Rokiškio kultūros centras

Renginiai Rokiškio kultūros centre

Balandžio mėn.       

25 d.  16 val.        Maž.salėje   Klubo "Jaunieji lyderiai" renginys TOLIMOJI KINIJA

 

25 d.  17 val.        Didž.salėje   Rokiškio choreografijos mokyklos spektaklis VASARVYDŽIO

                                                       NAKTIES SAPNAS, skirtas tarptautinei šokio dienai                                       Bilietas  10 Lt

 

26 d.  11 val.         Maž.salėje   Vaikų folkloro ansamblio BITULA atvelykio šventė

                                                       RIDU RIDU RIDUOLĖLI ...

atvelykio svente_1


26 d. 13 val.          Didž.salės    Sportinių šokių klubo VAKARIS konkursas     

                        II a. fojė

sport OKIAI_127 d.  18 val.         Didž.salėje   RKC Liaudies teatro spektaklis MALYŠ (rež. E. Daugnora)                        Bilietas  10 Lt,

                                                                                                                                                                               renginio dieną  15 Lt

 


27 d.  19 val.         Maž. salėje   Šokiai vyresniems                                                                                                  Bilietas  5 Lt


30 d.  16 val.         Maž.salėje   Vaikų lopšelio-darželio PUMPURĖLIS  šokių kolektyvų renginys Gegužės mėn. 

2 d.  10 val.          Folkloro studijoje   Kraujo donorai


3 d.  11-15 val.    Maž. salėje   Klubo ARTRITAS vakaronė 


5 d.  14 val.          Folkloro studijoje   "Optika" akių patikrinimas


5 d.  17 val.         Maž.salėje   Akcijos MAN NE DZIN pristatymas. Organizatorius klubas JAUNIEJI LYDERIAI


7 - 9 d.     Kaišiadorių r., Bačkonyse    RKC etninės kultūros specialistų dalyvavimas seminare "Etninė kultūra ir visuomenės

                                                    tautinio bei pilietinio tapatumo ugdymas: tęstinumas, naujovės, galvosūkiai ".

                             

8 d.  18 val.         Maž.salėje   Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinių

                                                     išplėstinis metinis KONCERTAS (mokyt. R. Kazlauskienė)


9 d.  11 val.         Maž.salėje   Vaikų folkloro šventė SKRISK, SKRISK, BITUTE, organizuojama
                                                     vaikų folkloro ansamblio BITULA                                                                           Nemokamai
9 d.  16 val.         L.Šepkos parke    Renginys, skirtas EUROPOS DIENAI

9 d.                                              Antihitlerinės koalicijos dienos paminėjimas


10 d.    Utenoje  RKC Liaudies teatro dalyvavimas teatrų šventėje TEGYVUOJA TEATRAS    

10 d.  19 val.      Maž.salėje    Šokiai vyresniems                                                                                                       Bilietas   5 Lt

10 d.  17 val.      KC aikštėje   LIETUVOS TALENTŲ ATRANKA

lietuvos talentai_1


14 d.  17 val.     Krašto muziejuje    Folkloro ansamblio GASTAUTA sutartinių pristatymo programa - UNESCO
                                                    paveldo pristatymas J.Tūbelio progimnazijos ES projekto "Nuostabūs pasaulio
                                                    paveldo lobiai" dalyviams

15 d.  18 val.      Maž.salėje   Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinės
                                                    Aušrinės Repeikaitės REČITALIS (mokyt. V. Urbonienė)

16 d.  14 val.     Didž.salėje    Renginys, skirtas Rokiškio rajono mokinių dalykinių olimpiadų,
                                                     konkursų nugalėtojams. APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

17 d.  18 val.     Didž.salėje   Grupės ATIKA koncertas                                                                                              Bilietas       Lt

17 d.  19 val.     Maž.salėje    Šokiai vyrensiems                                                                                                           Bilietas    5 Lt       

18 d.   A. ir J. Juškų muziejuje Vilkijoje    Folkloro ansamblio GASTAUTA koncertas

20 d.  12 val.      Maž.salėje   Rajoninė pradinių klasių mokinių dainelių šventė
                                                    DAINUOJU VAIKYSTEI

24 d.  19 val.      Didž.salėje  RKC Liaudies teatro spektaklio V.Bičiūno CHLESTAKOVAS LIETUVOJE

                                                    premjera, skirta teatro 55-mečiui paminėti                                                             Bilietas        Lt

 

29 d.  12.30 val.  Didž.salėje  Rokiškio "Romuvos" gimnazijos abiturientų

                                                     PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ


30 d.  17 val.       Didž.salėje   Rokiškio choreografijos mokyklos BAIGIAMASIS KONCERTAS                  Bilietas       Lt


31 d.  18 val.       RKC aikštėje  Tarptautinis Jaunimo muzikos festivalis TĖVO GITARA                                  Nemokamai 

 

 

Kasos darbo laikas:

 Antradieniais - penktadieniais  14-18 val.  ir  1 val. prieš renginį. 

  Tel.:  51141