Liaudies teatro renginiai

Repertuaras     Spektakliai     Renginiai     Kolektyvas     Naujienų galerija


 


SPALIO 22-25 DIENOMIS 

*****KETVIRTADIENIS***SPALIO 22 D.******

 

18.00 Didžioji salė

LIETUVA

Telšių Žemaitės dramos teatras

MUOTINUOMS, CIUOCIEMS, BABŪNIEMS IR MERGELKUOMS

Pagal lietuvių autorių tekstus


REŽISIERĖ                     Laimutė Pocevičienė

DAILININKĖ                  Giedrė Žeimytė

KOMPOZITORIUS        Andrius Kulikauskas

KONCERTMEISTERĖ  Valdereza Laurinavičienė

CHOREOGRAFĖ            Ina Levickienė

 

Spalvingame žemaitiškame spektaklyje atgyja tai, kas užmiršta, bet labai artima... Atveriami gimtosios – žemaitiškos - tarmės langai,  pasigirsta  ryškūs, kupini šilumos  ir meilės balsai, - mūsų brangiųjų motinų, tėvų, senelių, prosenelių, tetų ir dėdžių, iškeliavusių Anapilin, bet išlikusių žodyje, dainoje, šokyje. Primenami sunkiausi ir tragiškiausi tautos išgyvenimo epizodai tremtyje bei sovietmetyje. Juos keičia šviesūs išlikimo, gyvenimo džiaugsmo, grožio, meilės siekimo momentai. Spektaklio drobę audžia kino ir teatro aktorė Nijolė Narmontaitė, muzikantas, kompozitorius ir  dainininkas Andrius Kulikauskas ir jaunieji Telšių teatro aktoriai.

Šį pavasarį respublikinėje Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ spektaklis pripažintas „Ryškiausiu sezono spektakliu” ir apdovanotas statulėle. Spektaklis skirtas Etnografinių regionų metams.

   Trukmė 1 val. 20 min.

 

**************************************


19.30 Mažoji salė

LIETUVA

Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatras

V. Veršulis

UŽ DURŲ

REŽISIERIUS            Šarūnas Kunickas

 

Spektaklyje du skirtingų kartų žmonės bendrauja per neatsidarančias duris. Pjesės siužetą sudaro savo durų niekada niekam neatidarančio Senio ir laiptinėje apsigyvenančios Emės dialogas. Paaiškėja, kad Emė - Senio anūko buvusi mylimoji, apie kurią jis nieko nežinojo. Pamažu besivystantis vienas kitam svetimų žmonių suartėjimas tarsi žada laimingą finalą. Bet ar durys neatsidarys per vėlai, kaip dažnai atsitinka?..

 

  Trukmė 1 val. 10 min.

 

 

 

 

******PENKTADIENIS***SPALIO 23 D.*******

 

10.00  Didžioji salė

PRANCŪZIJA

Bulonės-Bijankūro vaikų teatras „Les enfants de la comedie“

M. Billard

RAFARA

REŽISIERĖ                 Marie-Noëlle Billard

KOMPOZITORIUS     Michaël Pothlichet


Spalvinga ir pamokanti istorija VAIKAMS!

Rafara, Afrikoje gyvenanti mergaitė, yra tėvo numylėtinė. Seserys jai labai pavydi ir nusprendžia palikti Rafarą girioje. Ją sugauna pabaisa Trimobis. Jis sočiai maitina Rafarą, nes nori ją suėsti. Vieną dieną pelytė padeda Rafarai pabėgti ir dovanoja jai tris stebuklingus daiktus: lazdą, akmenį ir kiaušinį. Bet Trimobis vejasi bėglę.

Ar kaimo ragana yra Rafaros geroji fėja, ar vaikus gąsdinanti bjaurybė? Kas išgelbės Rafarą?

   Trukmė 45 min.

 

***************************************

 

17.00  Didžioji salė

LIETUVA

Rokiskio kultūros centro liaudies teatras

J. Švarcas

DRAKONAS

REŽISIERIUS Rytis Saladžius

DAILININKAI Sigitas Daščioras, Beatričė Mockevičiūtė

MUZIKĄ PARINKO Matas Labašauskas

KOSTIUMŲ DAILININKĖ Jovita Strobeikaitė


Filosofinė alegorija apie valdžios prigimtį. Iš kur atsiranda valdantieji? Kodėl žmonės leidžiasi valdomi? Kodėl mes bijome permainų? Kaip valdžios keičia viena kitą? Kodėl mums reikia drakonų? Ką sunkiau nugalėti – trigalvį drakoną ar drakoną savyje? Kas stipresnė - meilė ar baimė? Pjesėje meistriškai ir ironiškai žaidžiama įvairių tautų folklore populiariu pasakojimu apie didvyrį, kuris nužudo drakoną ir išgelbsti žmones iš vergijos. Tik, priešingai nei įprasta, J. Švarco pasakoje (o gal ir realiame gyvenime) niekas - nei eiliniai miestiečiai, nei valdininkai, netgi drakonui aukojama mergina - visai netrokšta išsigelbėti...

  Trukmė 1 val. 20 min.

 

***************************************


16.00  Mažoji salė (dalyviams)

18.30  Mažoji salė (publikai)

LATVIJA

Salaspilio teatras

A.Strindbergas

FREKEN JULIJA

REŽISIERĖ      Edite Neimane


Pagrindinė pjesės tema – vyro ir moters santykiai. Kiekvienas mūsų žingsnis lemtingas ir pasirinkimas tėra iliuzija. Kai žmogaus siela konfliktuoja su kūnu, kai moralė ne tik slopina, bet ir daužo mūsų valią, žmogaus gyvenimas tampa tragišku egzistavimu.

„Freken Julija“ - savotiška, moderni ir liūdna aistringos meilės istorija. Julija įvairiais būdais provokuoja tėvo liokajų Džoną, stengdamasi jį suvilioti, o šis iš visų jėgų kovoja dėl savo tikslų. Dviejų stiprų ego turinčių asmenybių emocijos evoliucionuoja, aistra perauga į agresiją ir neapykantą.

   Trukmė 50 min.


***************************************

 

20.00   Didžioji salė           

LIETUVA

Anykščių kultūros centro teatras

M. Zalite

MARGARITA

REŽISIERIUS       Jonas Buziliauskas

DAILININKAS     Valentinas Žalkauskas


Ketvirtį  amžiaus Margarita sėdi kalėjime. Į kamerą ateina advokatas ir praneša, kad jos bylą tik dabar ims nagrinėti teismas. Prasideda praeities analizė, Margaritą užplūsta prisiminimai ir kaltės jausmas. Ji bando surasti savo poelgio priežastis ir pateisinimus. Palaipsniui aiškėja, kas iš tikrųjų yra advokatas.

M. Zalite nepriklauso Fausto garbintojų būriui, todėl pjesės sumanymas paremtas nauja (kitokia) koncepcija. Margaritai suteikiama galimybė iškilti visu savo moteriškumu, akla meile Faustui, gebėjimu atgailauti ir aukotis. Zalites Mefistofelis gyvena Fausto viduje ir nuo jo priklauso jo poelgiai ir sprendimai. Ar tikrai į kamerą užklysta prižiūrėtojas - o gal jį galima pavadinti Likimu?  

  Trukmė 1 val.


 

 

 

*******ŠEŠTADIENIS***SPALIO 24 D. ********

 

13.30  Didžioji salė

LIETUVA

Rokiskio kultūros centro ir Rokiškio choreografijos mokyklos projektas

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

Inscenizacija pagal S. Nėries poemą


REŽISIERĖ              Neringa Danienė

DAILININKAS        Sigitas Daščioras

CHOREOGRAFĖS  Aušra Čepulienė, Rima Bielovienė

DALYVIAI               Rokiškio liaudies teatras, Rokiškio choreografijos mokykla, Oksana Sadauskienė (smuikas), Asta Mičelienė (kanklės), folkloro ansamblis „Gastauta“, vaikų folkloro ansamblis „Bitula“ ir kt.


Vieną gražiausių ir dramatiškiausių lietuviškų legendų scenoje pasakoja apie 70 aktorių, šokėjų, muzikantų. Teatriniai simboliai, stilizuotas scenovaizdis persipina su autentiškais lietuviškais papročiais,  liaudies dainomis ir šokiais. Spektaklis skirtas Etnografinių regionų metams.

Po maudynių jūroje jaunėlė žvejo dukra Eglė randa marškiniuose susirangiusį žaltį. Jis prašo Eglės tekėti už jo. Mergina lengvabūdiškai pasižada. Kai sodžius sulaukia neregėtų piršlių-žalčių, tėvas ir broliai nenori Eglės atiduoti, bando apgauti piršlius. Tačiau Eglė nusprendžia laikytis žodžio, nors dar nenutuokia, kad jūros gelmėje jos laukia mylintis karalaitis Žilvinas, kad ji bus labai laiminga, susilauks trijų sūnų ir dukros...

Po devynerių metų Eglė, išsiilgusi namiškių, prašosi į žemę. Žilvinas bando jai sutrukdyti, skiria neįvykdomas užduotis, bet Eglė su raganos pagalba jas visas įveikia. Žilvinas išleidžia žmoną ir vaikus, bet įspėja, kad niekam nevalia sakyti jo vardo. Nes žmonės tamsūs ir kerštingi...

Ar Eglės namiškiai sužinos jos vyro vardą?  Ar ji grįš į Gintaro pilį jūroje?

   Trukmė  1 val.


 

 

***************************************


 

12.00 Mažoji salė (dalyviams)

15.00 Mažoji salė (publikai)                    

UKRAINA

Chmelnickio miesto mėgėjų teatras „Mirror“

M. Gogolis

VASARVIDŽIO NAKTIS 

REŽISIERIUS           Dmitry Gusakov

DAILININKAS         Dmitry Gusakov

KOMPOZITORIAI   Band DakhaBrakha, Meredith Monk


Spektaklis pasakoją nelaimingą Peterio ir Pidorkos meilės istoriją. Peteris yra neturtingas ir merginos tėvas nori ją ištekinti už kito. Ieškodamas lobio Peteris Vasarvidžio naktį traukia į girią ir tikisi rasti paparčio žiedą, kuris garantuotų gerovę. Surastą gėlelę jis atiduoda raganai, bet ji, mainais už turtus, pareikalauja jo draugo ir Pidorkos brolio mirties...

Gavę pinigus Pidorka ir Peteris susituokia, bet krauju aplaistyta santuoka jiems neteikia laimės. Peteris bando atkeršyti raganai, bet žūsta pats. Mergina lieka viena – be mylimojo Peterio ir be brolio.

   Trukmė 25 min.


***************************************

 

16.00  Didžioji salė

LIETUVA

Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatras

A. Eigerdienė

TAMSOS ŠVYTURYS

REŽISIERIUS            Šarūnas Kunickas

DAILININKAS          Falmira Sinicienė

KOMPOZITORIUS   Arūnas Paškevičius

 

Tai epas, kuriame, per Žmogaus istoriją atskleidžiami istoriniai Tautos gyvybės įvykiai. Tai ir nepriklausomybės kovos, ir nepriklausomos valstybės gyvavimo laikotarpis, ir skaudžius padarinius atnešusi sovietinė okupacija. Spektaklis sukurtas remiantis Lietuvos aklųjų patriarcho, rašytojo, kompozitoriaus, kario savanorio, visuomenės veikėjo, uteniškio Prano Daunio gyvenimo istorija.

„Žaliaduonių“ teatras tęsia unikalią tradiciją - kurti spektaklius, kurie remiasi tikromis žymių kraštiečių gyvenimo istorijomis. Spektaklis – respublikinės mėgėjų teatrų šventės „Atspindžiai“ laureatas.

   Trukmė 1 val.


***************************************


17.30  Mažoji salė (publikai)

20.00  Mažoji salė (dalyviams)

LIETUVA

Varėnos kultūros centro Matuizų filialo suaugusių teatras „Giraitė“

L. Didžiulienė-Žmona

PASKUBĖJO

REŽISIERĖ         Irena Čeplikienė


Galinių Juzytei senai čėsas tekėc... Kap piršliai neužsuka, tep neužsuka. Ir vienų dzienų su nugirstu žiniu pasiskubina Barbora. Cik ar žinia cikrai gerai nugirsta?..

Nuotaikingas dzūkiškas spektaklis apie neva įvyksiančias turtingo amerikono piršlybas pateko tarp geriausių 2014 m. Lietuvos spektaklių. Žinoma, tai puiki proga ne tik pasijuokti, bet ir pasimėgauti gražia dzūkiška šneka.

Šiais metais Matuizų teatras apdovanotas „Aukso paukšte“ kaip geriausias Lietuvoje mėgėjų teatro kolektyvas. Irenai Čeplikienei už kaimynės Barboros vaidmenį buvo įteikta respublikinės teatrų šventės „Tegyvuoja teatras“ statulėlė už „Ryškiausią sezono moters epizodinį vaidmenį“.

   Trukmė 45 min.

 

***************************************

 

19.00  Didžioji salė

BALTARUSIJA

Polocko miesto teatras „Polotsky Zvjaz“

A. Mickevičius

GRAŽINA

REŽISIERĖ         Jevgenija Kavaliova


Plastikos spektaklis pasakoja Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikų legendą apie kunigaikštienę Gražiną. Ją, dar mergaitę iš Teutonų ordino užpulto Lydos miesto išgelbėja kunigaikštis Liutauras. Po kelių metų jis veda Gražiną ir nusprendžia sudaryti sutartį su Teutonų ordinu ir taip atgauti žmonos palikimą. Gražina, nužudytų Lydos miesto valdovų  dukra, priešinasi sąjungai. Negalėdama perkalbėti vyro, ji nusprendžia apsirengti jo šarvus ir pati vesti karius į mūšį. Mūšyje ji mirtinai sužeidžiama ir miršta.

Liutauras mūšio lauke pasirodo per vėlai. Jis narsiai kaunasi, sutriuškina ordino karius, tačiau ar galės gyventi toliau be mylimos žmonos?

   Trukmė 1 val.


 

 

******SEKMADIENIS *** SPALIO 25 D.*******

 

13.00  Didžioji salė

EGIPTAS

Teatras „East-Voice for arts“

Aly Abdle Nabi Al Zaidi

SEPTYNIOS DIENOS

REŽISIERIUS               Eslam Awad

DAILININKAS             Ibrahim Ramadan Hassan

KOMPOZITORIUS      Mahmoud Said Shabaan


Spektaklio tema – kolonializmas ir visuotinė nevaldoma priespauda rytų bendruomenėse. Idėja plėtojama juodosios komedijos rėmuose. Į visko bijančių ir nuolat konfliktuojančių brolių namus atėjęs Virėjas ieško savo šuns. Paaiškėjus, kad šuo prisiėdė žiurknuodžių ir mirė, Virėjas apkaltina brolius, pasiskelbia jų namų bosu ir priverčia juos tarnauti. Jis nusprendžia nubausti brolius ir leidžia jiems rinktis: arba septynios gedulo dienos be maisto ir gėrimų, arba kalėjimas. Broliai renkasi gedulą, tačiau tas septynias dienas jie priversti ne tik badauti, bet ir išsirengti, dainuoti, šokti, gaminti Virėjui maistą ir kęsti kitokius jo pasilinksminimus. Galiausiai jie leisgyviai paliekami vieni ir pradeda ieškotis maisto. Bet... Grįžta Virėjas ir paskelbia naują septynių dienų gedulą dėl... šuns draugės, kuri mirė iš sielvarto...

Tai gali tęstis be galo, - tol, kol žmonės bijos pasipriešinti...  

   Trukmė 55 min.

  

***************************************

 

11.00  Mažoji salė (dalyviams)

14.30  Mažoji salė  (publikai)

LIETUVA

Vilniaus „Teatras MI“

 1. A.Vachtinas

VIENAS ABSOLIUČIAI LAIMINGAS KAIMAS


REŽISIERIUS            Mikhail Mitronin

DAILININKĖ             Kristina Mažeikaitė


Spektaklis bando pažvelgti į kaimą kaip į mikrokosmą su savais gyvenimo dėsniais. Jame įvairūs, neatskiriami nuo kaimo elementai, tokie kaip kaliausė ar šulinys, įgauna charakterį ir savitą balsą, o laikas yra nepastebimai junginėjamas tarp praeities, dabarties ir ateities. Pjesės istorija pabrėžtinai apibendrinta - į ją, sujaukdamas personažų likimus, įsiveržia karas, tačiau jis nėra susijęs su konkrečiais istoriniais įvykiais. Kaimas yra vienas ir absoliučiai laimingas, tad ir egzistuoja jis nenurodant laiko ir vietos.

Pasirinkimas pasakoti istoriją atsisakant bet kokio istorinio konteksto ir naudoti fantastinius elementus diktuojamas noro kalbėti apie paprastas, esmines tiesas. Gyvenimas tęsiasi nepaisant visko. Daina niekada nenutrūksta.

   Trukmė 1 val. 25 min.


***************************************

16.30  Didžioji salė

LATVIJA

Gulbenės liaudies teatras

I. Krūmina

ŠVIESOS PILIS 

REŽISIERĖ                      Edite Siļķena

DAILININKĖ                   Sandra Dikmane


Spektaklis „Šviesos pilis“ – tai paminklas Knygai. Jis sukurtas su nuoširdžiausia meile knygoms, bibliotekoms ir bibliotekininkams. Spektaklis skirtas ištisoms žmonijos kartoms, kurios išaugo skaitydamos, kurioms knygos atvėrė sielos horizontus, suteikė sparnus.

Skaitydami mes galime keliauti. Galime tapti superherojais. Galime mylėti ir nekęsti. Galime leisti vaizduotei nukelti mus už neįsivaizduojamų horizontų...

   Trukmė 1 val. 10 min.


 

***************************************


BILIETŲ KAINOS:


Į spektaklį RAFARA (vaikams) - 1,74 eur

Į premjerą DRAKONAS - 3,48 eur

Į inscenizaciją EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ - 3,48 eur

Į kitus festivalio spektaklius - 2,32 eur


ABONEMENTAS į visus spektaklius - 11, 60 eur


KASOS DARBO LAIKAS  14-18 val.

Užsakymai telefonu: 8 458 51141

 


 

**************************************

 

 

 

 


O VA ČIA JAU REZULTATAS...

 

http://www.temainfo.lt/palinkejimas-tegyvuoja-teatras-pildosi/

 

 

PRASIDEDA...

LAUKITE TĘSINIO :)

 

 

 

 

 

 

 


ČEKŲ GRUPĖS ĮSPŪDŽIAI APIE INTERRAMPĄ

https://www.youtube.com/watch?v=znfU10hKB6E&;feature=youtu.be

 


NUAIDĖJO DVIDEŠIMTOJI "INTERRAMPA"

 

Rokiškyje nuaidėjo dvidešimtoji tarptautinė teatrų šventė „Interrampa“. Tai svarbus renginys ne tik miestui, bet ir visai šaliai, dvasinė atgaiva visiems teatro mėgėjams.

Festivalio organizatoriai turėjo ką pasiūlyti visokiariopo skonio žiūrovams. Festivalį spektakliu „Likti darnoje“ pradėjo svečiai iš Olandijos, šeimyninis vyro ir moters teatras „FamStam/Spot‘70“ (režisierė Lyda Tijsen). Spektaklis be žodžių atskleidė žmonių ryšių ir tarpusavio santykių džiaugsmus ir tragizmą, jis pritaikytas tarptautinei festivalinei publikai, jame pinasi humoras ir susimąstyti verčiantys epizodai. Bet neapleido jausmas, kad kuriant festivalinį spektaklio variantą kartu su tekstu buvo pašalinta ir kažkas svarbaus, be ko spektaklis palieka neišsipildžiusio įspūdį.

Kitą rytą vaikus ir suaugusius džiugino Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro lėlių teatras „ČIZ“, parodęs spektaklį pagal Dž. Rodarį ir liaudies pasakas „Šuniškos istorijos“ (režisierė Nijolė Čirūnienė). Teatras „ČIZ“, be abejonės, yra vienas geriausių lėlių teatrų Lietuvoje, jų prakalbintos lėlės ir šį kartą šildė ir žavėjo tarptautinę teatro publiką.

Popietės nuotaikas bandė išpūsti A. Cicinavos vardo profesionalus teatras iš Gruzijos, Ozurgečio miesto, skaičiuojantis 150 – tąjį savo gyvavimo sezoną. Jie parodė rašytojo Nodaro Dumbadzės kūrinių motyvais sukurtą spektaklį „Sumanūs bepročiai“ (režisierius Šota Babilodze). Žiūrovai, kurie laukė gruziniško kolorito ir nacionalinio temperamento proveržių buvo nuvilti. Spektakliu siekiama intelektualaus pokalbio su žiūrovu. Deja, siekiamybė ne visada būna realizuota, taip nutiko ir šiuo atveju. Scenografija ir muzikinis apipavidalinimas spektaklyje disonuoja su kūrinio tematika ir nepadeda aktoriams atskleisti  subtilių personažų išgyvenimų.

Jautriai ir šiltai žiūrovai sutiko Skapiškio teatrus „Stebulė“ ir „Ku-kū“, kurie jungtinėmis pajėgomis kūrė K. Donelaičio epo „Metai“ „Pavasario linksmybių“ dalies inprovizacijas. Režisierės Vitos Vadoklytės sprendinių raktas, leidžiantis žaisti teatrą, buvo toks įtikinantis, kad salėje ilgai netilo plojimai.

Dieną baigė Rokiškio kultūros centro liaudies teatras parodęs dramą pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę „Malyš“ (režisierius Eligijus Daugnora). Spektaklis įtikinantis. Stebint spektaklį rodos nėra jokios neapgalvotos detalės. Aktorių ansamblis susiklausęs, supranta ir jaučia scenoje partnerį iš pusės žodžio. Nedidelio sceninio laiko atkarpoje praeina visa Lietuvos skausmo ir netekčių istorija. Ji tokia iškalbinga, kad abejingų salėje nelieka. Spektaklio tema perauga nacionalinius rėmus, ji tampa jautri ir sava tiek gruzinui, tiek čekui, suprantama olandui ir verčia nejaukiai jaustis rusą. Įsimintinus vaidmenis sukūrė Drąsutė Jarušauskienė, Sigitas Daščioras, Svetlana Artemjeva, Valerijus Rancevas.

Išaušo dar viena festivalio diena. Jaunimo teatras-studija „Galiorka“ iš Rusijos, Jakaterinburgo miesto pakvietė į sunkų dramatišką spektaklį jaunimui aktualiomis temomis pagal Jekaterinos Vasiljevos pjesę „Vieną dieną mes visi būsime laimingi“ (režisierius Dmitrij Zimin). Spektaklis be šviesos spindulėlio, be vilties ir be išeities, paliekantis žiūrovui slogų įspūdį.

 Rokiškio kultūros centro liaudies teatras žiūrovų teismui pateikė dar vieną spektaklį - premjerą pagal Federiko Garsijos Lorkos kūrinį „Bernardos Albos namai“ (režisierė Neringa Danienė). Pjesė, kurios žanras tragedija, spektaklyje netikėtai tapo šilta ir jaukia. Scenoje skleidžiasi mergiški merginų rūpesčiai. Įdomus režisierės sprendimas miestelio gyvenimą padaryti regimu. Antrame plane įvedus į sceną gatvės gyvenimą, atsirado gyvybė, tapo aiškus seserų noras įsilieti į tą gatvės čigonų šokių sūkurį. O spektaklis, iš sunkiai mums suvokiamų ispaniškų tradicijų pinklių, įgavo žmogiškai suprantamesnį – dukrų ir mamos konflikto atspindį.

Jonavos rajono savivaldybės teatras linksmino žiūrovus savo spektakliu pagal Daivos Čepauskaitės pjesę „Pupos“ (režisierius Jonas Andriulevičius). Dieną baigė  Liepojos Metalurgų liaudies teatras iš Latvijos, kuris parodė spektaklį pagal Rudolfo Blaumanio pjesę „Sūnus palidūnas“ (režisierė Daina Kandevica). Atvirai kalbant, tai teatras su savo pateikta kūrinio interpretacija vedė į neviltį. Pasirinktas spektaklio sprendimas – „lyg yra filmuojamas filmas“- neišpildytas, scenografija „jokia“. Na, vis tik, reikėtų geru žodžiu paminėti teatro aktorius, jų nujaučiamas kūrybines galimybes. Kodėl festivalio organizatoriai šį spektaklį įtraukė į programą, lieka nesuprantama paslaptimi.

Baigiamąją festivalio dieną, festivalis vėl džiugino. Teatrinį stebuklą iš paprastos istorijos sugebėjo sukurti jaunatviškas teatras iš Čekijos, Brno miesto „Reversing door“. Jie parodė pagal Katerinos Rucenkovos pjesę „Laisvai samdomi mylimieji“ pastatytą spektaklį (režisierė Kamila Kostricova). Spektaklis, sukurtas brechtiškoje manieroje, žavėjo improvizacija, teatriniais prisitaikymais, aktorių laisvumu ir organika, veiksmingomis aktorių siekiamybėmis, pagrindinių personažų abipusiu ryšiu ir jų santykių įtaigumu, motyvuotais zongų intarpais, individualizuotais mažesnių vaidmenukų sprendimais. 

Festivalis baigėsi su trenksmu - Rokiškio kultūros centro ir choreografijos mokyklos bendru projektu, muziklu „Pranašas. Degančios rankos“ (režisierė Neringa Danienė).

Apibendrinant dvidešimties metų sukaktį pasiekusį festivalį, galima būtų teigti, kad jis rimtas ir solidus. Spektaklių skirtybėms susipynus į vientisą puokštę, festivalis pateikė ne vieną gurmanišką staigmeną įvairaus skonio žiūrovams.

 

Ramūnas Abukevičius

LLKC Teatro poskyrio vyr. specialistas

 

*  *  *  *  *


Jokės Elbers reportažas AITA/IATA puslapyje:

http://www.aitaiata.org/gil/2014/10/interrampa-festival-lithuania-23-26-october-report-from-joke-elbers/


 

In the past week I participated in the 20th anniversay of the INTERRAMPA  Festival in Rokiskis,Lithuania.
Rokiskis is a perfect location for this international festival, because it is a rather small town rich in arts and culture. Many theatre and other cultural events take place in the Cultural Centre, which has two stages, a large one and a small one and with perfect technical conditions.
The 20th anniversary was a great success, celebrated by the local Rokiskis People's Theatre group, by groups from Lithuania, Czech Republic, Latvia, Georgia, Russia and Holland.
The variety in performances qua styles and genres was very interesting and the discussions afterwards were lively and useful.  
Of course, we had some great parties as well, with folklore singing and dancing and with lots of food and drink.
The cherry on the anniversary cake was a musical "The Prophet"  put on stage by amateurs and a few famous Lithuanian singers from the capital Vilnius.
An excellent ending of an excellent festival, taking place in a country belonging to the NEATA region of IATA/AITA.

Joke Elbers

 29 October 2014

 

VERTIMAS:

Praėjusią savaitę dalyvavau XX jubiliejiniame teatrų festivalyje INETRRAMPA Rokiškyje Lietuvoje.

Rokiškis yra puiki vieta tarptautiniams festivaliams, nes šis gana mažas miestelis turtingas menu ir kultūra. Daugybė teatrinių ir kitų renginių vyksta Kultūros centre, kuriame yra dvi žiūrovinės salės, didžioji ir mažoji, bei puikios techninės galimybės.

XX jubiliejus buvo sėkmingas, jį šventė vietinė Rokiškio liaudies teatro trupė bei grupės iš Lietuvos, Čekijos, Latvijos, Gruzijos, Rusijos ir Olandijos.

Žavėjo didelė spektaklių žanrų, stilių įvairovė, o po jų vykusios diskusijos buvo gyvos ir naudingos.

Žinoma, buvo smagių vakarėlių su liaudiškomis dainomis ir šokiais, daugybe maisto ir gėrimų.

„Vyšnia“ ant jubiliejinio torto tapo miuziklas „Pranašas“, sukurtas mėgėjų artistų bei kelių iš sostinės Vilniaus atvykusių žymių Lietuvos dainininkų.

Puiki pabaiga puikiam festivaliui, vykstančiam šalyje, priklausančioje NEATA regionui (vienam iš AITA/IATA dalių). 

Joke Elbers

Festivalio ekspertė, Olandija


 

 


 

PROGRAMA

 

 

KETVIRTADIENIS, 23 d.

 

18.00             ATIDARYMAS                                                                                                              KC aikštėje

 

19.00             OLANDIJA. FamStam / Spot’70 teatras                                                                         Didž.salėje

                      FamStam ir Lyda Tijsen LIKTI DARNOJE                                                                       8 Lt/2,32 

 

PENKTADIENIS, 24 d.

 

10.00             LIETUVA. Bajorų kultūros centro lėlių teatras ČIZ                                                           Maž.salėje

                      ŠUNIŠKOS ISTORIJOS pagal D. Rodario apsakymą ir liaudies pasakas (vaikams)              4 Lt/1,16 

 

16.30             GRUZIJA. Ozurgečio A. Cucunavos profesionalus dramos teatras                                   Didž.salėje

                      Nodar Dumbadze SUMANŪS BEPROČIAI                                                                        8 Lt/2,32 

                                                                                                

18.00             LIETUVA. Skapiškio teatras „Stebulė“ ir vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“             Maž.salėje

                      METAI pagal Kristijoną Donelaitį                                                                                     8 Lt/2,32 

 

19.00             Vilijos Urbonienės ir Oksanos Sadauskienės KONCERTAS                                                   II a. foje 

                                                                                                                                                          4 Lt/1,16 


20.00             LIETUVA. Rokiškio kultūros centro liaudies teatras                                                          Didž.salėje

                      Marius Ivaškevičius MALYŠ                                                                                               8 Lt/2,32 

 

ŠEŠTADIENIS, 25 d.

 

14.00             RUSIJA. Jekaterinburgo jaunimo teatras-studija „Galiorka“                                             Maž.salėje

                      Ekaterina Vasilieva VIENĄ DIENĄ MES VISI BŪSIME LAIMINGI                                  8 Lt/2,32 

 

16.00             LIETUVA. Rokiškio kultūros centro liaudies teatras                                                          Didž.salėje

                      Federikas Garsija Lorka BERNARDOS ALBOS NAMAI                                                    8 Lt/2,32 

 

17.30             LIETUVA. Jonavos rajono savivaldybės teatras                                                                 Maž.salėje

                      Daiva Čepauskaitė PUPOS                                                                                                 8 Lt/2,32 

 

19.00             LATVIJA. Liepojos Metalurgų liaudies teatras                                                                   Didž.salėje

                      Rudolfs Blaumanis SŪNUS PALAIDŪNAS                                                                          8 Lt/2,32 

 

SEKMADIENIS, 26 d.

 

14.00             ČEKIJA. Brno teatras „Reversing door“                                                                            Maž.salėje

                      LAISVAI SAMDOMI MYLIMIEJI pagal Kateriną Rudcenkovą                                           8 Lt/2,32 

 

16.00             Rokiškio kultūros centro ir choreografijos mokyklos bendras projektas                               Didžsalėje

                      Muzikinis spektaklis PRANAŠAS                                                              30 ir 35 Lt/8,70 ir 10,14

                                                                                        

 

*** Abonentas į visus spektaklius (išskyrus "Pranašą") - 35 Lt/10,14 

Bilietai parduodami nuo spalio 14 d.

Kasos darbo laikas:

Antradieniais - penktadieniais  14-18 val.  ir  1 val. prieš renginį. 

Tel.:  51141

 

 

SPEKTAKLIŲ ANOTACIJOS

 

KETVIRTADIENIS, 23 d.

 

19.00 Didžioji salė

OLANDIJA. FamStam / Spot’70 teatras                                                                                     

FamStam ir Lyda Tijsen

 IŠLIKTI DARNOJE

REŽISIERĖ                       Lyda Tijsen

MUZIKINIS TAKELIS    Henk Dekker

VIDEO                              Henk Dekker

KOMPOZITORIUS          Jantje van der Wurff & Pé Okx

TRUKMĖ                          0,50 val.

 

Jie - vidutinio amžiaus pora. Ji atrodo „stumk-trauk“; jis atrodo „trauk-stumk“. Klausimas: ar jie gyvenimą mato taip pat? Kur prasidėjo jų meilė, o svarbiausia – kaip ji prasidėjo, kada praėjo, ir kas iš jų meilės liko šiandien?

Šiame spektaklyje nutiesta santykių laiko skalė. Jokių žodžių, tik kūno kalba ir muzika. Tai bandymas suvokti laiką: kuriuos gyvenimo momentus mes norėtume pasilaikyti, o kuriuos palikti užmarštyje. Kaip žinoma... laikas lekia, laikas slenka, laikas klumpa, laikas nėra tai, kas atrodo, laikas gyvas, o pabaigoje jūs liekate nebe laike...


       

 

*********************************************************************************

 

PENKTADIENIS, 24 d.


10.00 Mažoji salė (žiūrovams)

12.00 Mažoji salė (dalyviams)              

LIETUVA. Bajorų kultūros centro lėlių teatras ČIZ  

                                                                

ŠUNIŠKOS ISTORIJOS

pagal D. Rodario apsakymą ir liaudies pasakas (vaikams)

REŽISIERĖ      Nijolė Čirūnienė

DAILININKĖ   Nijolė Čirūnienė

TRUKMĖ          0,30 val.

 

Keista,  bet vienas šuo visai nemokėjo loti. Šeimininkė prastą sargą išvarė iš namų. Teko ieškoti pagalbos. Gaidys šunį išmokė giedoti, bet net lapė iš jo juokėsi. Laimė, kitas šuo taksas pasirodė geriausias mokytojas. Ir viskas baigėsi laimingai!

    

 

*********************************************************************************************************

 

16.30 Didžioji salė            

GRUZIJA. Ozurgečio A. Cucunavos profesionalus dramos teatras

                                           

Nodar Dumbadze

SUMANŪS BEPROČIAI

REŽISIERIUS               Shota Babilodze

DAILININKAS             Tamaz Darchia

MUZIKINIS TAKELIS Tornike Surguladze

CHOREOGRAFĖ         Marika Kveitaia

MENO VADOVAS       Vaso Chigogidze

 TRUKMĖ                     1,20 val.


Nodar Dumbadze yra didis humanistas ir mylimas visoje Gruzijoje ir užsienio šalyse autorius. Jo “Sumanių bepročių” veiksmas vyksta 40-aisiais XX a. metais Gurijos regiono kaimelyje ir Gruzijos sostinėje. Čia surinktos žmonių su psichikos negalia istorijos, kurios figūruoja įvairiuose Nodar Dumbadze kūriniuose. Pats autorius šiuos asmenis vadina “Dievo vaikais”: “Jie yra kupini meilės, švelniausi ir romiausi žmonės pasaulyje, jie skleidžia meilę ir šilumą mums visiems”. Spektaklio personažai labai jautriai, naiviai suvokia pasaulį, tiesiai ir teisingai skundžiasi dėl neteisybių ir džiūgauja dėl juos lydinčios meilės.

   

 

********************************************************************************


18.00 Mažoji salė (žiūrovams)

19.00 Mažoji salė (dalyviams)              

LIETUVA. Skapiškio teatras „Stebulė“ ir vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“                   

                     

METAI

pagal Kristijoną Donelaitį

REŽISIERĖ      Vita Vadoklytė

DAILININKĖ   Vita Vadoklytė

TRUKMĖ          0,35 val.


Labai lietuviška viena geriausių 2014 m. sukurtų interpretacijų pagal K. Donelaičio poemą „Metai“. O jas šiemet kūrė visa Lietuva, švenčianti klasiko 300 gimimo metines...

Pavasarį, tirpstant sniegui, atrandama K.Donelaičio knyga. Verčiant knygos puslapius tekstas įprasminamas teatriniais žaidimais. Aktoriai vaizdžiai įkūnija bundančią gamtą, paukščius, vabzdžius, žmonių pavasarinius rūpesčius. Švenčiant Šv.Velykas prie ilgo stalo prasideda besaikis valgymas. Senolis primena, kad būtina maitinti ne tik kūną, bet ir sielą. Grįžtama prie knygos...

  

 

********************************************************************************

 

20.00 Didžioji salė            

LIETUVA. Rokiškio kultūros centro liaudies teatras         

 

Marius Ivaškevičius

MALYŠ 

REŽISIERIUS     Eligijus Daugnora

DAILININKAS   Sigitas Daščioras

TRUKMĖ            1 val.

 

Pjesėje vaizduojami dviejų „sukeistų“ arba „susikeitusių“ lietuvių ir rusų šeimų likimai, per kuriuos žvelgiama į tragiškus karo ir trėmimų įvykius. M.Ivaškevičius tragišką II pasaulinio karo epochą vaizduoja žaismingai ir netgi komiškai, siekdamas sukurti kontrastą anų laikų pragarui. Du skirtingų tautybių ir amžių vyrai užima vienas kito vietą šalia moterų, kurioms iki priverstinio susikeitimo jie buvo patys artimiausi žmonės. Daug sunkiau jiems sekasi užimti vienas kito vietą šių moterų širdyse.

    

 

https://www.facebook.com/events/355372644619563/

 

 

******************************************************************************


ŠEŠTADIENIS, 25 d.

 

11.30 Mažoji salė (dalyviams)

14.00 Mažoji salė (žiūrovams)

RUSIJA. Jekaterinburgo jaunimo teatras-studija „Galiorka“

                                                                

Ekaterina Vasilieva

VIENĄ DIENĄ MES VISI BŪSIME LAIMINGI

 

REŽISIERIUS   Dmitry Zimin

TRUKMĖ       1,30 val.

 

„Nemaniau, kad tai bus taip sunku. Galvoti apie tai yra viena, bet ateiti ir kažkam pasakoti – kita. Bet juk kiekvienas gali čia ateiti?“ Tai Maškos išpažinties pradžia. Jos prisiminimų (nuo vaikystės iki šių dienų),  ašis - motina. Gėda dėl motinos valytojos, kuri, kaip tiki Maška, niekada jos nemylėjo, tik žemino, galų gale peraugo į neapykantą. Štai kodėl Maška siekia visiškai įsilieti į, jos manymu, saugią klasiokų aplinką, bando susidraugauti ir laiko juos sektinu pavyzdžiu. Tačiau palankus, laimingas pasaulis ne taip lengvai gaunamas. Draugai linksminasi išdarinėdami triukus su Maška, kol tai virsta tikra tragedija. Nors jos motina nuolat kartodavo:  „Kam rūpi?.. Nesvarbu, kas tu esi, pabaiga visada ta pati. Mes visi būsim lamingi... vieną dieną“.


    

 

********************************************************************************

 

16.00 Didžioji salė

LIETUVA. Rokiškio kultūros centro liaudies teatras

 

Federikas Garsija Lorka

 BERNARDOS ALBOS NAMAI

REŽISIERĖ        Neringa Danienė

DAILININKAI   Neringa Danienė,  Sigitas Daščioras

TRUKMĖ           1,10 val.

 

Visada aktualus teatro klasika tapęs F.G. Lorkos kūrinys. Rašytojas teigė, kad ši drama sukurta pagal tikrus vieno ispanų kaimo įvykius.

Po vyro mirties Bernarda Alba savo namus paverčia gedulo tvirtove ir nuo pasaulio ilgiems metams uždaro savo dukras. Penkios jaunos moterys įsisuka į paslapčių ir aistrų verpetą. Uždara erdvė slopinamus jausmus paverčia sprogstamuoju mišiniu...

Ar esame laisvi mylėti, gyventi, kvėpuoti? Ar moralinis teroras mažiau skausmingas nei fizinis? Ar išorinis padorumas ir aplinkinių nuomonė svarbesni už šeimos vienybę? Šios temos netgi laisvame šiandienos pasaulyje aktualios beveik kiekvienuose namuose...

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

https://www.facebook.com/events/291660561030820/295246814005528/?comment_id=295256040671272&;notif_t=event_mall_reply

 

*********************************************************************************************

 

17.30 Mažoji salė (žiūrovams)

20.30 Mažoji salė (dalyviams)

LIETUVA. Jonavos rajono savivaldybės teatras                                                                         

Daiva Čepauskaitė

PUPOS

REŽISIERIUS     Jonas Andriulevičius

DAILININKAS   Rimantas Jacunskas

TRUKMĖ            0,45 val.

 

Spektaklio problematikos centre - vyro ir moters charakterių stereotipo sukeliamas  absurdas. Du žmonės vienas šalia kito nugyvena gyvenimą ir nepastebi greta esančio... Pagyvenusi pora, nuėmusi pupų derlių, veža jį į rūsį ir įstringa savadarbiame savo namų lifte. Uždaroje erdvėje, suvokiant padėties rimtumą ir realią grėsmę gyvybei, įvyksta priverstinis sutuoktinių dvasinis suartėjimas. Sąmojingi apsižodžiavimai, smagios kvailo pavydo scenos, poelgiai, išradingai parodantys ir meilę, ir dėmesį pagyvina banalią situaciją, sufleruojančią amžinąją gyvenimo rutiną. Tačiau - kai lifto durys atsidaro, pro jas įžengia tas pats gyvenimas... Kur pasuks iš lifto ištrūkę sutuoktiniai – į kasdienybės pragarą ar į naujai atrasto rojaus sodus?

Spektaklyje įpinti bibliniai siužetai apie Adomą ir Ievą padeda grįžti į pirmapradę pradžią, susieti amžinybę ir kasdienybę.


   

 

*********************************************************************

19.00 Didžioji salė


 

LATVIJA. Liepojos Metalurgų liaudies teatras

                                                                          

Rudolfs Blaumanis

SŪNUS PALAIDŪNAS

REŽISIERĖ          Daina Kandevica

DAILININKAS   Andis Strods

TRUKMĖ               1, 15 val.

 

R. Blaumanis – vienas žymiausių latvių rašytojų realistų, psichologinės dramos meistras. Dramos „Sūnus palaidūnas“ veiksmas rutuliojasi Latvijos kaime. Roplainių šeimos atžala Krustins lošia ir klampina į skolas tėvų ūkį. Jis blaškosi tarp dviejų merginų – Roplainių įdukros Ilzės, kurią myli ir smuklininko dukters Matildos, kurią ketina vesti dėl skolų jos tėvui. Krustins gyvenimo būdas yra ir konfliktų su tėvais priežastis, o tarnaitė Aza kaltina jį dėl savo sūnaus mirties ir sako, kad vietoj širdies Krustins turi juodą gaidį. Dramatiškos istorijos pabaigoje gieda juodas gaidys...

       

 

*************************************************************************************************


SEKMADIENIS, 26 d.

 

12.00 Mažoji salė (dalyviams)

14.00 Mažoji salė (žiūrovams)

ČEKIJA. Brno teatro trupė „Reversing door“

                                                                                     

LAISVAI SAMDOMI MYLIMIEJI

pagal Kateriną Rudcenkovą

REŽISIERĖ                     Kamila Kostricova

MUZIKINIS TAKELIS  Jonas Konyvka

TRUKMĖ                       1 val.


Praha – Malchov- Vilnius

Viešbučio kambariai kaip uniformos... Ar tokios pat „uniformos“ ir jų gyventojai?

Katarina atvyko iš Čekijos, Rokas yra lietuvis. Jie susitinka viešbutyje Vokietijoje.

Du mėnesiai darbo, gyvenimo, svajonių ir jų tarptautinės meilės... Meilės? Buvimo.

Istorija apie vyrą ir moterį. Apie vyrus ir moteris. Apie netikėtą susitikimą. Ir tai – ne visada sėkmė. O gal?

Siamo dvyniai. Šokių euforija. Šaukštų skambesys. Žmonos. Meilužės. Pamaivos. Įsimylėjėliai. Mylimieji. Svaigulys. Vyriškos tiesos. Moteriškos apkalbos. Vynas iš Lietuvos. Grožis iš Bohemijos. Ankštos lovos. Mėlynas ežeras su burlaiviais.

Praha – Malchov - Vilnius


   

 

****************************************************************************************


16.00 Didžioji salė

Rokiškio kultūros centro ir choreografijos mokyklos bendras projektas


Miuziklas

PRANAŠAS 

REŽISIERĖ                Neringa Danienė

KOMPOZITORIUS   Rokas Radzevičius

LIBRETAS                 Rimvydas Stankevičius
CHOREOGRAFĖS    Rima Bielovienė, Aušra Čepulienė, Larisa Kublickienė, Drąsutė Jarušauskienė, Ingrida Mulvinienė

TRUKMĖ                   1,20 val.

 

Miuziklas ne tik apie visas sienas griaunančią Meilę. Jis ir apie aistrą, paklydimus, atleidimo didybę, gimties stebuklą ir plonytę, vos apčiuopiamą ribą tarp Gyvenimo ir Mirties. O svarbiausia, apie kovą tarp dviejų gyvenimiškų filosofijų. "Argi svarbu ką gert, jeigu ištroškęs kūnas?"- beatodairiškai mėgautis gyvenimu siūlo Gundytojas. "Neklysti gera, bet saldu suklysti" - gundo jis. O Pranašas įspėja: "Meilė - tvarinys mūsų, ne tik likimo". Ir spėkit, kurį gi kelią pasirinks nuostabi jaunutė naivuolė...?

Istoriją kuria nuostabūs scenos virtuozai: rokeriai Povilas Meškėla, Vladas Kovaliovas, Tadas Juodsnukis ir iš Rokiškio kilusi solistė Simona Savickaitė.  Miuzikle vaidina smuikininkė Oksana Sadauskienė, Rokiškio kultūros centro vokalinis ansamblis „Bella Fa“, šoka Rokiškio choreografijos mokyklos šokėjai ir absolventai, Juodupės gimnazijos šokių grupė „Nox“, rytietiškų šokių grupė.


VIDEOPRISTATYMAS: 

http://www.youtube.com/watch?v=fW_sED6cqK0&;feature=youtu.be

 


         

 

  

 

    

 

**********************************************************************************************************


TEATRO SAVAITĖ, SKIRTA LIAUDIES TEATRO 55-MEČIUI

2014 GEGUŽĖS 19-24 D.

 

ROKIŠKIO TEATRALAI ATŠVENTĖ 55 METŲ JUBILIEJŲ


Rokiškio liaudies teatrui 1959 metų gegužės pabaigoje vienam pirmųjų Lietuvoje buvo suteiktas Liaudies teatro vardas. Šią gegužę rokiškėnai pasitiko miestui dovanodami Teatro savaitę.

Planuojant šį renginį nuomones išsakė visi kolektyvo nariai. Jie ir nusprendė, kad šventę reikia švęsti visame mieste, o ne kultūros centre, kitaip tariant – „išnešti“ teatrą į viešąsias erdves.

Visą savaitę Rokiškio kavinėse veikė senųjų nuotraukų reprodukcijų parodos. Paroda „Spektaklis „Petras Kurmelis“. Lygiai prieš 55 metus“ – duoklė Vytauto Vajegos režisuotam spektakliui, po kurio premjeros Rokiškio kultūros namų dramos kolektyvui buvo suteiktas Liaudies teatro vardas. Kita paroda „Masiniai vaidinimai prie Rokiškio dvaro. Tradicijos tęsiasi“ priminė žymiuosius didžiulių pajėgų reikalavusius vaidinimus, kuriuose dalyvaudavo iki 1000 žmonių. Ir, žinoma, lygiai prieš 5 metus atiduotą duoklę jau primirštai tradicijai – Jono Buziliausko režisuotą jungtinį spektaklį „Grafaitė Sofija“. Tuomet buvo išsakyta mintis, kad reikėtų atgaivinti senąsias tradicijas ir kas 5 metai surengti tokį pasirodymą. Taigi – ir šiemet pagrindinis Rokiškio miesto šventės akcentas bus jungtinis spektaklis – miuziklas „Tadas Blinda“, kuriame dalyvaus ne tik Rokiškio miesto ir rajono meno kolektyvai, bet ir kaimynai - Utenos bei Skapiškio teatralai.

Teatro savaitės renginiai prasidėjo susitikimu su iš Rokiškio kilusia aktore Marija Korenkaite. Į susitikimą kavinukėje susirinkę teatralai, Marijos giminaičiai ir gerbėjai labai šiltai ir jaukiai leido laiką, dalijosi prisiminimais apie Marijos vaikystę, praleistą kultūros centro užkulisiuose ir scenoje (Marijos tėtis Jonas Krenka – ilgametis Rokiškio liaudies teatro režisierius). Marija dalijosi savo vaikystės įspūdžiais, pasakojo apie studijų laikus, savo „vedlius“ į teatro pasaulį Aidą Giniotį ir Vladą Bagdoną, darbą „Keistuolių teatre“ ir „Atvirame rate“, laimėtus apdovanojimus ir ją labiausiai išgarsinusį filmą „Laiškai Sofijai“, kuriame suvaidino M. K. Čiurlionio žmoną Sofiją.

Kitas susitikimas su taipogi kraštiečiu aktoriumi Ramūnu Rudoku buvo kupinas netikėtumų. Ramūną linksmino senos nuotraukos iš teatro archyvo, kuriose užfiksuotas jis, mažas berniukas, jau dalyvaujantis Liaudies teatro ir vaikų teatro vaidinimuose („Ir iš kur jūs gavot tokių nuotraukų?..“R.R.). O Ramūnas savo ruožtu nustebino susirinkusius skaitydamas poeziją – tokiame aplua jo niekas nebuvo matę, subliuško televizijos suformuotas kvailoko blogiuko įvaizdis.

Pagrindinė iškilmių diena šeštadienis prasidėjo kultūros centre Rokiškio liaudies teatro premjera V. Bičiūno „Chlestakovas Lietuvoje“ (rež. Eligijus Daugnora). Po premjeros visas vyksmas persikėlė į mieto centrinę aikštę. Geri rokiškėnų draugai Pavalio Gintaro Kutkausko teatras suvaidino Anapilin išėjusio Gintaro režisuotą komediją Seirijų Juozo „Cingu Lingu“. Kiti svečiai Jonavos teatralai suvienijo jėgas su šeimininkais ir suvaidino dvi Donelaičio „Metų“ dalis „Pavasario linksmybės“ (Rokiškio teatras, rež. E. Daugnora) ir „Vasaros darbai“ (Jonavos teatras, rež. J. Andriulevičius). Tad Rokiškio žiūrovai turėjo progą pirmieji išvysti Lietuvių Dainų šventės repertuaro dalelytę.

Paskutinis šventės akcentas visus sukvietė prie Rokiškio dvaro, kuriame prieš 55 metus buvo įsikūrę kultūros namai ir kur yra Rokiškio liaudies teatro šaknys. Buvo atiduota dar viena duoklė spektakliui „Petras Kurmelis“. Režisierius Eligijus Daugnora tiesiog vietoje iš žiūrovų būrio rinkosi aktorius, dalijo vaidmenis ir sukūrė mini improvizaciją tema „Kaip Kurmelis per mišką ėjo“. Po linksmosios dalies prasidėjo rimtoji – sveikinimų ir padėkų teikimas.

Pirmasis sveikintojas LR seimo narys Vytautas Saulis atvežė sveikinimus iš Lietuvos vyriausybės ir Algirdo Butkevičiaus pasirašytą padėką. Ilgamečiams Rokiškio liaudies teatro aktoriams Irenai Aleksiejienei, Laimai Stasiulionytei, Nijolei Čirūnienei ir Antanui Rudokui buvo įteiktos Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos padėkos. Jas įteikęs sąjungos prezidentas Jonas Andriulevičius pasveikino teatrą ir perskaitė Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos padėkos raštą.  Teatralus sveikino ir Rokiškio rajono savivaldybės padėkos raštus aktoriams Marytei Vaitkevičiūtei, Birutei Bagdonienei, Raimondai Stankevičiūtei-Vilimienei ir Arūnui Skardžiui įteikė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Velykis. Ilgą ir emocingą kalbą išsakė buvęs ilgametis tetaro režisierius Jonas Korenka. Linksmai ir išradingai savo dovanas teikė svečiai – Pasvalio ir Jonavos teatralai. Kultūros centro direktorė į improvizuotą sceną po vieną kvietė buvusius režisierius, aktorius, nuolatinius teatro rėmėjus. Paskutiniai prie šios garbios kompanijos prisijungė šiandieninio kolektyvo aktoriai ir darbuotojai. Dabartinis režisierius Eligijus Daugnora ir jo padėjėja Neringa Danienė kiekvienam šventės herojui teikė gėles ir Rokiškio liaudies teatro kalendorius. Kalendorius, kurie skaičiuoja būtent šio kolektyvo 56-uosius metus, prasidedančius 2014 metų gegužės mėnesį ir pasibaigiančius 2015 m. gegužį. Šiuose kalendoriuose kurie vadinasi „Teatras – tai...“ nuotraukų pagalba atsiskleidžia visa teatrinio gyvenimo spalvų paletė, sužymėti aktorių gimtadieniai, svarbiausi būsimo sezono teatriniai renginiai. Kalendorius – ilgamečio aktoriaus, verslininko, rėmėjo Antano Rudoko dovana. Lai ši dovana visus metus primins kiekvienam iš šventės dalyvių, kokia svarbi jo gyvenimo dalis yra TEATRAS...

 

       

 

       

 

           

 

   

 

      

 

 

 

 

DAUGIAU NUOTRAUKŲ:

https://www.facebook.com/RokiskioLiaudiesTeatras/photos_stream

 

 

 

RESPUBLIKINĖ MĖGĖJŲ TEATRŲ ŠVENTĖ "TEGYVUOJA TEATRAS" 

2014 GEGUŽĖS 5 D. UTENOJE

 

III. Nominacija „Ryškiausias miesto, rajono centro suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėjas

Rokiškio kultūros centro liaudies teatras (vadovas Eligijus Daugnora)

 

VII. Nominacija „Ryškiausias mėgėjų teatrinės kultūros globėjas“

Rokiškio kultūros centras (direktorė Nida Lungienė) 

 

VIII. Nominacija „Ryškiausias mėgėjų teatrinės kultūros rėmėjas“

AB „Rokiškio sūris“(valdybos pirmininkas Dalius Trumpa)

 

K. Kymantaitės vardo apdovanojimas

Rokiškio liaudies teatro aktorius Antanas Rudokas

                    

 

DAUGIAU INFO APIE ŠVENTĘ:

http://www.temainfo.lt/dirba-be-atlygio/

 

 

 

NIKODEMO STATULĖLIŲ TEIKIMO CEREMONIJA,

SKIRTA TARPTAUTINEI TEATRO DIENAI

2014 KOVO 27 D.


 

NIKODEMO STATULĖLIŲ LAIMĖTOJAI - 2014

 

SEZONO SCENOGRAFIJA

 • Verslininkas Saulius Gintautas – už savo įmonių reklamą ant Rokiškio šaligatvių, liftų sienų ir Maidano apkasuose

SEZONO DEBIUTAS

 • Dainininkė Augustė Vedrickaitė – už debiutą Požemių princesės vaidmenyje senųjų metų palydų koncerte „Požemių princesė“.

 SEZONO PRARADIMAS

 • Rokiškio rajono savivaldybės administracija (vad. Aloyzas Jočys) - už realybės jausmo praradimą dalijant kategorijas ir priedus valdininkams savivaldybės bankroto akivaizdoje.

SEZONO DUETAS

 • Rokiškio socialdemokratų pirmininkas Algis Čepulis ir Rokiškio liberalcentristų skyriaus buvęs vadovas Augutis Kriukelis - už sėkmingą bendrą politinį duetą.

SEZONO AKTORĖ

 • Dainininkė Simona Savickaitė – už Merginos vaidmenį miuzikle „Pranašas. Degančios rankos“.

SEZONO AKTORIUS

 • Dainininkas Tadas Juodsnukis - už Trečio brolio Martyno vaidmenį senųjų metų palydų koncerte „Požemių princesė“ ir Vaikino vaidmenį miuzikle „Pranašas. Degančios rankos“

 . 

SEZONO DETEKTYVAS

 • Visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“(vad. Raimondas Sirgėdas) mistiškas įkūrimas, vykęs dvare vidurnaktį.

 

SEZONO PREMJERA

 • Pirmasis folkroko grupės „Pievos“ teatralizuotas koncertas „Paprastas pasaulis“.

SEZONO ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA

 • Rokiškio ledo ritulio komanda „Rokiškis“ – už vicečempionų titulą Nacionalinėje ledo ritulio lygoje.

SEZONO NOMINACIJŲ NOMINACIJA (renkama iš visų 9 nominacijų)

 • Oksana Sadauskienė ir Žygimantas Kepenis – už muzikinį duetą senųjų metų palydų koncerte „Požemių princesė“

 

UŽ VISKĄ (už nuopelnus teatrui)

 • Rokiškio liaudies teatro aktorė Marytė Vaitkevičiūtė

 


                        

 


DAUGIAU NUOTRAUKŲ:

https://plus.google.com/photos/104624101050254885866/albums/5995733107094452497?banner=pwa&;partnerid=gplp0