m.)

M. Ivaškevičiaus „MALYŠ“ (2013 m.)

PAVASARIO LINKSMYBĖS (pagal K. Donelaitį) (2014 m.)

V. Bičiūno „CHLESTAKOVAS LIETUVOJE“ (2014 m.)

V. Bičiūno „VARNALĖŠOS“ (2016 m.)

Taip pat suvaidinta ir keletas vaidmenų kitų režisierių spektakliuose. Iš jų įsimintiniausias - Čičinsko, to paties pavadinimo K. Ostrausko pjesės pastatyme (1995 m., rež. J. Korenka).

 

 

       

 

      Arūnas Skardžius, seniūnas, asociacijos Rokiškio teatras prezidentas

Profesija - mokytojas (pedagogas). Rokiškio choreografijos mokyklos direktorius. Vaidino Panevėžio muzikiniame teatre, nuo 1993 m. –Rokiškio liaudies teatre. Vaidmenys:

P. Turinio „Žiurkių medžioklė“ – Gangsteris;

K. Ostrauskas „Čičinskas“ – Razbainykas;

J. Marcinkevičius „ Gyvybės ratas“ ;

S. Kymantaitė – Čiurlionienė „Pinigėliai“ – Klebonas ;

K. Inčiūra „gulbės giesmė“ – Kryžiuotis;

B. Sruoga „Uošvė“ – Kermošius;

Žemaitė „Marti“ – Jonas;

A.Gricius „Palanga“ – Garunkštis;

J.Marcinkevičius „Erelnyčia“ – Beprotis;

I. Ignatavičius „Triušių sala“ – Kapitonas;

R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Apolinaras Morauskis;

 „Grafaitė Sofija“ - Narbonos grafas;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ – Vladeninas;

Vaižgantas „Nepadėjus nėr ko kast“ – Muzikantas;

Vaižgantas „Nebylys“ – II pasakotojas;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Grybas;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Vyras;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Vyras;

J. Švarcas "Drakonas" - Burmistras.
 AKTORIAI:


  Irena Aleksiejienė

Ilgametė kultūros darbuotoja, šiuo metu pensininkė. Nuo 1970 m. – Rokiškio liaudies teatro aktorė. Vaidmenys:

V. Limantas „Pavasaris negali tylėti“ – Mokytoja Leva ;

R. Blaumanis „Sūnus palaidūnas“ – Matilda;

K. Saja „Vagie, kepurė dega“ – Dilbienė;

 V. Miliūnas „Auksinė žuvelė“ – Antanina;

V. Miliūnas „Klampynė“ – Morta;

E. Vaiguras „Kaktusas pražydo“ – Ina ;

O. Balzakas „Eugenija Grande“ – Ponia de Garsen ;

D. Psatas „Reikia melagio“ – Kica Pica ;

K. Inčiūra „Gulbės giesmė“ – Aginė ir viešnia ;

S. Žemaitis „Mirta Činčibiraitė“ – Šeimininkė;

Tarasonis „Meilės eliksyras“ – Ievutė;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Grigienė.


  Svetlana Artemieva  

Profesija – režisierė. Vaidino Sankt Peterburgo teatre „Benefis“. Rokiškio liaudies teatre nuo 2002 m. Šiuo metu dirba Rokiškio kultūros centre vaikų teatro studijos „Grįžulo ratai“ režisiere. Vaidmenys:

Žemaitė „Marti“ – Antanienė;

A.Gricius „Palanga“ – Pradulckienė;

Ž. P.  Sartre „Užskleistos durys“ – Inesė;

R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ –Jekaterina II;

V. Montvila „Didysis geismas“ – Morta;

„Grafaitė Sofija“ – Freilina;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ – baba Vera;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Tribūna;

M. Ivaškevičius „Malyš“ – Nastia (TEGYVUOJA TEATRAS ryškiausios moters epizodinio vaidmens atlikėjos nominacija);

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Albos motina;

J. Švarcas "Drakonas" - prekybininkė.

.

 

 

   Birutė Bagdonienė 

Profesija - masinių renginių režisierė. Rokiškio kultūros centro Renginių vaikams ir jaunimui organizatorė,

klubo ,,Jaunieji lyderiai"vadovė. Vaidino Joniškio liaudies teatre, o nuo 1985 m. – Rokiškio liaudies teatre. Nuo 1985 m iki 1995 m. Rokiškio liaudies teatro pastatymų dalies vedėja. Vaidmenys:

D. Psatas „Reikia melagio“– tarnaitė, sekretorė;

J. Marcinkevičius „Gyvybės ratas“;

„Žemės ar moters“ – tarnaitė;

A. Čechovas „Jubiliejus“ – bankininko žmona;

S. Žemaitis „Mirta Činčibiraitė“ - Marytė;

S. Kymantaitė - Čiurlionienė „Pinigėliai“ – Raudonauskienė;

B. Sruoga „Uošvė“ – Mikasė ;

Žemaitė „Marti“ - kaimynė Petrienė;

A.Gricius „Palanga“ – Bežiurstienė;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ - Stirna;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Telegrafo viršininkė Lapė;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba.

 

 Rima Bielovienė 

 

Choreografė, Rokiškio choreografijos mokyklos mokytoja. Kuria šokius Rokiškio liaudies teatro spektakliams. Teatre nuo 2006 m. Vaidmenys:

A.Ž. Sartre „Užsklęstos durys“ – Estelė;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Fata Morgana;

P. Širvys „Velnioniškai vienas“ – Bufetininkė;

R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Marie de Neri (statulėlė TEGYVUOJA TEATRAS už epizodinį moters vaidmenį)

V. Montvila „Didysis geismas“ – Ona;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Agota;

„Grafaitė Sofija“ – ponia Abramovič;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ – baba Vera;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Tribūna;

Vaižgantas „Nebylys“ – Dėdienė, pasakotoja;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Mero dukra;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" -  Albos motina; kaimynė;

J. Švarcas "Drakonas" - miestietė.


 


 

   Nijolė Čirūnienė

Profesija - kultūros darbuotojas – režisierius. Bajorų kaimo kultūros namų meno vadovė, lėlių teatro „ČYZ“ ir Bajorų teatro režisierė. Vaidino mokykliniame teatre, Tauragės jaunimo studijoje, „Ambrozijos“ teatre, Bajorų kultūros namų teatre. Nuo 1979 m. Rokiškio liaudies teatro aktorė. Vaidmenys:

M. Aliger „Pasaka apie teisybę“ – Sekretorė;

L. Didžiulienė - Žmona „Lietuvaitės“ – Munia Karklinskaitė;

S. Kymantaitė - Čiurlionienė „Pinigėliai“ – Raudonauskienės marti;

P. Turinis „Žiurkių medžioklė“ – Valkata;

K. Ostrauskas „Čičinskas“ – Nuotakos šmėkla;

K. Inčiūra „Gulbės giesmė“ – Ačiulienė;

 „Peizažas“ – Betė;

B. Sruoga „Uošvė“ – Paulė Dvikartienė;

Žemaitė „Marti“ – Vingienė;

R.Granauskas „Rožės pražydėjimas tamsoj“ – Veronika;

V. Montvila „Didysis geismas“ - Uršulė;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Bekampienė (TEGYVUOJA TEATRAS ryškiausios moters epizodinio vaidmens atlikėjos nominacija);

„Grafaitė Sofija“ – ponia Benigsen;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ – Ciocė Lionė;

Vaižgantas „Nebylys“ - Šnervienė. 

 Neringa Danienė

Profesija – renginių režisierė. Dirbo Rokiškio kultūros centre režisiere-scenariste, nuo 2004 iki 2015 m. buvo Rokiškio liaudies teatro režisieriaus padėjėja. Vaidina nuo 2005 m.


Vaidmenys:

J. Marcinkevičius „Erelnyčia“ – Adolfina;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Levutė;

 I. Ignatavičius „Triušių sala“ – Moteris;

P. Širvys „Velnioniškai vienas“ – Bufetininkė;

R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Agotka

K. Inčiūra „Vincas Kudirka“ – Sesuo;

„Grafaitė Sofija“ – Sofija Tyzenhauzaitė;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Prekybininkė;

J. Švarcas "Drakonas" - Elzė.


Režisuoti spektakliai:

2014 m.    F. G. Lorkos "Bernardos Albos namai" 


 
    Sigitas Daščioras

Profesija - dailininkas. Rokiškio kultūros rūmuose dirba dailininku - scenografu. Kuria scenografijas ir liaudies teatro spektakliams. Vaidina nuo 2002 m. Vaidmenys:

A. Gricius „Palanga“ – Povilas Bezmėnas;

R. Granauskas „Rožės pražydėjimas tamsoj“ – Klierikas ;

T. A. Rudokas „Džiazas už dyką“ – Vytas (TEGYVUOJA TEATRAS ryškiausio sezono aktoriaus nominacija);

J. Marcinkevičius „Erelnyčia“ – Sanitaras;

Žemaitė „Marti“ – Muzikantas;

Ž.P. Sartre „Užsklęstos durys“ – Garsenas ;

R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Jonas Nagurskis;

K. Inčiūra „Vincas Kudirka“ - Knygnešys;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Faibčikas;

„Grafaitė Sofija“ – Rudolfas Tyzenhauzas;

V. Mykolaitis-Putinas „Valdovas“ – Mauras;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Dedalas;

Vaižgantas „Nepadėjus nėr ko kast“ – Kazys;

Vaižgantas „Nebylys“ – Kunigas, Kepelė;

M Ivaškevičius „Malyš“ - Tėvas;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Policijos viršininkas Juodsnukis;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Vyras;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Pepė Čigonas;

J. Švarcas "Drakonas" - Henrikas.


 

 

  Aurimė Daščiorienė

Specialybė – Kultūrinės veiklos vadybininkė. Dirba kosmetologe grožio salone „Schwartzkopf“. Teatre pradėjo vaidinti 2009 m. Vaidmenys:

A. Keturakio „Amerika pirtyje“ – Prekybininkė;

J. Marcinkevičiaus „Ikaras“ – Tribūna;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Valytoja;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

J. Švarcas "Drakonas" - Draugė.

 

 

 

  Danguolė Didžiokienė

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vyr. buhalterė. Rokiškio liaudies teatre nuo 2001m. Vaidmenys:

 P. Turinis „Žiurkių medžioklė“ – Prostitutė;

 Žemaitė „Marti“ – Svočia;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Kaimynka ir Grigienė;

V. Montvila „Didysis geismas“ – Janina;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Prekiautoja;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ - Regina;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Teisėja Žvynė;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Tarnaitė;

J. Švarcas "Drakonas" - miestietė.


 

 

  Drąsutė Jarušauskienė

Choreografė, dirba Rokiškio raj. Juodupės gimnazijoje. Į Rokiškio liaudies teatrą atėjo 2009 m. Vaidmenys:

Žemaitė „Marti“ – Petrienė;

V. Montvila „Didysis geismas“ – Džilda;

„Grafaitė Sofija“ – Aleksandra Tyzenhauzaitė;

J. Marcinkevičius „Ikaras“- Jokasta;

M. Ivaškevičius „Malyš“ – Silvija;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Amelija, Martirija. 

 

 

 

   Lina Kalvelytė-Mikeliūnienė

Anglų kalbos mokytoja. Dirba Rokiškio J. Tūbelio gimnazijoje. Rokiškio liaudies teatre nuo 2002 m. Vaidmenys:

Žemaitė „Marti“ – Kazienė;

A.Gricius „Palanga“ – Raudona;

T. A. Rudokas „Džiazas už dyką“ – Ona;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Fata Morgana;

S. Geda „Strazdas“ – Mergina;

Vaižgantas „Nebylys“ - Anelija (TEGYVUOJA TEATRAS ryškiausios aktorės nominacija);

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Sekretorė;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Martirija.


 

 

 

   Jandra Kovalevskė

Anglų kalbos mokytoja. Dirba Rokiškio J. Tūbelio gimnazijoje. Rokiškio liaudies teatre nuo 2005 m. Vaidmenys:

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Fata Morgana;

V. Montvila „Didysis geismas“- Ona;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Tribūna;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Angustija;

J. Švarcas "Drakonas" - Draugė.

 


 

  Antanas Kriukelis

Profesija - inžinierius technologas. Šiuo metu - UAB „Rokiškio vandenys“ inžinierius technologas. Į Rokiškio liaudies teatrą atėjo 1993 m. Vaidmenys:

P. Turinis „Žiurkių medžioklė“ – Narkomanas‘

B. Sruoga „Uošvė“ – Klebonas ;

 Žemaitė „Marti“ – Piršlys;

A. Gricius „Palanga“ – Policininkas;

R. Granauskas „Rožės pražydėjimas tamsoj“ – Brolis Vincentas;

J. Marcinkevičius „Erelnyčia“ – Pirmas ponas;

I. Ignatavičius „Triušių sala“ – Triušis;

R. Abukevičiaus „Sarmatų palikuonys“ – Žmogus su armulka;

V. Montvila „Didysis geismas“ – Petras;

K. Inčiūra „Vincas Kudirka“ – Knygnešys;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Bekampis;

„Grafaitė Sofija“ – kunigaikštis Zubovas;

V. Mykolaitis-Putinas „Valdovas“ – Kareivis;

Vaižgantas „Nepadėjus nėr ko kast“ – Jurgis;

Vaižgantas „Nebylys“ – Kunigas;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Meras Bekyšis;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Vyras;

J. Švarcas "Drakonas" - Katinas.


 

 

 

  Linas Pauliukas

Aplinkos priežiūrios specialistas. Rokiškio liaudies teatre nuo 2014 m. Vaidmenys:

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" – Berankis;

Vienuolis "Nebylys" - I pasakotojas;

J. Švarcas "Drakonas"  - Lancelotas.

 


 

   Rimvydas Pupelis 

Dailininkas – menininkas. Dirba obelių globos namų neformalaus ugdymo pedagogas. Vaidino Obelių mėgėjų teatre „Atšlaimas“. Rokiškio liaudies teatre nuo 2004 m. Kuria scenografijas spektakliams. Vaidmenys:

 R. Granauskas „Rožės pražydėjimas tamsoj“ – Brolis Norbertas ;

J. Marcinkevičius „Erelnyčia“ – Antras ponas;

I. Ignatavičius „Triušių sala“ – Triušis;

R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Kajetonas Nagurskis;

„Grafaitė Sofija“ – Konstantinas Tyzenhauzas;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“- Kaimynas;

Vaižgantas „Nepadėjus nėr ko kast“ – Kriaučius;

M. Ivaškevičius „Malyš“ – Kareivis. 

 

   Valerijus Rancevas

 

2013 m. įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį. Dirba Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Rokiškio liaudies teatre vaidina nuo 2007 m.

R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Vienuolis;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Jonas Kalvėnas;

V. Montvila „Didysis geismas“- Kostas;

K. Inčiūra „Vincas Kudirka“ - Petras;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“- Vincas;

„Grafaitė Sofija“ – Adjutantas;

V. Mykolaitis-Putinas „Valdovas“ – Kirmis;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ - Žynys

Vaižgantas „Nepadėjus nėr ko kast“ – Vyras;

Vaižgantas „Nebylys“ – Jonas (TEGYVUOJA TEATRAS ryškiausio aktoriaus nominacija);

M. Ivaškevičius „Malyš“ – Lionia (statulėlė TEGYVUOJA TEATRAS už ryškiausią vyro epizodinį vaidmenį);

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Chlestakovas;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Vyras;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Vyras;

J. Švarcas "Drakonas" - II drakono galva.

 


 

 

  Antanas Rudokas

Profesija - inžinierius (statyba). UAB „Aila“ savininkas. Rokiškio liaudies teatro senbuvis, vaidina nuo 1978  m. Nuolatinis teatro rėmėjas. 2014 m. apdovanotas Kazimieros Kymantaitės premija. Vaidmenys:

 V. Lansbergis – Žemkalnis „Tadas Blinda“ –Baudžiaunininkas;

 E. Vaiguras „Kaktusas pražydo“ – Andresas;

O.Balzakas „Eugenija Grande“ ;

K. Inčiūra „Gulbės giesmė“ – Rimūnas;

G. Lansbergis- Žemkalnis „Tadas Blinda“ – Aidukas ;

 S. Kymantaitė – Čiurlionienė „Pinigėliai“ – Daktaras ;

 R. Granauskas „Rožės pražydėjimas tamsoj“ – Klebonas;

 Ž. P. Sartre „Užsklęstos durys“ – Kambarinis ;

 J. Marcinkevičius „Erelnyčia“ – Beprotnamio viršininkas;

 R. Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Jokūbas Nagurskis;

V. Montvila „Didysis geismas“ – Daktaras Katilius;

K. Inčiūra „Vincas Kudirka“ – Klebonas;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Piršlys;

„Grafaitė Sofija“ – Ignotas Tyzenhauzas;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Piladas;

Vaižgantas „Nebylys“ - Šnerva;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Daktaras Jablonskis;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Vyras.

 


 

  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė

Profesija – žurnalistė. Šiuo metu dirba Rokiškio rajono savivaldybėje NVO vadybininke. 1984 m. pradėjo vaidinti ką tik įsikūrusioje jaunimo studijoje ir iškart gavo vaidmenį Liaudies teatro spektaklyje.

Vaidmenys:

D. Psatas „Reikia melagio“ – Kica Pica;

K. Inčiūra „Gulbės giesmė“ – Skaidrė;

V. Vičerlis „Žmona kaimietė“ - ................................

K. Saja „Mediniai balandžiai“ – Judita;

R. Granauskas „Rožės pražydėjimas tamsoj“ – Rožė;

K. Vonegutas „ Su gimimo diena, Vanda Džun“ – Vanda Džun;

L. Didžiulienė-Žmona „ Lietuvaitės“ – Lietuvaitė;

B. Dauguvietis „Žaldokynė“ – Ievutė;

R. Samulevičius „Karūna ir smėlis“ – Barbora;

J. Marcinkevičius „Gyvybės ratas“;

K. Ostrauskas „Čičinskas“ – Pana;

K. Kymantaitė-Čiurlionienė „ Pinigėliai“ – Keraitytė;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ – Mergina;

Vaižgantas „Nebylys“ -Pasakotoja;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Bernarda Alba;

J. Švarcas "Drakonas" - III drakono galva.


 

 

  Laima Stasiulionytė

Profesija - muzikos mokytoja. Vaikų lopšelio darželio „Varpelis“  auklėtoja. Nuo1996 m. iki 2011 m. Rokiškio liaudies teatro pastatymų dalies vedėja.  Vaidina nuo 1976 m. Vaidmenys:

V. Miliūnas „Klampynė“ – Kaimynė;

 K. Inčiūra „Gulbės giesmė“ – Viešnia ;

K. Saja „Vunderkindas“ – Ilona;

L. Didžiulienė Žmona „Lietuvaitės“ – Jancė;

 K. Vonegutas „Su gimimo diena, Vanda Džun“ – Mildreda Rajen;

R. Samulevičius „Karūna ir smėlis“ – Bona;

M. Mrožekas „Karolis“ – Anūkė;

D. Psatas „Reikia melagio“ – Pipica ir Žožo;

S. Žemaitis „Mirta Činčiberaitė“ – Bronė;

K. Saja „Mediniai balandžiai“ – Moteris;

K. Ostrauskas „Čičinskas“ – Merga;

P. Širvys „Velnioniškai vienas“ – Bufetininkė;

Žemaitė „Marti“ – Kazienė;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Kalnų močia ;

V. Montvila „Didysis geismas“ – Uršulė, Morta (TEGYVUOJA TEATRAS ryškiausios moters epizodinio vaidmens atlikėjos nominacija);

„Grafaitė Sofija“ – Čigonė;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Alopa;

Vaižgantas „Nepadėjus nėr ko kast“ – Leibos žmona;

Vaižgantas „Nebylys“ – Kepenienė, Šnervienė;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Mero žmona;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba.

 

 

 

  Ramūnas Traškinas

Teisininkas, Panevėžio aps. VPK Rokiškio r. Policijos komisariato VPS prevencijos poskyrio tyrėjas. Bajorų kaimo teatro, o nuo 2005 m. ir Rokiškio liaudies teatro aktorius. Vaidmenys:

 J. Marcinkevičius „Erelnyčia“ – Sanitaras;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Stepas;

 I. Ignatavičius „Triušių sala“ – Valdovas;

K. Inčiūra „Vincas Kudirka“ - Karininkas;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Antanas;

„Grafaitė Sofija“ – Prancūzų karininkas;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“ – Policininkas;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Didžioji tribūna;

Vaižgantas „Nepadėjus nėr ko kast“ – Vyras;

Vaižgantas „Nebylys“ - Kazys;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Vyras;

J. Švarcas "Drakonas" - I drakono galva.


 


 

   Marytė Vaitkevičiūtė

Pradinių klasių mokytoja. Dirba Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje. Rokiškio liaudies teatre nuo 1984  m. Vaidmenys:

J.Inčiūra „Gulbės giesmė“ – Laima;

K.Saja „Vunderkindas“ – Angelė;

K.Saja „Mediniai balandžiai“ – Ieva ir Teresė;

V. Vičerlis „Žmona kaimietė“ – Mis Skuimiš;

R. Granauskas „Rožės pražydėjimas tamsoj“ – Veronika;

K. Vonegutas „Su gimimo diena, Vanda Džun“ – Penelopė ;

R. Samulevičius „Karūna ir smėlis“ – Laura ;

J. Marcinkevičius „Gyvybės ratas“;

P. Turinis „Žiurkių medžioklė“ – Moteris;

Tarasonis „Meilės eleksyras“ – Marytė;

Petliukas „Neatmezgamas mazgas“ – Marytė;

S. Kymantaitė - Čiurlionienė „Pinigėliai“ – Keraitienė;

Žemaitė „Marti“ – Katrė;

A.Gricius „Palanga“ – Duknienė;

J. Kavoliūnas „Rugio giesmė“ – Kaimynka;

I. Ignatavičius „Triušių sala“ – Triušis;

R.Abukevičius „Sarmatų palikuonys“ – Jekaterina II;

V. Montvila „Didysis geismas“ – Daktarė Aldona;

K. Inčiūra „Vincas Kudirka“ – Marijos mama;

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Prekybininkė;

 „Grafaitė Sofija“ – Lenkų ponia;

Vaižgantas „Nebylys“ - Dėdienė;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Poncija;

J. Švarcas "Drakonas" - Sodininkė.

 

   Dalia Veikšienė

Profesija – teatro režisierė. Dirba UAB „Rokiškio vandenys“ vandentiekio kontroliere. Rokiškio liaudies teatre pradėjo vaidinti 2009 m. Vaidmenys:

A. Keturakis „Amerika pirtyje“ – Prekybininkė;

Žemaitė „Marti“ – Merga;

„Grafaitė Sofija“ – Tarnaitė;

J. Marcinkevičius „Ikaras“ – Tribūna;

V. Lapina „Lengvo laipsnio kūno sužalojimas su sunkiomis moralinėmis pasekmėmis“- Moteris;

Vaižgantas „Nebylys“ -  Kepelienė;

V. Bičiūnas "Chlestakovas Lietuvoje" - Valytoja,

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba;

F. G. Lorka "Bernardos Albos namai" - Tarnaitė;

J. Švarcas "Drakonas" - miestietė. 

  Rūta Žumbakienė

Profesija – režisierė, teatro raiškos mokytoja-metodininkė. Šiuo metu pensininkė. Dirbo Rokiškio kultūros mokyklos režisūros specialybės dėstytoja, mokytojavo Kamajuose ir Rokiškio J. Tūbelio gimnazijoje. Rokiškio liaudies teatre nuo 1970 m.

Pastatyti spektakliai:

1970 m. R. Samulevičius JEIGU PASIBELS.

Vaidmenys:

R. Samulevičius „Karūna ir smėlis“ – Barboros motina, Karalienė Bona;

A. Čechovas „Jubiliejus“ – Merčiutkina;

Vaižgantas „Nebylys“ - Šnervienė;

K. Donelaitis "Pavasario linksmybės" - Boba.